Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 20181260 [title] => MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BULUŞA DAYALI TASARLADIKLARI ÇALIŞMA YAPRAKLARININ JONES’İN BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME KRİTERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 09:10 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181401 [author_id] => 20181401 [author_name] => MİHRİBAN [author_lastname] => HACISALİHOĞLU KARADENİZ ) [1] => stdClass Object ( [id] => 20181307 [title] => ERGENLERİN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) [pp] => 30.10.2018 09:20 [roomId] => 1 [authors] => Teacher KERİM CANDAN, Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181561 [author_id] => 20181556 [author_name] => ALİ FUAT [author_lastname] => YALÇIN ) [2] => stdClass Object ( [id] => 20181404 [title] => GERÇEKLİK TERAPİSİ KAPSAMINDA "AYLA" FİLMİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 09:30 [roomId] => 1 [authors] => Student BURAK YILMAZ, Assoc. Prof. Dr ZEYNEP KARATAŞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181838 [author_id] => 20181838 [author_name] => BURAK [author_lastname] => YILMAZ ) [3] => stdClass Object ( [id] => 20181757 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ ANLATIM ÖZYETERLİK İNANÇLARI, DERSE KATILIMLARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ [pp] => 30.10.2018 09:40 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. AYTUNGA OĞUZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182825 [author_id] => 20182825 [author_name] => AYTUNGA [author_lastname] => OĞUZ ) [4] => stdClass Object ( [id] => 20181886 [title] => SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 30.10.2018 09:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. AHMET OĞUZ AKÇAY [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183186 [author_id] => 20183186 [author_name] => AHMET OĞUZ [author_lastname] => AKÇAY ) [5] => stdClass Object ( [id] => 20181261 [title] => “KRALİÇEYİ KURTARMAK” ADLI HİKÂYE KİTABINDA YER ALAN BİLMECELERİN PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 10:20 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181403 [author_id] => 20181403 [author_name] => MİHRİBAN [author_lastname] => HACISALİHOĞLU KARADENİZ ) [6] => stdClass Object ( [id] => 20181244 [title] => THE CHALLENGES OF THE DİSTANCE LEARNİNG İN ALGERİA [pp] => 30.10.2018 10:50 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. MOHAMED SEİFEDDİNE BOUFALTA, Prof. Dr. NADİR AZİZİ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181343 [author_id] => 20181343 [author_name] => MOHAMED SEİFEDDİNE [author_lastname] => BOUFALTA ) [7] => stdClass Object ( [id] => 20181220 [title] => DEĞERLER SİSTEMİ AÇISINDAN BEKAR, EVLİ VE BOŞANMIŞ BİREYLERİN KARŞILAŞTIRILMASI [pp] => 30.10.2018 11:00 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr HASAN YILMAZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181287 [author_id] => 20181287 [author_name] => HASAN [author_lastname] => YILMAZ ) [8] => stdClass Object ( [id] => 20181218 [title] => ÖZERK VE İLİŞKİSEL BENLİK KURGUSU AÇISINDAN BEKAR, EVLİ VE BOŞANMIŞ BİREYLERİN BENZER VE FARKLI ÖZELLİKLERİ [pp] => 30.10.2018 11:30 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr HASAN YILMAZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181283 [author_id] => 20181283 [author_name] => HASAN [author_lastname] => YILMAZ ) [9] => stdClass Object ( [id] => 20181196 [title] => LİSE MÜDÜRLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ [pp] => 30.10.2018 11:40 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. NEZAHAT GÜÇLÜ, Instructor MİHRİBAN ÖZGÜN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181217 [author_id] => 20181217 [author_name] => MİHRİBAN [author_lastname] => ÖZGÜN ) [10] => stdClass Object ( [id] => 20181172 [title] => ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 11:50 [roomId] => 1 [authors] => Student AYŞEGÜL ÇABUK, Dr. DUYGU ÖZDEMİR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181128 [author_id] => 20181128 [author_name] => AYŞEGÜL [author_lastname] => ÇABUK ) [11] => stdClass Object ( [id] => 20181159 [title] => FALLİK DÖNEM VE EŞCİNSELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE PSİKANALİTİK GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ: LİTERATÜR TARAMASI [pp] => 30.10.2018 12:00 [roomId] => 1 [authors] => Instructor ELİF CANSIZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181100 [author_id] => 20181100 [author_name] => ELİF [author_lastname] => CANSIZ ) [12] => stdClass Object ( [id] => 20181145 [title] => ORTAOKUL 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İLKÇAĞ TARİHİ KONULARINDAN KADEŞ ANTLAŞMASININ BARIŞ EĞİTİMİ KAPSAMINDA VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 30.10.2018 12:10 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. GÜNGÖR KARAUĞUZ, Teacher AYTEN BOZGÖZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181074 [author_id] => 20181073 [author_name] => GÜNGÖR [author_lastname] => KARAUĞUZ ) [13] => stdClass Object ( [id] => 20182067 [title] => ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA KARŞILAŞILAN YÖNETSEL PROBLEMLER VE İDARECİLERİN GÖRÜŞLERİ [pp] => 30.10.2018 18:10 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. ALPASLAN GÖZLER, Dr. MEHMET EMİN ÖZTÜRK, Teacher RAHMİ DANİŞMENT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183695 [author_id] => 20183695 [author_name] => ALPASLAN [author_lastname] => GÖZLER ) [14] => stdClass Object ( [id] => 20182071 [title] => ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ VELİLERİNDEN BEKLENTİLERİ NE DÜZEYDEDİR? [pp] => 30.10.2018 18:20 [roomId] => 1 [authors] => Instructor Dr. MEHMET EMİN ÖZTÜRK, Assist. Prof. Dr. ALPARSLAN GÖZLER [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183713 [author_id] => 20183713 [author_name] => MEHMET EMİN [author_lastname] => ÖZTÜRK ) [15] => stdClass Object ( [id] => 20181783 [title] => FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINI ALGILAMALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ [pp] => 30.10.2018 18:30 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist AHMET TAŞDERE [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182889 [author_id] => 20182889 [author_name] => AHMET [author_lastname] => TAŞDERE ) [16] => stdClass Object ( [id] => 20182037 [title] => AN INVESTİGATİON OF INTERNAL FACTORS AFFECTİNG THE MOTİVATİON OF TURKİSH EFL LEARNERS İN A NEGATİVE WAY [pp] => 30.10.2018 18:40 [roomId] => 1 [authors] => Instructor FUNDA GÜÇ, Assist. Prof. Dr. DEVRIM HÖL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183631 [author_id] => 20183631 [author_name] => FUNDA [author_lastname] => GÜÇ ) [17] => stdClass Object ( [id] => 20182186 [title] => ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK ÖZDÜZENLEME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 30.10.2018 18:50 [roomId] => 1 [authors] => Teacher OĞUZHAN NACAROĞLU, Research Assist OKTAY KIZKAPAN KIZKAPAN, Assoc. Prof. Dr OKTAY BEKTAŞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184162 [author_id] => 20184162 [author_name] => OKTAY KIZKAPAN [author_lastname] => KIZKAPAN ) [18] => stdClass Object ( [id] => 20181176 [title] => SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE KULLANDIKLARI METOTLAR VE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER [pp] => 31.10.2018 09:10 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. KAMİL AKBAYIR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181135 [author_id] => 20181135 [author_name] => KAMİL [author_lastname] => AKBAYIR ) [19] => stdClass Object ( [id] => 20181341 [title] => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OLUMSUZ AKADEMİK SONUÇLARLA BAŞA ÇIKMA ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI [pp] => 31.10.2018 09:20 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. GÜRBÜZ OCAK, Research Assist ÖZDEN TURGUT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181645 [author_id] => 20181644 [author_name] => GÜRBÜZ [author_lastname] => OCAK ) [20] => stdClass Object ( [id] => 20181342 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST-BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 09:30 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. GÜRBÜZ OCAK, Research Assist ÖZDEN TURGUT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181647 [author_id] => 20181646 [author_name] => GÜRBÜZ [author_lastname] => OCAK ) [21] => stdClass Object ( [id] => 20181384 [title] => FEN BİLİMLERİ DERSİ (ORTAOKUL) ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN DEĞERLER İLE BAĞLANTISININ İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 09:40 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr İJLAL OCAK, Research Assist ÖZDEN TURGUT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181788 [author_id] => 20181786 [author_name] => İJLAL [author_lastname] => OCAK ) [22] => stdClass Object ( [id] => 20181992 [title] => KURUM DENEYİMİ DERSİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI [pp] => 31.10.2018 09:50 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ALİ ÜNAL, Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183496 [author_id] => 20183496 [author_name] => ALİ [author_lastname] => ÜNAL ) [23] => stdClass Object ( [id] => 20181730 [title] => EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ [pp] => 31.10.2018 10:20 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist AHMET TAŞDERE [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182737 [author_id] => 20182737 [author_name] => AHMET [author_lastname] => TAŞDERE ) [24] => stdClass Object ( [id] => 20181972 [title] => SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 10:30 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. KEMAL DAŞCIOĞLU, Research Assist KUDRET AYKIRI [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183431 [author_id] => 20183430 [author_name] => KEMAL [author_lastname] => DAŞCIOĞLU ) [25] => stdClass Object ( [id] => 20182135 [title] => ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE VERİLEN EĞİTİMİN ÇOCUKLARININ PERFORMANS DÜZEYLERİNİ BELİRLEMELERİNE ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 10:40 [roomId] => 1 [authors] => Instructor GÜLCAN BOYRAZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184005 [author_id] => 20184005 [author_name] => GÜLCAN [author_lastname] => BOYRAZ ) [26] => stdClass Object ( [id] => 20181857 [title] => YÜKSEKÖĞRETİMDE, ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALGILARI [pp] => 31.10.2018 10:50 [roomId] => 1 [authors] => Instructor NECMETTİN KÜRTÜL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183103 [author_id] => 20183103 [author_name] => NECMETTİN [author_lastname] => KÜRTÜL ) [27] => stdClass Object ( [id] => 20181795 [title] => SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM PROBLEMLERİ VE “KAYIP NESLİN” SOSYO-EKONOMİK MALİYETİ [pp] => 31.10.2018 11:00 [roomId] => 1 [authors] => Student MUSTAFA KARTAL, Prof. Dr. ORHAN ÇOBAN, Instructor AYŞE ÇOBAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182917 [author_id] => 20182917 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => KARTAL ) [28] => stdClass Object ( [id] => 20182044 [title] => EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDEKİ GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 13:30 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN, Student AYCAN ŞAPCIOĞLU, Student BERKAN CAN KARA [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183647 [author_id] => 20183645 [author_name] => SABAHATTİN [author_lastname] => ÇİFTÇİ ) [29] => stdClass Object ( [id] => 20182079 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARINA GÖRE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ [pp] => 31.10.2018 13:40 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEMA ÖNGÖREN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183738 [author_id] => 20183738 [author_name] => SEMA [author_lastname] => ÖNGÖREN ) [30] => stdClass Object ( [id] => 20182146 [title] => BİLİM TARİHİ DERSİNİN İŞLENMESİNDE ALTERNATİF BİR YOL: BELGESELLER [pp] => 31.10.2018 13:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÖMER FARUK İSLİM, Research Assist BİLAL ÖZÇAKIR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184050 [author_id] => 20184050 [author_name] => ÖMER FARUK [author_lastname] => İSLİM ) [31] => stdClass Object ( [id] => 20182145 [title] => GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK KULLANIMININ MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU ÖZ-YETERLİK ALGILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 14:00 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist BİLAL ÖZÇAKIR, Prof. Dr. BÜNYAMİN AYDIN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184038 [author_id] => 20184038 [author_name] => BİLAL [author_lastname] => ÖZÇAKIR ) [32] => stdClass Object ( [id] => 20182080 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ [pp] => 31.10.2018 14:10 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEMA ÖNGÖREN, Assist. Prof. Dr. TUBA ACAR ERDOL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183739 [author_id] => 20183739 [author_name] => SEMA [author_lastname] => ÖNGÖREN ) [33] => stdClass Object ( [id] => 20182124 [title] => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ VE A-TİPİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 14:40 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ, Assoc. Prof. Dr ALİ ÜNAL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183978 [author_id] => 20183978 [author_name] => ABDULLAH [author_lastname] => SÜRÜCÜ ) [34] => stdClass Object ( [id] => 20182121 [title] => PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALANINI TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN TERCİH NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 14:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ, Assoc. Prof. Dr ALİ ÜNAL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183963 [author_id] => 20183965 [author_name] => ALİ [author_lastname] => ÜNAL ) [35] => stdClass Object ( [id] => 20182062 [title] => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGI VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 15:00 [roomId] => 1 [authors] => Student YAVUZ ERCAN GÜL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183685 [author_id] => 20183685 [author_name] => YAVUZ ERCAN [author_lastname] => GÜL ) [36] => stdClass Object ( [id] => 20181862 [title] => PDR ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI [pp] => 31.10.2018 15:10 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ALİ ÜNAL, Assist. Prof. Dr. ABDULLAH SÜRÜCÜ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183116 [author_id] => 20183116 [author_name] => ALİ [author_lastname] => ÜNAL ) [37] => stdClass Object ( [id] => 20181880 [title] => ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİNİN YORDAYICISI OLARAK KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE KARİYER SEÇİMİNDE AİLE ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 15:20 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist AHMET KARA, Expert ASİYE DURSUN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183168 [author_id] => 20183168 [author_name] => AHMET [author_lastname] => KARA ) [38] => stdClass Object ( [id] => 20181349 [title] => BABALARIN ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARI İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN İNCELENMESİ: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI [pp] => 31.10.2018 15:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. HALİL UZUN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181666 [author_id] => 20181666 [author_name] => HALİL [author_lastname] => UZUN ) [39] => stdClass Object ( [id] => 20182127 [title] => YÜKSEK ÖĞRENİMDEKİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN KARİYER ALGISI [pp] => 31.10.2018 16:00 [roomId] => 1 [authors] => Instructor GÜLCAN BOYRAZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184000 [author_id] => 20184000 [author_name] => GÜLCAN [author_lastname] => BOYRAZ ) [40] => stdClass Object ( [id] => 20181331 [title] => YAŞLI BİREYLERİN GÖZÜNDEN DEĞİŞEN AİLE YAPISINDA YAŞLININ YERİ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ [pp] => 31.10.2018 16:10 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist MERVE SEFA DEMİR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181609 [author_id] => 20181609 [author_name] => MERVE SEFA [author_lastname] => DEMİR ) [41] => stdClass Object ( [id] => 20182182 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAM OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 16:20 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist EMİN TAMER YENEN, Assoc. Prof. Dr HASAN HÜSEYİN KILINÇ, Research Assist AHMET DURMAZ, Research Assist AHMET GALİP YÜCEL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184150 [author_id] => 20184150 [author_name] => EMİN TAMER [author_lastname] => YENEN ) [42] => stdClass Object ( [id] => 20182200 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARI PERSPEKTİFİNDE TARIM, GIDA VE HELALLİK SORUNU [pp] => 31.10.2018 16:30 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. MEHMET BAHAR, Dr. NACİYE SOMUNCU DEMİR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184221 [author_id] => 20184220 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => BAHAR ) [43] => stdClass Object ( [id] => 20181424 [title] => KURUM KİMLİĞİ ÇALIŞMALARI: COCA-COLA 50. YIL REKLAM FİLMİ ANALİZİ [pp] => 31.10.2018 18:10 [roomId] => 1 [authors] => Student MİYASE NUR BAŞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181906 [author_id] => 20181906 [author_name] => MİYASE NUR [author_lastname] => BAŞ ) [44] => stdClass Object ( [id] => 20181571 [title] => BİR OSMANLI AYDINININ DİLİNDEN DÖNEM ELEŞTİRİSİ: ŞEYHÜ’L-İSLÂM HAYDARÎ-ZÂDE İBRAHİM EFENDİ’NİN RÜY MESNEVİSİ [pp] => 31.10.2018 18:20 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. NURETTİN ÇALIŞKAN, Assist. Prof. Dr. MEHMET ÜNAL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182282 [author_id] => 20182282 [author_name] => NURETTİN [author_lastname] => ÇALIŞKAN ) [45] => stdClass Object ( [id] => 20181497 [title] => ÖĞRENCİLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ [pp] => 31.10.2018 18:30 [roomId] => 1 [authors] => Instructor MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN, Instructor VOLKAN YAVUZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182106 [author_id] => 20182106 [author_name] => MERVE [author_lastname] => GENÇYÜREK ERDOĞAN ) [46] => stdClass Object ( [id] => 20181923 [title] => YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 18:40 [roomId] => 1 [authors] => Instructor Dr. SONER ARIK [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183304 [author_id] => 20183304 [author_name] => SONER [author_lastname] => ARIK ) [47] => stdClass Object ( [id] => 20181924 [title] => ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 18:50 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist CENGİZ ÇELİK, Research Assist CEMAL AKYOL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183303 [author_id] => 20183303 [author_name] => CENGİZ [author_lastname] => ÇELİK ) [48] => stdClass Object ( [id] => 20181419 [title] => PROBLEMLİ İNTERNET KULLANAN ERGENLERİN KENDİLERİNE VE AİLELERİNE VERİLEN EĞİTİM ÇALIŞMASININ ÖĞRENCİLERİN İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 09:10 [roomId] => 1 [authors] => Student ÖZGE AYAZSEVEN, Assoc. Prof. Dr FULYA CENKSEVEN ÖNDER [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181888 [author_id] => 20181888 [author_name] => ÖZGE [author_lastname] => AYAZSEVEN ) [49] => stdClass Object ( [id] => 20181440 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOTİVASYON VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 09:20 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. OKAN KUZU, Assoc. Prof. Dr NİHAT ÇALIŞKAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181965 [author_id] => 20181965 [author_name] => OKAN [author_lastname] => KUZU ) [50] => stdClass Object ( [id] => 20181825 [title] => TEOG VE LGS SİSTEMİNİN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 09:30 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist YASEMİN KUZU, Assist. Prof. Dr. OKAN KUZU, Prof. Dr. SELAHATTİN GELBAL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182999 [author_id] => 20182999 [author_name] => YASEMİN [author_lastname] => KUZU ) [51] => stdClass Object ( [id] => 20181958 [title] => TÜRKİYE’DE AKRAN ARABULUCULUĞU İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANS ÜSTÜ TEZLERDE GELİŞTİRİLEN PROGRAMLARININ İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 09:40 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr NURTEN SARGIN, Teacher ECENUR KOYUNCU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183400 [author_id] => 20183398 [author_name] => NURTEN [author_lastname] => SARGIN ) [52] => stdClass Object ( [id] => 20181898 [title] => ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ VE YAŞAM DOYUMUNA GÖRE İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 10:20 [roomId] => 1 [authors] => Expert ÖZGE AYAZSEVEN, Assoc. Prof. Dr FULYA CENKSEVEN ÖNDER [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183229 [author_id] => 20183229 [author_name] => ÖZGE [author_lastname] => AYAZSEVEN ) [53] => stdClass Object ( [id] => 20181911 [title] => DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNDA TİP I HATA VE GÜÇ ORANININ FARKLI YÖNTEMLERE GÖRE BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 10:30 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist ŞEYMA ERBAY, Research Assist YASEMİN KUZU, Prof. HÜLYA KELECİOĞLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183710 [author_id] => 20183709 [author_name] => ŞEYMA [author_lastname] => ERBAY ) [54] => stdClass Object ( [id] => 20181713 [title] => HOLLAND’IN KİŞİLİK KURAMI, MESLEKİ TERCİH VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: OTEL PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA [pp] => 01.11.2018 10:40 [roomId] => 1 [authors] => Student ÇİĞDEM İŞİN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182691 [author_id] => 20182691 [author_name] => ÇİĞDEM [author_lastname] => İŞİN ) [55] => stdClass Object ( [id] => 20181821 [title] => 2018 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 10:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. OSMAN ÇİL, Assist. Prof. Dr. OKAN KUZU, Assist. Prof. Dr. AHMET SALİH ŞİMŞEK [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182987 [author_id] => 20182986 [author_name] => OSMAN [author_lastname] => ÇİL ) [56] => stdClass Object ( [id] => 20181916 [title] => EYEBALL FİNDİNGS İN DOWN SYNDROME: A REVİEW OF THE LİTERATURE [pp] => 01.11.2018 11:30 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist EKREM SOLMAZ, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOGULLARI [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183287 [author_id] => 20183285 [author_name] => EKREM [author_lastname] => SOLMAZ ) [57] => stdClass Object ( [id] => 20181914 [title] => AN UNUSUAL CAUSE OF CHRONİC PELVİC PAİN (PELVİC CONGESTİON SYNDROME) AND SHORT REVİEW OF PELVİC VENOUS ANATOMY [pp] => 01.11.2018 11:40 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOGULLARI, Assoc. Prof. Dr ALAADDİN NAYMAN, Instructor BUSRA PIRINC, Prof. Dr. AHMET KAGAN KARABULUT, Prof. Dr. NADİRE UNVER DOGAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183273 [author_id] => 20183273 [author_name] => ZELİHA [author_lastname] => FAZLIOGULLARI ) [58] => stdClass Object ( [id] => 20181563 [title] => IMPORTANCE OF SCENARİO IN MEDİCAL EDUCATİON [pp] => 01.11.2018 11:50 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182263 [author_id] => 20182263 [author_name] => NADİRE [author_lastname] => ÜNVER DOĞAN ) [59] => stdClass Object ( [id] => 20181580 [title] => IMPORTANCE OF CLINICAL ANATOMY BEFORE INTERNSHIP [pp] => 01.11.2018 12:00 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. NADİRE UNVER DOGAN, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOGULLARI, Research Assist MEHMET CENGİZ TATAR, Research Assist EKREM SOLMAZ, Prof. Dr. AHMET KAGAN KARABULUT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182324 [author_id] => 20182324 [author_name] => NADİRE [author_lastname] => UNVER DOGAN ) [60] => stdClass Object ( [id] => 20181576 [title] => A CASE OF VARİATİONS İN THE BRANCHES OF THE COELİAC TRUNK [pp] => 01.11.2018 12:10 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOGULLARI, Instructor BUSRA PIRINC, Assoc. Prof. Dr ALAADDİN NAYMAN, Prof. Dr. AHMET KAGAN KARABULUT, Prof. Dr. NADİRE UNVER DOGAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182300 [author_id] => 20182300 [author_name] => ZELİHA [author_lastname] => FAZLIOGULLARI ) [61] => stdClass Object ( [id] => 20181627 [title] => ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN ERGENLİK SÜRECİNDE EBEVEYNLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI CİNSEL GELİŞİME İLİŞKİN GÜÇLÜKLER [pp] => 01.11.2018 13:30 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr NURTEN SARGIN, Teacher ECENUR KOYUNCU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182449 [author_id] => 20182448 [author_name] => NURTEN [author_lastname] => SARGIN ) [62] => stdClass Object ( [id] => 20181828 [title] => RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ İSTİHDAM DURUMUNUN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (AİBÜ VE TRAKYA ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ) [pp] => 01.11.2018 13:40 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. MERAL PER, Assoc. Prof. Dr AYLİN BEYOĞLU, Student TUĞBA BAYRAKDAR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183017 [author_id] => 20183014 [author_name] => MERAL [author_lastname] => PER ) [63] => stdClass Object ( [id] => 20181786 [title] => FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA, MOTİVASYONLARINA VE HATIRLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 13:50 [roomId] => 1 [authors] => Student DİLEK YILDIRIM, Assist. Prof. Dr. ÖNDER ŞENSOY [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182899 [author_id] => 20182899 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => YILDIRIM ) [64] => stdClass Object ( [id] => 20182022 [title] => İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME [pp] => 01.11.2018 14:00 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. REMZİ KILIÇ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183587 [author_id] => 20183587 [author_name] => REMZİ [author_lastname] => KILIÇ ) [65] => stdClass Object ( [id] => 20181687 [title] => BESLENME TEMALI ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA [pp] => 01.11.2018 14:10 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET SOLMAZ, Research Assist İMREN YILDIZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182629 [author_id] => 20182628 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => SOLMAZ ) [66] => stdClass Object ( [id] => 20181780 [title] => ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ORTAMLARDA OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 14:40 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. HAKKI BAĞCI, Instructor ÖZLEM ASLAN BAĞCI [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182884 [author_id] => 20182884 [author_name] => HAKKI [author_lastname] => BAĞCI ) [67] => stdClass Object ( [id] => 20181830 [title] => BOLU AİBÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ [pp] => 01.11.2018 14:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. MERAL PER [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183020 [author_id] => 20183020 [author_name] => MERAL [author_lastname] => PER ) [68] => stdClass Object ( [id] => 20181860 [title] => İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN EĞİTİMİNDE İŞARET DİLİNİN YERİ VE ÖNEMİ [pp] => 01.11.2018 15:00 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. HAKAN SARI, Instructor ÖZLEM ASLAN BAĞCI, Research Assist HATİCE GÖKDAĞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183111 [author_id] => 20183110 [author_name] => HAKAN [author_lastname] => SARI ) [69] => stdClass Object ( [id] => 20181968 [title] => YEREL YÖNETİMLERİN SUNDUĞU SPOR HİZMETLERİNE KATILAN KADIN TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI HİZMET KALİTESİ BAĞLILIK VE AYRILMA İSTEKLERİNİN AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMAYA ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 15:10 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. ERKAN FARUK ŞİRİN, Instructor ALİ ERDOĞAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183421 [author_id] => 20183420 [author_name] => ERKAN FARUK [author_lastname] => ŞİRİN ) [70] => stdClass Object ( [id] => 20181782 [title] => BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ANİMASYON EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 15:20 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. HAKKI BAĞCI, Instructor ERSİN BAŞARAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182887 [author_id] => 20182887 [author_name] => HAKKI [author_lastname] => BAĞCI ) [71] => stdClass Object ( [id] => 20181956 [title] => PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ALGILARI [pp] => 01.11.2018 15:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. CANER ALADAĞ, Assist. Prof. Dr. BAŞTÜRK KAYA, Prof. Dr. TAHSİN TAPUR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183392 [author_id] => 20183389 [author_name] => TAHSİN [author_lastname] => TAPUR ) [72] => stdClass Object ( [id] => 20181377 [title] => ÖĞRETMENLİK FORMASYONU PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE YANSITICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 16:00 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU, Research Assist BETÜL ALTAY [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181766 [author_id] => 20181766 [author_name] => BETÜL [author_lastname] => ALTAY ) [73] => stdClass Object ( [id] => 20181961 [title] => PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN CİTTASLOW KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ [pp] => 01.11.2018 16:10 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. CANER ALADAĞ ALADAĞ, Teacher YASİN DURAN, Assist. Prof. Dr. BAŞTÜRK KAYA [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183408 [author_id] => 20184077 [author_name] => CANER ALADAĞ [author_lastname] => ALADAĞ ) [74] => stdClass Object ( [id] => 20181957 [title] => PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖL KAVRAMIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ [pp] => 01.11.2018 16:20 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. BAŞTÜRK KAYA, Assist. Prof. Dr. CANER ALADAĞ, Teacher YASİN DURAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183397 [author_id] => 20183397 [author_name] => BAŞTÜRK [author_lastname] => KAYA ) [75] => stdClass Object ( [id] => 20182161 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIR OLMA DURUMLARI [pp] => 01.11.2018 16:30 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist MEHMET AŞIKCAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184095 [author_id] => 20184095 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => AŞIKCAN ) [76] => stdClass Object ( [id] => 20182029 [title] => KARAMAN İLİNİN NÜFUS GELİŞİMİ [pp] => 01.11.2018 18:10 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. TAHSİN TAPUR, Assist. Prof. Dr. CANER ALADAĞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183609 [author_id] => 20183609 [author_name] => TAHSİN [author_lastname] => TAPUR ) [77] => stdClass Object ( [id] => 20181982 [title] => TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AMAÇLARLA MÜCADELE VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN KARİYER UYUMLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 18:20 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist AHMET KARA, Research Assist RABİA GÜRBÜZ US, Assist. Prof. Dr. ŞAHİN DANIŞMAN, Research Assist ALİYE NUR ERCAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183459 [author_id] => 20183459 [author_name] => AHMET [author_lastname] => KARA ) [78] => stdClass Object ( [id] => 20181996 [title] => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ETKİLEŞİM KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 18:30 [roomId] => 1 [authors] => Instructor Dr. SONER ARIK, Instructor NECMETTİN KÜRTÜL KÜRTÜL, Prof. Dr. ŞÜKRAN KILBAŞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183508 [author_id] => 20183508 [author_name] => SONER [author_lastname] => ARIK ) [79] => stdClass Object ( [id] => 20182000 [title] => STEAM (FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK/SANAT) UYGULAMALARININ İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN TUTUMLARINA ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 18:40 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr NİL DUBAN, Teacher SELÇUK KOLSUZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183524 [author_id] => 20183523 [author_name] => NİL [author_lastname] => DUBAN ) [80] => stdClass Object ( [id] => 20181233 [title] => SORGULAMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI [pp] => 02.11.2018 09:10 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. ÖZDEN TEZEL, Teacher AFRA BIYIK [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181316 [author_id] => 20181316 [author_name] => ÖZDEN [author_lastname] => TEZEL ) [81] => stdClass Object ( [id] => 20181232 [title] => BİLİMSEL ÖYKÜ VE EĞİTSEL OYUNLA DESTEKLENEN FEN EĞİTİMİNDE DERLEME VE ÖRNEK ETKİNLİK ÇALIŞMASI [pp] => 02.11.2018 09:20 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. ÖZDEN TEZEL, Teacher AFRA BIYIK [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181314 [author_id] => 20181314 [author_name] => ÖZDEN [author_lastname] => TEZEL ) [82] => stdClass Object ( [id] => 20181931 [title] => ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BECERİLERİNİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 09:30 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist SAMİ PEKTAŞ, Assist. Prof. Dr. YAVUZ BOLAT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183322 [author_id] => 20183320 [author_name] => SAMİ [author_lastname] => PEKTAŞ ) [83] => stdClass Object ( [id] => 20181669 [title] => TÜRKÇE METİNLERDE KİŞİSELLEŞTİRMENİN OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 09:40 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr FİLİZ METE, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM ÇAKIR, Assist. Prof. Dr. SAMİ ACAR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182567 [author_id] => 20182565 [author_name] => FİLİZ [author_lastname] => METE ) [84] => stdClass Object ( [id] => 20181188 [title] => KADINA KARŞI ŞİDDETİN GÖRÜNMEZ YÜZÜ: FLÖRT ŞİDDETİ [pp] => 02.11.2018 09:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. ARZU KOÇAK UYAROĞLU, Research Assist MELİHA FUNDA AFYONOĞLU, Research Assist AYSEL TEKGOZ OBUZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181175 [author_id] => 20181175 [author_name] => ARZU [author_lastname] => KOÇAK UYAROĞLU ) [85] => stdClass Object ( [id] => 20181409 [title] => “BEYAZ MELEK” FİLMİNİN DUYGU ODAKLI TERAPİ TEMEL KAVRAMLARINA GÖRE İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 10:20 [roomId] => 1 [authors] => Teacher BUSEM YEŞİLKILIÇ, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM TAGAY, Assoc. Prof. Dr ZEYNEP KARATAŞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181856 [author_id] => 20181854 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => TAGAY ) [86] => stdClass Object ( [id] => 20181509 [title] => MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK VE İNGİLİZCE ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 10:30 [roomId] => 1 [authors] => Teacher ESEN ÇETİN, Lecturer SİNAN BAYIK, Prof. Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU, Lecturer ASUMAN SEDA SARACALOĞLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182135 [author_id] => 20182135 [author_name] => ESEN [author_lastname] => ÇETİN ) [87] => stdClass Object ( [id] => 20181607 [title] => HAREKET EĞİTİMİNE YÖNELİK GİYİLEBİLİR BASKETBOL OYUNU GELİŞTİRİLMESİ VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 10:40 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. FATİH ÖZDİNÇ, Student MEVLÜDE AKDENİZ, Teacher HAKAN YAHYA AKDENİZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182400 [author_id] => 20182400 [author_name] => MEVLÜDE [author_lastname] => AKDENİZ ) [88] => stdClass Object ( [id] => 20181884 [title] => SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİR TOPLUM HİZMETİ OLARAK İLKOKULLARDAKİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ DENEYİMLERİ [pp] => 02.11.2018 10:50 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ALİ ERSOY [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183182 [author_id] => 20183182 [author_name] => ALİ [author_lastname] => ERSOY ) [89] => stdClass Object ( [id] => 20181189 [title] => SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLEŞİM KAYGILARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 11:00 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist AYSEL TEKGÖZ OBUZ, Assist. Prof. Dr. ARZU KOÇAK UYAROĞLU, Research Assist MELİHA FUNDA AFYONOĞLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181180 [author_id] => 20181179 [author_name] => AYSEL [author_lastname] => TEKGÖZ OBUZ ) [90] => stdClass Object ( [id] => 20181435 [title] => SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELERİN ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL HİKAYELER VE KARİKATÜR KULLANIMI [pp] => 02.11.2018 13:30 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEVDA BARUT, Teacher ELİF ÜNÜVAR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181950 [author_id] => 20181949 [author_name] => SEVDA [author_lastname] => BARUT ) [91] => stdClass Object ( [id] => 20181609 [title] => OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KULLANILABİLEN AKIL-ZEKA OYUNLARININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL BECERİLERİNE ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 13:40 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. GÖKHAN KAYILI, Teacher ZEYNEP ERDAL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182403 [author_id] => 20182403 [author_name] => ZEYNEP [author_lastname] => ERDAL ) [92] => stdClass Object ( [id] => 20181815 [title] => OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜREL MİRASIMIZI” AKTARIRKEN KAZANDIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 13:50 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr FATMA ÇALIŞANDEMİR, Assist. Prof. Dr. AYLİN SOP, Instructor MİNE GÖL, Research Assist ELİF SÜREYYA KANYILMAZ CANLI [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182968 [author_id] => 20182961 [author_name] => FATMA [author_lastname] => ÇALIŞANDEMİR ) [93] => stdClass Object ( [id] => 20181852 [title] => YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU SINIFLARDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER [pp] => 02.11.2018 14:00 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Student SÜMEYRA GÜRBÜZER, Student FADİM NUR YILDIZBAŞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183085 [author_id] => 20183084 [author_name] => SABAHATTİN [author_lastname] => ÇİFTÇİ ) [94] => stdClass Object ( [id] => 20181512 [title] => YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU İLE DEVAMSIZLIK YAPMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ [pp] => 02.11.2018 14:10 [roomId] => 1 [authors] => Lecturer ŞİNASİ YAYLAGÜL, Lecturer SİNAN BAYIK [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182146 [author_id] => 20182145 [author_name] => ŞİNASİ [author_lastname] => YAYLAGÜL ) [95] => stdClass Object ( [id] => 20181475 [title] => ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İŞE ALIMINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE ÖLÇEKLENMESİ [pp] => 02.11.2018 14:40 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist BURCU AKSEKİOĞLU, Research Assist ÖZNUR BAYAR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182052 [author_id] => 20182052 [author_name] => BURCU [author_lastname] => AKSEKİOĞLU ) [96] => stdClass Object ( [id] => 20181752 [title] => SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA [pp] => 02.11.2018 14:50 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr VELİ TOPTAŞ, Assist. Prof. Dr. SELVA BAKKALOĞLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182815 [author_id] => 20182814 [author_name] => VELİ [author_lastname] => TOPTAŞ ) [97] => stdClass Object ( [id] => 20181883 [title] => INVESTIGATION OF THE VALUE JUDGEMENTS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES: THE CASE OF BURDUR [pp] => 02.11.2018 15:00 [roomId] => 1 [authors] => Student ABDURRAHMAN TÜRKER, Assist. Prof. Dr. MEVLÜT GÜNDÜZ, Assoc. Prof. Dr ÇİĞDEM KARABACAK ATAY [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183176 [author_id] => 20183176 [author_name] => ABDURRAHMAN [author_lastname] => TÜRKER ) [98] => stdClass Object ( [id] => 20181937 [title] => SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SANAT OBJESİ OLARAK DİN KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI [pp] => 02.11.2018 15:10 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE KÜBRA ÖZALP [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183334 [author_id] => 20183334 [author_name] => HATİCE KÜBRA [author_lastname] => ÖZALP ) [99] => stdClass Object ( [id] => 20182024 [title] => ELEKTRONİK-SPORCULARIN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI [pp] => 02.11.2018 15:20 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist RÜSTEM MUSTAFAOĞLU, Student EMRAH ZİREK, Student ZEYNAL YASACI [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183581 [author_id] => 20183581 [author_name] => RÜSTEM [author_lastname] => MUSTAFAOĞLU ) [100] => stdClass Object ( [id] => 20181978 [title] => MATEMATİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI [pp] => 02.11.2018 15:50 [roomId] => 1 [authors] => Instructor SELVA BÜŞRA TURAN, Assoc. Prof. Dr AHMET ERDOĞAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183444 [author_id] => 20183443 [author_name] => SELVA BÜŞRA [author_lastname] => TURAN ) [101] => stdClass Object ( [id] => 20182002 [title] => FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALDIRMA KUVVETİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ İLE BELİRLENMESİ [pp] => 02.11.2018 16:00 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183545 [author_id] => 20183545 [author_name] => ERSİN [author_lastname] => BOZKURT ) [102] => stdClass Object ( [id] => 20182055 [title] => IRAK’LI TÜRKMEN ŞAİR MUSTAFA GÖKKAYA’NIN ŞİİRLERİNDE HALK HİKAYELERİ VE KOŞMALAR [pp] => 02.11.2018 16:10 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. YILDIZ SADETTEN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183670 [author_id] => 20183670 [author_name] => YILDIZ [author_lastname] => SADETTEN ) [103] => stdClass Object ( [id] => 20182138 [title] => VELİ WHATSAPP GRUPLARI HAKKINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ [pp] => 02.11.2018 16:20 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Research Assist MEHMET AŞIKCAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184018 [author_id] => 20184018 [author_name] => SABAHATTİN [author_lastname] => ÇİFTÇİ ) [104] => stdClass Object ( [id] => 20182157 [title] => SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET İÇİN ELEŞTİREL OKURYAZARLIK DURUMLARININ İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 16:30 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist MEHMET AŞIKCAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184083 [author_id] => 20184083 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => AŞIKCAN ) [105] => stdClass Object ( [id] => 20182070 [title] => DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÇOCUK KİTAPLARI ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 18:10 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist SULTAN AKDEMİR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183711 [author_id] => 20183711 [author_name] => SULTAN [author_lastname] => AKDEMİR ) [106] => stdClass Object ( [id] => 20182007 [title] => ODAK GRUP GÖRÜŞME YÖNTEMİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK KONUSUNDA YER ALAN BAZI KAVRAMLARLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ [pp] => 02.11.2018 18:20 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183550 [author_id] => 20183550 [author_name] => ERSİN [author_lastname] => BOZKURT ) [107] => stdClass Object ( [id] => 20181813 [title] => ÖFKE DENETİMİ EĞİTİM PROGRAMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARINA ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 18:30 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. EYUP ZORLU, Assist. Prof. Dr. EYUP ZORLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182964 [author_id] => 20182963 [author_name] => EYUP [author_lastname] => ZORLU ) [108] => stdClass Object ( [id] => 20182005 [title] => ÜNİVERSİTE FİZİK KİTAPLARINDA VE FİZİK EĞİTİMİ MÜFREDATINDA IŞIK VE BOYA RENKLERİ KONUSUYLA İLGİLİ EKSİKLİKLERİN TESPİTİ [pp] => 02.11.2018 18:40 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183549 [author_id] => 20183549 [author_name] => ERSİN [author_lastname] => BOZKURT ) [109] => stdClass Object ( [id] => 20181670 [title] => PERFORMANS TABANLI ÖĞRETİMİN VOLEYBOLDA MANŞET PAS BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 18:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. SAMİ ACAR, Student İREM UZ, Student TUĞBA MUTLU BOZKURT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182568 [author_id] => 20182568 [author_name] => SAMİ [author_lastname] => ACAR ) [110] => stdClass Object ( [id] => 20181277 [title] => TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL OKUMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 09:10 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. MURAT ATEŞ, Teacher EMİNE SUR, Research Assist HANDAN ÇELİK [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181460 [author_id] => 20181459 [author_name] => MURAT [author_lastname] => ATEŞ ) [111] => stdClass Object ( [id] => 20181336 [title] => BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE UYGULANAN DİSİPLİNLER ARASI ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 09:20 [roomId] => 1 [authors] => Teacher NESLİHAN YILDIZ, Teacher SERDAR DANIŞ, Assist. Prof. Dr. MEHMET ALİ GENÇ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181629 [author_id] => 20181629 [author_name] => NESLİHAN [author_lastname] => YILDIZ ) [112] => stdClass Object ( [id] => 20181567 [title] => EVDE EĞİTİM HİZMETİ SUNAN EVLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİNİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİ VE GENEL YETKİNLİK İNANCI AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 09:30 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr BURHAN ÇAPRİ, Instructor Dr. MUSTAFA GÜLER [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182275 [author_id] => 20182275 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => GÜLER ) [113] => stdClass Object ( [id] => 20181636 [title] => DERSTE FARKLI BİR NEFES: VİDEO KULLANIMI [pp] => 03.11.2018 09:40 [roomId] => 1 [authors] => Instructor HABİP MEHMET SEVGİ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182479 [author_id] => 20182479 [author_name] => HABİP MEHMET [author_lastname] => SEVGİ ) [114] => stdClass Object ( [id] => 20181908 [title] => YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ: AİLENİN İŞLEYİŞ BOYUTUNDA İNCELENMESİ. [pp] => 03.11.2018 09:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. DUYGU ÇETİNGÖZ, Research Assist SİMGE CEPDİBİ, Prof. Dr. SUNAY YILDIRIM DOĞRU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183255 [author_id] => 20183256 [author_name] => SİMGE [author_lastname] => CEPDİBİ ) [115] => stdClass Object ( [id] => 20181750 [title] => OKUL VE SINIFLARIN TERTİPLİ VE DÜZENLİ OLMASININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE ETKİLERİ [pp] => 03.11.2018 10:20 [roomId] => 1 [authors] => Teacher AYDAN İÇİL, Teacher MERVE KÖDER, Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182808 [author_id] => 20182808 [author_name] => AYDAN [author_lastname] => İÇİL ) [116] => stdClass Object ( [id] => 20181836 [title] => RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ KARAKTERLERİN SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 10:30 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist EMİNE KILINÇCI, Research Assist BEYHAN CAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183040 [author_id] => 20183040 [author_name] => EMİNE [author_lastname] => KILINÇCI ) [117] => stdClass Object ( [id] => 20182032 [title] => FEN VE FİZİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARININ ÖNEMİ: BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR [pp] => 03.11.2018 10:40 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183616 [author_id] => 20183616 [author_name] => ERSİN [author_lastname] => BOZKURT ) [118] => stdClass Object ( [id] => 20182075 [title] => EDUCATIONAL SET THAT SHOWS CELLULAR DIVERSİTİES AND CHANGES [pp] => 03.11.2018 10:50 [roomId] => 1 [authors] => Dr. FATİH TAŞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183732 [author_id] => 20183732 [author_name] => FATİH [author_lastname] => TAŞ ) [119] => stdClass Object ( [id] => 20181302 [title] => BOŞANMA SONRASI YAŞANAN SORUNLARIN CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 11:00 [roomId] => 1 [authors] => Instructor GÜLŞAH DOĞANAY [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181537 [author_id] => 20181537 [author_name] => GÜLŞAH [author_lastname] => DOĞANAY ) [120] => stdClass Object ( [id] => 20181689 [title] => BANKSON-BERNTHAL FONOLOJİ TESTİ: TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI [pp] => 03.11.2018 11:30 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. İCLAL ŞAN, Prof. Dr. GONCA SENNAROĞLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182632 [author_id] => 20182632 [author_name] => İCLAL [author_lastname] => ŞAN ) [121] => stdClass Object ( [id] => 20181722 [title] => YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZANLAYIŞ VE MERHAMETİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 11:40 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEHER AKDENİZ, Assist. Prof. Dr. ZEYNEP GÜLTEKİN AHÇI [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182719 [author_id] => 20182719 [author_name] => SEHER [author_lastname] => AKDENİZ ) [122] => stdClass Object ( [id] => 20181723 [title] => GÜVENLİ BAĞLANMA VE YAŞAM DOYUMU ARASINDA ÖZANLAYIŞIN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 11:50 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEHER AKDENİZ, Assist. Prof. Dr. GÜLRİZ AKAROĞLU, Assist. Prof. Dr. ZEYNEP GÜLTEKİN AHÇI [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182721 [author_id] => 20182721 [author_name] => SEHER [author_lastname] => AKDENİZ ) [123] => stdClass Object ( [id] => 20181724 [title] => ERGENLERDE ÖZ-YETERLİĞİN YORDAYICILARI OLARAK ANNE-BABA BAĞLANMA VE OKULA BAĞLANMANIN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 12:00 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. ZEYNEP GÜLTEKİN AHÇI, Assist. Prof. Dr. SEHER AKDENİZ, Assist. Prof. Dr. GÜLRİZ AKAROĞLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182724 [author_id] => 20182724 [author_name] => ZEYNEP [author_lastname] => GÜLTEKİN AHÇI ) [124] => stdClass Object ( [id] => 20181412 [title] => PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ: BELEDİYE ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 12:10 [roomId] => 1 [authors] => Instructor Dr. SEMİHA KILIÇASLAN, Student ASLI KAYA [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181866 [author_id] => 20181866 [author_name] => SEMİHA [author_lastname] => KILIÇASLAN ) [125] => stdClass Object ( [id] => 20182027 [title] => ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR VE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 12:20 [roomId] => 1 [authors] => Dr. DENİZ GÜNAYDIN, Assist. Prof. Dr. GÜLRİZ AKAROĞLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183604 [author_id] => 20183604 [author_name] => DENİZ [author_lastname] => GÜNAYDIN ) [126] => stdClass Object ( [id] => 20182137 [title] => TÜRKİYEDE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YETİŞTİRME MODELLERİDEN OLAN KÖY ENSTİTÜLERİ HAKKINDA YAPILAN ELEŞTİRİLERİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 13:30 [roomId] => 1 [authors] => Student EMİR YEGANEH, Prof. Dr. İS KORKMAZ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184015 [author_id] => 20184015 [author_name] => EMİR [author_lastname] => YEGANEH ) [127] => stdClass Object ( [id] => 20181264 [title] => ENGELLİ BİREYE SAHİP AİLELERİN YAŞADIĞI SORUNLARIN TESPİTİ [pp] => 03.11.2018 13:40 [roomId] => 1 [authors] => Student SEZER DENİZ, Assist. Prof. Dr. ERKAN EFİLTİ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181409 [author_id] => 20181409 [author_name] => SEZER [author_lastname] => DENİZ ) [128] => stdClass Object ( [id] => 20181480 [title] => 4-6 YAŞ OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ GERÇEKLE KURGU KAVRAMINI AYIRABİLMESİ; ANİMASYON UYGULAMA ETKİNLİĞİ [pp] => 03.11.2018 13:50 [roomId] => 1 [authors] => Teacher MUSTAFA ÖZTÜRK, Teacher İLYAS SEVİNDİK [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182063 [author_id] => 20182063 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => ÖZTÜRK ) [129] => stdClass Object ( [id] => 20181295 [title] => EŞKIYA FİLMİNİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 14:00 [roomId] => 1 [authors] => Student ŞÜKRÜ DUTAR, Assoc. Prof. Dr ZEYNEP KARATAŞ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181514 [author_id] => 20181513 [author_name] => ZEYNEP [author_lastname] => KARATAŞ ) [130] => stdClass Object ( [id] => 20181659 [title] => PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ÖNLEYİCİ PSİKOLOJİK DANIŞMAYA ODAKLANMASINI SAĞLAMA [pp] => 03.11.2018 14:10 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr FİRDEVS SAVİ ÇAKAR, Assist. Prof. Dr. MUSTAFA KILINÇ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182533 [author_id] => 20182533 [author_name] => FİRDEVS [author_lastname] => SAVİ ÇAKAR ) [131] => stdClass Object ( [id] => 20181395 [title] => A MPA WİTH ABSORBİNG METASURFACE FOR REDUCİNG RCS [pp] => 03.11.2018 14:40 [roomId] => 1 [authors] => Dr. BİLAL TÜTÜNCÜ [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181818 [author_id] => 20181818 [author_name] => BİLAL [author_lastname] => TÜTÜNCÜ ) [132] => stdClass Object ( [id] => 20181472 [title] => OFFSET HORN ANTENNA DİRECTİVİTY GAİN ENHANCEMENT BY DNG LENS. [pp] => 03.11.2018 14:50 [roomId] => 1 [authors] => Dr. BİLAL TÜTÜNCÜ, Instructor BÜLENT URUL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182044 [author_id] => 20182044 [author_name] => BİLAL [author_lastname] => TÜTÜNCÜ ) [133] => stdClass Object ( [id] => 20181474 [title] => THE EFFECT OF THE STİRRER OVER THE ELECTRİC FİELD UNİFORMİTY İN A REVERBERATİON CHAMBER [pp] => 03.11.2018 15:00 [roomId] => 1 [authors] => Instructor BÜLENT URUL, Dr. BİLAL TÜTÜNCÜ, Prof. Dr. SELÇUK HELHEL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182047 [author_id] => 20182047 [author_name] => BÜLENT [author_lastname] => URUL ) [134] => stdClass Object ( [id] => 20181272 [title] => EĞİLME ETKİSİ ALTINDAKİ GERGİ HALATLI KOMPOZİT KİRİŞTE STUD ÇİVİSİ DAVRANIŞI [pp] => 03.11.2018 15:10 [roomId] => 1 [authors] => Student MERVE ÇİFTCİ, Assist. Prof. Dr. İLYAS DEVRAN ÇELİK [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20181430 [author_id] => 20181430 [author_name] => MERVE [author_lastname] => ÇİFTCİ ) [135] => stdClass Object ( [id] => 20181538 [title] => DENİZLİ İLİ MERKEZLİ DEPREMLERİN TEKRARLANMA ZAMANLARININ TAHMİNİ [pp] => 03.11.2018 15:50 [roomId] => 1 [authors] => Instructor ERTUĞRUL KARAKAPLAN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182214 [author_id] => 20182214 [author_name] => ERTUĞRUL [author_lastname] => KARAKAPLAN ) [136] => stdClass Object ( [id] => 20181663 [title] => A PORTABLE DEVİCE FOR THE REPRESENTATİON OF GAZİANTEP UNİVERSİTY CAMPUS [pp] => 03.11.2018 16:00 [roomId] => 1 [authors] => Research Assist MAHMUT AYKAÇ, Prof. Dr. ERGUN ERÇELEBİ, Dr. NOOR BAHA ALDİN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182547 [author_id] => 20182547 [author_name] => MAHMUT [author_lastname] => AYKAÇ ) [137] => stdClass Object ( [id] => 20181835 [title] => PERFORMANCE EVALUATİON OF SUPPORT VECTOR MACHİNE REGRESSİON MODEL TO PREDİCT SOLAR RADİATİON AT SOLAR PHOTOVOLTAİC SYSTEMS [pp] => 03.11.2018 16:10 [roomId] => 1 [authors] => Student HALİL AKBAŞ, Assoc. Prof. Dr GÜLTEKİN ÖZDEMİR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20183034 [author_id] => 20183034 [author_name] => HALİL [author_lastname] => AKBAŞ ) [138] => stdClass Object ( [id] => 20182196 [title] => CHARACTERİZATİON OF FLAWS İN HONEYCOMB SANDWİCH COMPOSİTES BY AİR-COUPLED ULTRASONİC METHOD [pp] => 03.11.2018 16:20 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL, Prof. Dr. HATİCE GUZEL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184205 [author_id] => 20184205 [author_name] => IMRAN [author_lastname] => ORAL ) [139] => stdClass Object ( [id] => 20182197 [title] => DAMAGE CHARACTERİZATİON OF EPOXY/GLASS COMPOSİTE PLATES BY RESONANT FREQUENCY SHİFT METHOD [pp] => 03.11.2018 16:30 [roomId] => 1 [authors] => Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184207 [author_id] => 20184207 [author_name] => IMRAN [author_lastname] => ORAL ) [140] => stdClass Object ( [id] => 20181732 [title] => WHITE STRIPING ON BROILER BREAST MEAT [pp] => 03.11.2018 18:10 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. E. EBRU ONBAŞILAR, Prof. Dr. SUZAN YALÇIN [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182749 [author_id] => 20182748 [author_name] => E. EBRU [author_lastname] => ONBAŞILAR ) [141] => stdClass Object ( [id] => 20181733 [title] => EARLY FEED RESTRICTION IN BROILERS AND MEAT QUALITY [pp] => 03.11.2018 18:20 [roomId] => 1 [authors] => Prof. Dr. SUZAN YALÇIN, Prof. Dr. E. EBRU ONBAŞILAR [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182750 [author_id] => 20182750 [author_name] => SUZAN [author_lastname] => YALÇIN ) [142] => stdClass Object ( [id] => 20181741 [title] => PREVENTİON OF INCREASED BRAİN CORTEX DAMAGE BY ZİNC AND MELATONİN İN RATS WİTH BREAST CANCER İNDUCED BY DMBA [pp] => 03.11.2018 18:30 [roomId] => 1 [authors] => Assist. Prof. Dr. ELİF GÜLBAHÇE MUTLU, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20182794 [author_id] => 20182794 [author_name] => ELİF [author_lastname] => GÜLBAHÇE MUTLU ) [143] => stdClass Object ( [id] => 20182198 [title] => KRİZ DURUMUNDA KARAR VERMENİN ÖNEMİ [pp] => 03.11.2018 18:40 [roomId] => 1 [authors] => Dr. MUSTAFA HARPUTLU [roomName] => SALON 1 [abstract_presenter] => 20184216 [author_id] => 20184216 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => HARPUTLU ) [144] => stdClass Object ( [id] => 20181199 [title] => THE OPINIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT ROBOTICS APPLICATIONS [pp] => 30.10.2018 09:10 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. SİBEL AÇIŞLI [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181223 [author_id] => 20181223 [author_name] => SİBEL [author_lastname] => AÇIŞLI ) [145] => stdClass Object ( [id] => 20181198 [title] => VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS ON THE USE OF LEGO® RENEWABLE ENERGY SETS IN TEACHING THE RENEWABLE ENERGY RESOURCES [pp] => 30.10.2018 09:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. SİBEL AÇIŞLI, Prof. Dr. ÜMİT TURGUT [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181222 [author_id] => 20181222 [author_name] => SİBEL [author_lastname] => AÇIŞLI ) [146] => stdClass Object ( [id] => 20181187 [title] => SÜREÇ TEMELLİ YAZMA TEKNİĞİNDE HİKÂYE ÖGELERİNİN KULLANILMASI [pp] => 30.10.2018 09:30 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr AYFER ŞAHİN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181171 [author_id] => 20181171 [author_name] => AYFER [author_lastname] => ŞAHİN ) [147] => stdClass Object ( [id] => 20181146 [title] => SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF DERS KİTABINDA YER ALAN ESKİÇAĞ TARİHİ KONULARININ, MAKEDONYA’DAKİ 6. SINIF TARİH DERS KİTABI İLE KARŞILAŞTIRILMASI [pp] => 30.10.2018 09:40 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. GÜNGÖR KARAUĞUZ, Student ERTAN MEHONİKJ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181076 [author_id] => 20181075 [author_name] => GÜNGÖR [author_lastname] => KARAUĞUZ ) [148] => stdClass Object ( [id] => 20181147 [title] => 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA YER ALAN “İPEK YOLUNDA TÜRKLER” ÜNİTESİ KAPSAMINDA “ÖTÜKEN’DE ELLİ BEŞ GÜN” ADLI KİTABIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ [pp] => 30.10.2018 09:50 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. GÜNGÖR KARAUĞUZ, Teacher MEHMET BAYAR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181077 [author_id] => 20181077 [author_name] => GÜNGÖR [author_lastname] => KARAUĞUZ ) [149] => stdClass Object ( [id] => 20181506 [title] => GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞANLIURFA FIRFIRLI CAMİSİ [pp] => 30.10.2018 10:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. FATMA ŞEBNEM KULOĞLU YÜKSEL, Assist. Prof. Dr. HÜLYA ÖZTÜRK TEL [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182127 [author_id] => 20182127 [author_name] => FATMA ŞEBNEM [author_lastname] => KULOĞLU YÜKSEL ) [150] => stdClass Object ( [id] => 20181635 [title] => BORDERS IN TERMS OF SPATIAL ENCLOSURE AND CONNECTION [pp] => 30.10.2018 10:30 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. BEGÜM ERÇEVİK SÖNMEZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182478 [author_id] => 20182478 [author_name] => BEGÜM [author_lastname] => ERÇEVİK SÖNMEZ ) [151] => stdClass Object ( [id] => 20181594 [title] => SPOR SALONU VE DERSLİKLERİN ERGONOMİSİ [pp] => 30.10.2018 10:40 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET DALKILIÇ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182366 [author_id] => 20182366 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => DALKILIÇ ) [152] => stdClass Object ( [id] => 20181717 [title] => DEPO ÜRÜN ATAMA PROBLEMİ İÇİN EN İYİ ALTERNATİF KONUMUN KRİTİK VİKOR İLE BELİRLENMESİ [pp] => 30.10.2018 10:50 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist MEHMET AKİF YERLİKAYA, Assoc. Prof. Dr FEYZAN ARIKAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182706 [author_id] => 20182706 [author_name] => MEHMET AKİF [author_lastname] => YERLİKAYA ) [153] => stdClass Object ( [id] => 20181309 [title] => ERGENLERİN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN, SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI VE UMUT DÜZEYLERİNE GÖRE İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 11:30 [roomId] => 2 [authors] => Teacher KERİM CANDAN, Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181563 [author_id] => 20181558 [author_name] => ALİ FUAT [author_lastname] => YALÇIN ) [154] => stdClass Object ( [id] => 20181316 [title] => TÜRKİYE VE JAPONYA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI [pp] => 30.10.2018 11:40 [roomId] => 2 [authors] => Instructor Dr. RIDVAN KARABULUT, Prof. Dr. FULYA TEMEL [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181579 [author_id] => 20181579 [author_name] => RIDVAN [author_lastname] => KARABULUT ) [155] => stdClass Object ( [id] => 20181332 [title] => SUPERVİSİON MODELS İN PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG [pp] => 30.10.2018 11:50 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist SERDAR KÖRÜK, Research Assist AHMET KARA [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181610 [author_id] => 20181610 [author_name] => SERDAR [author_lastname] => KÖRÜK ) [156] => stdClass Object ( [id] => 20181365 [title] => TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BABA- ÇOCUK İLİŞKİSİ KONUSUNDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 12:00 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. HALİL UZUN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181724 [author_id] => 20181724 [author_name] => HALİL [author_lastname] => UZUN ) [157] => stdClass Object ( [id] => 20181200 [title] => VERİLERLE ÖLÇME EŞDEĞERLİĞİ: MATEMATİK HAKKINDAKİ İNANIŞLAR ÖLÇEĞİ [pp] => 30.10.2018 18:10 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist AYŞEGÜL ERYILMAZ ÇEVİRGEN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181225 [author_id] => 20181225 [author_name] => AYŞEGÜL [author_lastname] => ERYILMAZ ÇEVİRGEN ) [158] => stdClass Object ( [id] => 20181379 [title] => BELİREN YETİŞKİNLERİN YALNIZLIK VE YALNIZLIK KORKUSU ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA [pp] => 30.10.2018 18:20 [roomId] => 2 [authors] => Student OLCAN ASLAN, Assoc. Prof. Dr ZEYNEP KARATAŞ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181769 [author_id] => 20181769 [author_name] => OLCAN [author_lastname] => ASLAN ) [159] => stdClass Object ( [id] => 20181457 [title] => ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 18:30 [roomId] => 2 [authors] => Teacher CEMİL ŞAHİN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182010 [author_id] => 20182010 [author_name] => CEMİL [author_lastname] => ŞAHİN ) [160] => stdClass Object ( [id] => 20181762 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMLARININ YORDAYICILARI [pp] => 30.10.2018 18:40 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr ÖZLEM TAGAY, Assoc. Prof. Dr FATMA ÇALIŞANDEMİR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182839 [author_id] => 20182839 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => TAGAY ) [161] => stdClass Object ( [id] => 20181683 [title] => BELİREN YETİŞKİNLERDE YALNIZLIK VE YALNIZLIK KORKUSU ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA [pp] => 30.10.2018 18:50 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr ZEYNEP KARATAŞ, Student OLCAN ARSLAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182615 [author_id] => 20182614 [author_name] => ZEYNEP [author_lastname] => KARATAŞ ) [162] => stdClass Object ( [id] => 20181407 [title] => GEMİLERİN DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE DEĞER TESPİTİ [pp] => 31.10.2018 09:10 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr ALPER KILIÇ, Research Assist ERSİN FIRAT AKGÜL, Research Assist CAN TAŞ, Research Assist ELİF KOÇ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181842 [author_id] => 20181842 [author_name] => ALPER [author_lastname] => KILIÇ ) [163] => stdClass Object ( [id] => 20181408 [title] => TAYFA SINIFI TÜRK GEMİADAMLARININ EĞİTİM, ÇALIŞMA KOŞULLARI, MESLEKİ YETERLİLİK, İŞ DİSİPLİNİ VE İSTİHDAM AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 09:20 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr ALPER KILIÇ, Research Assist ORHAN GÖNEL, Research Assist CAN TAŞ, Research Assist EMİNE GÜNEŞ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181846 [author_id] => 20181846 [author_name] => ALPER [author_lastname] => KILIÇ ) [164] => stdClass Object ( [id] => 20181605 [title] => 16. VE 17.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE GEMİ İNŞASI İÇİN KULLANILAN MALZEMELER VE TEMİN BİÇİMLERİ [pp] => 31.10.2018 09:30 [roomId] => 2 [authors] => Teacher MEHMET TAŞ, Teacher MEHMET TAŞ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182391 [author_id] => 20182390 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => TAŞ ) [165] => stdClass Object ( [id] => 20181596 [title] => BERNARD LEWİS’İN HATIRALARI VE “BİR ORTA DOĞU TARİHÇİSİNİN NOTLARI”NDA IRAK SAVAŞI [pp] => 31.10.2018 09:40 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. TAHİR KODAL [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182370 [author_id] => 20182370 [author_name] => TAHİR [author_lastname] => KODAL ) [166] => stdClass Object ( [id] => 20181167 [title] => ABBASÎ HALÎFESİ MEHDÎ’NİN YÖNETİM ANLAYIŞI [pp] => 31.10.2018 09:50 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. ALİ İPEK, Assist. Prof. Dr. ERCAN CENGİZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181117 [author_id] => 20181117 [author_name] => ALİ [author_lastname] => İPEK ) [167] => stdClass Object ( [id] => 20181675 [title] => HURÛFÂT DEFTERLERİNE GÖRE 18. YÜZYILDA VAKIF KURUMLARINDA YAŞANAN SIKINTILAR: ADIYAMAN VAKIFLARI ÖRNEĞİ [pp] => 31.10.2018 10:00 [roomId] => 2 [authors] => Dr. MUHAMMET NURİ TUNÇ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182582 [author_id] => 20182582 [author_name] => MUHAMMET NURİ [author_lastname] => TUNÇ ) [168] => stdClass Object ( [id] => 20181411 [title] => OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN OYUN DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 10:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÖZGE METİN ASLAN, Dr. İREM AKÇAM YALÇIN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181862 [author_id] => 20181862 [author_name] => ÖZGE [author_lastname] => METİN ASLAN ) [169] => stdClass Object ( [id] => 20181711 [title] => KENDİNİ AÇMA: KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KENDİNİ KATMA VE REFERANS VERMENİN KAVRAMSAL ANALİZİ [pp] => 31.10.2018 10:30 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SELAHATTİN AVŞAROĞLU [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182686 [author_id] => 20182686 [author_name] => SELAHATTİN [author_lastname] => AVŞAROĞLU ) [170] => stdClass Object ( [id] => 20181769 [title] => YENİDEN EBEVEYNLİK: KÜÇÜMSEYİCİ/KUSUR BULUCU EBEVEYNLİK TUTUMUNU DÖNÜŞTÜRMEK [pp] => 31.10.2018 10:40 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN BARBAROS YALÇIN, Prof. Dr. MEHMET AK, Prof. Dr. ŞAHİN KESİCİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182854 [author_id] => 20182854 [author_name] => SÜLEYMAN BARBAROS [author_lastname] => YALÇIN ) [171] => stdClass Object ( [id] => 20181808 [title] => “YAŞAMAK GÜZEL ŞEY” FİLMİNİN LOGOTERAPİ’NİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 10:50 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. ÖZLEM TAGAY, Student ERSİN ALAKUŞ, Assoc. Prof. Dr ZEYNEP KARATAŞ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182952 [author_id] => 20182952 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => TAGAY ) [172] => stdClass Object ( [id] => 20181266 [title] => FİELD OF HEALTH COMMUNİCATİON SKİLLS TRAİNİNG AREA OF FOREİGN STUDENTS AND OFTEN EXPERİENCE PROBLEMS [pp] => 31.10.2018 11:00 [roomId] => 2 [authors] => Other SABİRA ALİYEVA, Prof. Dr. ILKNUR AYDİN AVCİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181416 [author_id] => 20181415 [author_name] => SABİRA [author_lastname] => ALİYEVA ) [173] => stdClass Object ( [id] => 20182180 [title] => 141 NUMARALI RESMO ŞER'İYYE SİCİLİNDE YER ALAN GAYRİMÜSLİM DAVALARI [pp] => 31.10.2018 11:10 [roomId] => 2 [authors] => Teacher HÜSEYİN ÇELİK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20184146 [author_id] => 20184146 [author_name] => HÜSEYİN [author_lastname] => ÇELİK ) [174] => stdClass Object ( [id] => 20181179 [title] => THE MANİFESTATİON OF GENDER AND ENVİRONMENT AS A LİFETİME-KNOT WİTHİN JOSEPHİNE HUMPHREYS’ NOWHERE ELSE ON EARTH [pp] => 31.10.2018 13:30 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist NEŞE ŞENEL [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181139 [author_id] => 20181139 [author_name] => NEŞE [author_lastname] => ŞENEL ) [175] => stdClass Object ( [id] => 20181164 [title] => INVESTİGATİON OF LABOR SUPPLY AND EDUCATİON ECONOMY İN THE CONTEXT OF ORGANİZATİONAL DEVELOPMENT [pp] => 31.10.2018 13:40 [roomId] => 2 [authors] => Instructor MUSTAFA HAKAN ŞİMŞEK, Instructor ÖMER BÜYÜKBAŞ, Instructor HAMDİ AYYILDIZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181110 [author_id] => 20181110 [author_name] => MUSTAFA HAKAN [author_lastname] => ŞİMŞEK ) [176] => stdClass Object ( [id] => 20181163 [title] => A RESEARCH ON THE IMPROVEMENT OF PROBLEM SOLVİNG SKİLLS OF NGOS [pp] => 31.10.2018 13:50 [roomId] => 2 [authors] => Instructor MUSTAFA HAKAN ŞİMŞEK, Instructor ÖMER BÜYÜKBAŞ, Instructor HAMDİ AYYILDIZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181107 [author_id] => 20181107 [author_name] => MUSTAFA HAKAN [author_lastname] => ŞİMŞEK ) [177] => stdClass Object ( [id] => 20181290 [title] => TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ENERJİ GÜVENLİĞİNDEKİ KİLİT ROLÜ [pp] => 31.10.2018 14:40 [roomId] => 2 [authors] => Instructor ANIL ÇAĞLAR ERKAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181500 [author_id] => 20181500 [author_name] => ANIL ÇAĞLAR [author_lastname] => ERKAN ) [178] => stdClass Object ( [id] => 20181151 [title] => SINIR GÜVENLİĞİ VE MÜLTECİ SORUNU [pp] => 31.10.2018 14:50 [roomId] => 2 [authors] => Dr. ÜNAL ACAR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181083 [author_id] => 20181083 [author_name] => ÜNAL [author_lastname] => ACAR ) [179] => stdClass Object ( [id] => 20181376 [title] => TURİZM SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TOPSİS YÖNTEMİNİN KULLANILMASI [pp] => 31.10.2018 15:10 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. ERKAN AKGÖZ, Instructor ÇETİN TOPUZ, Student NESTAN TAALAYBEK KIZI [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181756 [author_id] => 20181756 [author_name] => ERKAN [author_lastname] => AKGÖZ ) [180] => stdClass Object ( [id] => 20181875 [title] => REKABET STRATEJİLERİ AÇISINDAN ENDÜSTRİ 4.0 [pp] => 31.10.2018 15:20 [roomId] => 2 [authors] => Expert EBRU KASNAK, Instructor Dr. ÖZLEM TUNA [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183158 [author_id] => 20183158 [author_name] => EBRU [author_lastname] => KASNAK ) [181] => stdClass Object ( [id] => 20181360 [title] => PERCEİVED JUSTİCE AND RECOVERY SATİSFACTİON İN THE CONTEXT OF HİGHER EDUCATİON: AN AFRİCAN PERSPECTİVE [pp] => 31.10.2018 15:50 [roomId] => 2 [authors] => Student STEVEN KAYAMBAZİNTHU MSOSA, Assoc. Prof. Dr JEEVARATHNAM P GOVENDER [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181703 [author_id] => 20181703 [author_name] => STEVEN KAYAMBAZİNTHU [author_lastname] => MSOSA ) [182] => stdClass Object ( [id] => 20181393 [title] => MEDYA BAĞIMLILIĞI KURAMI ÇERÇEVESİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA [pp] => 31.10.2018 16:00 [roomId] => 2 [authors] => Instructor EMRAH BOZKURT, Research Assist BAHAR URHAN TORUN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181815 [author_id] => 20181814 [author_name] => EMRAH [author_lastname] => BOZKURT ) [183] => stdClass Object ( [id] => 20181303 [title] => İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNDE ERMENİ FAKTÖRÜ [pp] => 31.10.2018 16:10 [roomId] => 2 [authors] => Instructor İLKER AKDAĞ, Instructor ANIL ÇAĞLAR ERKAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181538 [author_id] => 20181538 [author_name] => İLKER [author_lastname] => AKDAĞ ) [184] => stdClass Object ( [id] => 20181291 [title] => OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN SANATSAL ETKİNLİKLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 16:20 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. NERİMAN ARAL, Prof. Dr. FİGEN GÜRSOY, Instructor FATİH AYDOĞDU, Instructor BURÇİN AYSU [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181504 [author_id] => 20181501 [author_name] => NERİMAN [author_lastname] => ARAL ) [185] => stdClass Object ( [id] => 20181460 [title] => 4. SANAYİ DEVRİMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRECELİ KONUMU [pp] => 31.10.2018 16:30 [roomId] => 2 [authors] => Instructor HİCRAN KASA [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182020 [author_id] => 20182020 [author_name] => HİCRAN [author_lastname] => KASA ) [186] => stdClass Object ( [id] => 20181444 [title] => MOSFET-C BASED DECREMENTAL GROUNDED MEMRİSTOR [pp] => 01.11.2018 09:10 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. ABDULLAH YEŞİL, Assist. Prof. Dr. YUNUS BABACAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181978 [author_id] => 20181978 [author_name] => ABDULLAH [author_lastname] => YEŞİL ) [187] => stdClass Object ( [id] => 20181446 [title] => FULLY FLOATİNG MEMRİSTOR BASED NEURON CİRCUİT İMPLEMENTATİON [pp] => 01.11.2018 09:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. YUNUS BABACAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181976 [author_id] => 20181976 [author_name] => YUNUS [author_lastname] => BABACAN ) [188] => stdClass Object ( [id] => 20181621 [title] => AISI 904L PASLANMAZ ÇELİĞİN MQL YÖNTEMİ KULLANILARAK TORNALANMASINDA MQL PARAMETRELERİNİN VE KESME YAĞINA NANOGRAFEN KATKISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 09:30 [roomId] => 2 [authors] => Student HASAN YALILI, Assoc. Prof. Dr TURGAY KIVAK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182437 [author_id] => 20182436 [author_name] => HASAN [author_lastname] => YALILI ) [189] => stdClass Object ( [id] => 20182018 [title] => A COMPARISON OF ESTIMATED, OBSERVED AND SIMULATED DELAYS AT ISOLATED SIGNALISED INTERSECTION [pp] => 01.11.2018 09:40 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist MEHMET LEVENT AĞIRDIR, Prof. Dr. FAZIL ÇELİK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183574 [author_id] => 20183574 [author_name] => MEHMET LEVENT [author_lastname] => AĞIRDIR ) [190] => stdClass Object ( [id] => 20181153 [title] => ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ: ZAMAN VE MEKÂN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASINDA CBS TABANLI MEKÂNSAL ERİŞİM PLANLAMASI [pp] => 01.11.2018 10:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERDAR SELİM, Student MESUT ÇOŞLU, Prof. Dr. NAMIK KEMAL SÖNMEZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181086 [author_id] => 20181085 [author_name] => SERDAR [author_lastname] => SELİM ) [191] => stdClass Object ( [id] => 20182016 [title] => SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANDIĞI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 10:30 [roomId] => 2 [authors] => Teacher SEHER ESEN, Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Teacher MERVE AYAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183564 [author_id] => 20183567 [author_name] => MERVE [author_lastname] => AYAN ) [192] => stdClass Object ( [id] => 20181759 [title] => ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ORTAOKUL DERS KAZANIMLARININ AKTARILMASINDAKİ ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ [pp] => 01.11.2018 10:40 [roomId] => 2 [authors] => Student CEM SEZER, Assist. Prof. Dr. AGAH TUĞRUL KORUCU [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182833 [author_id] => 20182832 [author_name] => CEM [author_lastname] => SEZER ) [193] => stdClass Object ( [id] => 20181817 [title] => KONUŞAMAYAN ALS HASTALARINDA, İLETİŞİM İÇİN KULLANILAN TEKNOLOJİ VE YARDIMCI TEKNOLOJİLERİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 10:50 [roomId] => 2 [authors] => Teacher HATİCE ÖZKAN, Assist. Prof. Dr. AGAH TUĞRUL KORUCU [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182973 [author_id] => 20182972 [author_name] => HATİCE [author_lastname] => ÖZKAN ) [194] => stdClass Object ( [id] => 20181824 [title] => UZAKTAN EĞİTİMLE DERS ALAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞLEMSEL UZAKLIK DURUMLARI [pp] => 01.11.2018 11:00 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. AGAH TUĞRUL KORUCU, Assist. Prof. Dr. HALİT KARALAR, Student HÜSNİYE BİÇER [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182996 [author_id] => 20182996 [author_name] => AGAH TUĞRUL [author_lastname] => KORUCU ) [195] => stdClass Object ( [id] => 20181534 [title] => SPİNAL DYSRAPHİSM WİTH MULTİPLE ANOMALİES: CASE REPORT [pp] => 01.11.2018 11:30 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist MEHMET CENGİZ TATAR, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT, Assist. Prof. Dr. MEHMET ÖZTÜRK, Research Assist EKREM SOLMAZ, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182197 [author_id] => 20182197 [author_name] => MEHMET CENGİZ [author_lastname] => TATAR ) [196] => stdClass Object ( [id] => 20181574 [title] => NORMAL PULMONARY TRUNK – TO - ASCENDİNG AORTA DİAMETER RATİO İN HEALTY ADULT: MDCT STUDY [pp] => 01.11.2018 11:40 [roomId] => 2 [authors] => Instructor BUSRA PIRINC, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOGULLARI, Prof. Dr. MUSTAFA KOPLAY, Prof. Dr. AHMET KAGAN KARABULUT, Prof. Dr. NADİRE UNVER DOGAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182290 [author_id] => 20182290 [author_name] => BUSRA [author_lastname] => PIRINC ) [197] => stdClass Object ( [id] => 20181575 [title] => THE ORİGİN VARİATİONS İN THE BRANCHES OF THE AORTİC ARCH AND ABDOMİNAL AORTA: A CASE REPORT [pp] => 01.11.2018 11:50 [roomId] => 2 [authors] => Instructor BUSRA PIRINC, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOGULLARI, Assoc. Prof. Dr ALAADDİN NAYMAN, Prof. Dr. AHMET KAGAN KARABULUT, Prof. Dr. NADİRE UNVER DOGAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182295 [author_id] => 20182295 [author_name] => BUSRA [author_lastname] => PIRINC ) [198] => stdClass Object ( [id] => 20181702 [title] => TEMPOROMANDİBULAR COMPLAİNTS IN CEREBRAL PALSİA PATİENTS: A PRELİMİNARY REPORT [pp] => 01.11.2018 12:00 [roomId] => 2 [authors] => Student DERYA ŞAHİN, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN, Assist. Prof. Dr. AYSE KARTAL, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOGULLARI [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182663 [author_id] => 20182663 [author_name] => DERYA [author_lastname] => ŞAHİN ) [199] => stdClass Object ( [id] => 20181897 [title] => CAVUM SEPTUM PELLUCİDUM AND VERGAE: A CASE REPORT [pp] => 01.11.2018 12:10 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist MEHMET CENGİZ TATAR, Research Assist EKREM SOLMAZ, Assist. Prof. Dr. MEHMET ÖZTÜRK, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183228 [author_id] => 20183228 [author_name] => MEHMET CENGİZ [author_lastname] => TATAR ) [200] => stdClass Object ( [id] => 20181397 [title] => 6 HAFTA DÜZENLİ EGZERSİZ İLE BİRLİKTE SIÇANLARA FARKLI SÜRELERDE TESTOSTERON UYGULAMASININ KEMİK DOKU ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 13:30 [roomId] => 2 [authors] => Student KADER HİCRAN TAV, Assoc. Prof. Dr SEFA LÖK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181823 [author_id] => 20181823 [author_name] => KADER HİCRAN [author_lastname] => TAV ) [201] => stdClass Object ( [id] => 20181955 [title] => SPOR TOTO SÜPER LİG KULÜPLERİNİN İLETİŞİM VE PAZARLAMA AÇISINDAN WEB TABANLI İÇERİK ANALİZİ [pp] => 01.11.2018 13:40 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. ERKAN FARUK ŞİRİN, Instructor ALİ ERDOĞAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183388 [author_id] => 20183386 [author_name] => ERKAN FARUK [author_lastname] => ŞİRİN ) [202] => stdClass Object ( [id] => 20182049 [title] => SICAKLIK STRESİNİN KANATLI BESLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 13:50 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. EMRE TEKCE [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183656 [author_id] => 20183656 [author_name] => EMRE [author_lastname] => TEKCE ) [203] => stdClass Object ( [id] => 20182060 [title] => CEP TELEFONU KULLANIMINA BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARININ SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ [pp] => 01.11.2018 14:00 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist EMRAH ZİREK, Research Assist RÜSTEM MUSTAFAOĞLU, Research Assist ZEYNAL YASACI [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183683 [author_id] => 20183681 [author_name] => RÜSTEM [author_lastname] => MUSTAFAOĞLU ) [204] => stdClass Object ( [id] => 20182143 [title] => BİPOLAR BOZUKLUK NEDENİYLE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN PSİKİYATRİK VE DİĞER TIBBİ İLAÇLARA TEDAVİ UYUMU: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA [pp] => 01.11.2018 14:10 [roomId] => 2 [authors] => Expert Dr. İKBAL İNANLI, Dr. MUSTAFA ÇAĞRI YILDIZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20184029 [author_id] => 20184028 [author_name] => İKBAL [author_lastname] => İNANLI ) [205] => stdClass Object ( [id] => 20181334 [title] => ÖZGÜN BASKI DERSİNDE MİMARİ MEKÂNLARIN UYGULAMADAKİ EĞİTSEL BOYUTU [pp] => 01.11.2018 14:40 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr AYLİN BEYOĞLU [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181616 [author_id] => 20181616 [author_name] => AYLİN [author_lastname] => BEYOĞLU ) [206] => stdClass Object ( [id] => 20182063 [title] => İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE KENTSEL GELİŞİM VE NİĞDE ÖRNEĞİ [URBAN DEVELOPMENT IN CENTRAL ANATOLIA REGION: NİĞDE] [pp] => 01.11.2018 14:50 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. AZİZ CUMHUR KOCALAR KOCALAR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183686 [author_id] => 20183686 [author_name] => AZİZ CUMHUR KOCALAR [author_lastname] => KOCALAR ) [207] => stdClass Object ( [id] => 20181960 [title] => PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ [pp] => 01.11.2018 15:00 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. BAŞTÜRK KAYA, Assist. Prof. Dr. CANER ALADAĞ, Prof. Dr. TAHSİN TAPUR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183403 [author_id] => 20183403 [author_name] => BAŞTÜRK [author_lastname] => KAYA ) [208] => stdClass Object ( [id] => 20182031 [title] => EREĞLİ İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ [pp] => 01.11.2018 15:10 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. TAHSİN TAPUR, Assist. Prof. Dr. BAŞTÜRK KAYA [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183614 [author_id] => 20183614 [author_name] => TAHSİN [author_lastname] => TAPUR ) [209] => stdClass Object ( [id] => 20181525 [title] => SOME GEOPHYTES OF BAŞYAYLA REGIONS (KARAMAN [pp] => 01.11.2018 15:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞU, Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182182 [author_id] => 20182182 [author_name] => SÜLEYMAN [author_lastname] => DOĞU ) [210] => stdClass Object ( [id] => 20182074 [title] => ANAMUR (MERSİN ) İLÇESİNDE ÇAY OLARAK KULLANILAN BAZI DOĞAL BİTKİLER [pp] => 01.11.2018 15:30 [roomId] => 2 [authors] => Expert AYŞE NUR ŞEN, Prof. Dr. MUHİTTİN DİNÇ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183723 [author_id] => 20183723 [author_name] => AYŞE NUR [author_lastname] => ŞEN ) [211] => stdClass Object ( [id] => 20181239 [title] => BİYODİZEL YAKIT KARIŞIMLARI İLE ÇALIŞAN BİR MOTORDA PÜSKÜRTME BASINCININ MOTOR PERFORMANSINA VE TİTREŞİMİNE OLAN ETKİLERİ [pp] => 01.11.2018 15:50 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SUAT SARIDEMİR, Student ALPER RAMAZAN KONUK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181328 [author_id] => 20181328 [author_name] => SUAT [author_lastname] => SARIDEMİR ) [212] => stdClass Object ( [id] => 20181758 [title] => TOZ MARUZİYETİNİN AÇIK HAVADA TOZ SENSÖRÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE CBS YARDIMIYLA HARİTALANDIRILMASI [pp] => 01.11.2018 16:00 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERCAN GÜLCİ, Assist. Prof. Dr. NEŞE GÜLCİ, Prof. Dr. HAFIZ HULUSİ ACAR, Student İSMAİL KASIM ACEMBEKİROĞLU [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182827 [author_id] => 20182826 [author_name] => NEŞE [author_lastname] => GÜLCİ ) [213] => stdClass Object ( [id] => 20181454 [title] => AVCILAR MAHALLESİ (ALTIEYLÜL, BALIKESİR, KB TÜRKİYE) ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ORTAMINDA İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 16:10 [roomId] => 2 [authors] => Other ESRA ARIK, Prof. Dr. ŞENER CERYAN, Assoc. Prof. Dr NURCİHAN CERYAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182006 [author_id] => 20182005 [author_name] => ESRA [author_lastname] => ARIK ) [214] => stdClass Object ( [id] => 20181452 [title] => GÜRSÜ İLÇESİ YERLEŞİM ALANI (BURSA, TÜRKİYE), TEMEL ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN MEKANSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 16:20 [roomId] => 2 [authors] => Other GOKÇE DEMİR, Assoc. Prof. Dr NURCİHAN CERYAN, Prof. Dr. ŞENER CERYAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181998 [author_id] => 20181997 [author_name] => GOKÇE [author_lastname] => DEMİR ) [215] => stdClass Object ( [id] => 20181249 [title] => METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ MOTOR TİTREŞİMİNE VE GÜRÜLTÜSÜNE ETKİLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 16:30 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SUAT SARIDEMİR, Research Assist ÜMİT AĞBULUT [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181353 [author_id] => 20181353 [author_name] => SUAT [author_lastname] => SARIDEMİR ) [216] => stdClass Object ( [id] => 20181248 [title] => ENJEKTÖR BASINCI VE BİYODİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 16:40 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SUAT SARIDEMİR, Research Assist ÜMİT AĞBULUT [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181351 [author_id] => 20181351 [author_name] => SUAT [author_lastname] => SARIDEMİR ) [217] => stdClass Object ( [id] => 20182093 [title] => BOLU’DA İKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE KAYITLI 0-11 AYLIK BEBEKLERDE EMZİRME, EK GIDA KULLANIMI VE HANEHALKI GIDA GÜVENCESİ [pp] => 01.11.2018 18:10 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SEVAL ALKOY, Assist. Prof. Dr. RABİA KEÇİALAN, Dr. PELİN OYARDI, Dr. EMRE KAYNAK, Dr. NAZAN MISIRLI, Dr. ABDULLAH KAYA, Dr. NİHAN NALBANTOĞLU, Dr. ABDÜLHAMİT KAYRAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183784 [author_id] => 20183781 [author_name] => SEVAL [author_lastname] => ALKOY ) [218] => stdClass Object ( [id] => 20181142 [title] => EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 18:20 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SEDAT BOSTAN, Instructor GÜLSEREN GÜNAYDIN, Student NURHAN ARSLANCA [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181064 [author_id] => 20181063 [author_name] => SEDAT [author_lastname] => BOSTAN ) [219] => stdClass Object ( [id] => 20181144 [title] => YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ [pp] => 01.11.2018 18:30 [roomId] => 2 [authors] => Instructor GÜLSEREN GÜNAYDIN, Instructor MUSTAFA GÜNAYDIN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181069 [author_id] => 20181069 [author_name] => GÜLSEREN [author_lastname] => GÜNAYDIN ) [220] => stdClass Object ( [id] => 20181141 [title] => İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İŞ KAZALARININ İNCELENMESİ: CERRAHİ KLİNİKLER ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 18:40 [roomId] => 2 [authors] => Instructor GÜLSEREN GÜNAYDIN, Instructor MUSTAFA GÜNAYDIN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181061 [author_id] => 20181061 [author_name] => GÜLSEREN [author_lastname] => GÜNAYDIN ) [221] => stdClass Object ( [id] => 20181727 [title] => EĞİTİMDE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ KULLANIMI HAKKINDAKİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 09:10 [roomId] => 2 [authors] => Student MEVLÜDE AKDENİZ, Assist. Prof. Dr. FATİH ÖZDİNÇ, Teacher HAKAN YAHYA AKDENİZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182732 [author_id] => 20182732 [author_name] => MEVLÜDE [author_lastname] => AKDENİZ ) [222] => stdClass Object ( [id] => 20182133 [title] => “DEDEMİN İNSANLARI” FİLMİNİN BOWEN’IN AİLE TERAPİSİ TEMEL KAVRAMLARINA GÖRE İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 09:20 [roomId] => 2 [authors] => Teacher GÖKÇE AYSU AKYÜZ, Teacher BUSEM YEŞİLKILIÇ YEŞİLKILIÇ, Assoc. Prof. Dr ZEYNEP KARATAŞ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20184003 [author_id] => 20184002 [author_name] => GÖKÇE AYSU [author_lastname] => AKYÜZ ) [223] => stdClass Object ( [id] => 20181569 [title] => MÜZE ORTAMINDA GÜNCEL SANAT ESERLERİNİN KULLANILMASI [pp] => 02.11.2018 09:30 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. HÜDA SAYIN YÜCEL, Assist. Prof. Dr. ŞUAYYİP YÜCEL [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182278 [author_id] => 20182278 [author_name] => HÜDA [author_lastname] => SAYIN YÜCEL ) [224] => stdClass Object ( [id] => 20181319 [title] => THE EFFECT OF CHESS INSTRUCTION ON THE DEVELOPMENT OF ATTENTION IN PRESCHOOL CHILDREN* [pp] => 02.11.2018 09:40 [roomId] => 2 [authors] => Teacher SELMA TATLIPINAR, Assist. Prof. Dr. HÜSEYİN SERÇE [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181583 [author_id] => 20181583 [author_name] => SELMA [author_lastname] => TATLIPINAR ) [225] => stdClass Object ( [id] => 20182178 [title] => PROBLEME DAYALI HİPOTEZ TEST ETME DENEYLERİ: İLETKENLER VE YALITKANLAR ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 10:20 [roomId] => 2 [authors] => Student GÜLGÜN BAKIRLI, Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20184148 [author_id] => 20184148 [author_name] => GÜLGÜN [author_lastname] => BAKIRLI ) [226] => stdClass Object ( [id] => 20182188 [title] => ÖĞRETMENLERİN STEM FARKINDALIKLARI: BİR HİZMETİÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI [pp] => 02.11.2018 10:30 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN, Prof. Dr. NURETTİN ŞAHİN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20184173 [author_id] => 20184174 [author_name] => NURETTİN [author_lastname] => ŞAHİN ) [227] => stdClass Object ( [id] => 20182190 [title] => MİKROSKOBİK GÖZLEME DAYALI ETKİNLİĞİN MİKROSKOBİK CANLILAR HAKKINDAKİ FARKINDALIĞA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ [pp] => 02.11.2018 10:40 [roomId] => 2 [authors] => Student GÜLGÜN BAKIRLI, Prof. Dr. NURETTİN ŞAHİN, Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20184175 [author_id] => 20184175 [author_name] => GÜLGÜN [author_lastname] => BAKIRLI ) [228] => stdClass Object ( [id] => 20181904 [title] => THE COMMUNİCATİON SKİLLS OF A GROUP OF ADOLESCENTS STUDYİNG RELİGİON [pp] => 02.11.2018 10:50 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist DİLEK ÇELİK EREN, Research Assist AYŞE ÇAL, Prof. Dr. İLKNUR AYDIN AVCİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183235 [author_id] => 20183235 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => ÇELİK EREN ) [229] => stdClass Object ( [id] => 20181869 [title] => TÜRKİYEDEKİ HEYKEL SEMPOZYUMLARI VE ALANYA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU [pp] => 02.11.2018 13:30 [roomId] => 2 [authors] => Instructor NİLÜFER NAZENDE ÖZKANLI [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183138 [author_id] => 20183138 [author_name] => NİLÜFER NAZENDE [author_lastname] => ÖZKANLI ) [230] => stdClass Object ( [id] => 20181431 [title] => SAFETY CULTURE RESEARCH IN TURKISH FLIGHT TRAINING ORGANIZATIONS [pp] => 02.11.2018 13:40 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist BATUHAN BALLI, Assist. Prof. Dr. UĞUR ÖZDEMİR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181928 [author_id] => 20181928 [author_name] => BATUHAN [author_lastname] => BALLI ) [231] => stdClass Object ( [id] => 20181455 [title] => TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE ALMANYA MESLEK OKULLARI MATEMATİK PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI [pp] => 02.11.2018 13:50 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERAP KEMALİ, Assoc. Prof. Dr GÜLTEKİN TINAZTEPE, Assoc. Prof. Dr SİNEM SEZER EVCAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182000 [author_id] => 20182000 [author_name] => SERAP [author_lastname] => KEMALİ ) [232] => stdClass Object ( [id] => 20181771 [title] => QUALITY OF PLACE IN RESIDENTIAL AREAS [pp] => 02.11.2018 14:00 [roomId] => 2 [authors] => Student KHAİR MOHAMMAD MOHAMMADY, Prof. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182862 [author_id] => 20182861 [author_name] => KHAİR MOHAMMAD [author_lastname] => MOHAMMADY ) [233] => stdClass Object ( [id] => 20181721 [title] => KENTSEL EKONOMİ-YÖNETİM-SİYASET SARMALININ MEKÂNSAL PLANLAMAYA ETKİSİ: SİVAS VE GÖÇLER / [THE EFFECT OF URBAN ECONOMY-MANAGEMENT-POLİTİCAL SPİRAL ON SPATİAL PLANNİNG: THE CASE OF SİVAS SHAPED BY MİGRATİONS] [pp] => 02.11.2018 14:10 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. AZİZ CUMHUR KOCALAR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182716 [author_id] => 20182716 [author_name] => AZİZ CUMHUR [author_lastname] => KOCALAR ) [234] => stdClass Object ( [id] => 20181582 [title] => PARABOLİK FLETT POTANSİYELLERİNİN YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ [pp] => 02.11.2018 14:20 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SİNEM SEZER EVCAN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20184215 [author_id] => 20184215 [author_name] => SİNEM [author_lastname] => SEZER EVCAN ) [235] => stdClass Object ( [id] => 20181354 [title] => KENT İÇİ ULAŞIM PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ULAŞIM PLANLAMASI [pp] => 02.11.2018 14:40 [roomId] => 2 [authors] => Other BURCU KOÇ, Assist. Prof. Dr. SEDEF ERYİĞİT [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181682 [author_id] => 20181681 [author_name] => BURCU [author_lastname] => KOÇ ) [236] => stdClass Object ( [id] => 20181361 [title] => KENTSEL DIŞ MEKAN KULLANIMINDA YAYALAŞTIRMA UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİ: KONYA ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 14:50 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER, Student ESRA BARAN ÇETİN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181707 [author_id] => 20181707 [author_name] => ÜMMÜGÜLSÜM [author_lastname] => TER ) [237] => stdClass Object ( [id] => 20181516 [title] => ZAMANA KARŞI KİMLİK VE YER [pp] => 02.11.2018 15:00 [roomId] => 2 [authors] => Student FERİDE BÜYÜKKARAKURT, Prof. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182154 [author_id] => 20182160 [author_name] => FERİDE [author_lastname] => BÜYÜKKARAKURT ) [238] => stdClass Object ( [id] => 20182001 [title] => ÇOCUKLAR İÇİN YAŞANABİLİR KENTSEL DIŞ MEKAN [pp] => 02.11.2018 15:10 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183507 [author_id] => 20183507 [author_name] => ÜMMÜGÜLSÜM [author_lastname] => TER ) [239] => stdClass Object ( [id] => 20181749 [title] => ANKARA SULAMA KOOPERATİFLERİNE GENEL BAKIŞ [pp] => 02.11.2018 15:20 [roomId] => 2 [authors] => Student PINAR BUZ, Assist. Prof. Dr. İLKNUR KUTLAR YAYLALI [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182804 [author_id] => 20182804 [author_name] => PINAR [author_lastname] => BUZ ) [240] => stdClass Object ( [id] => 20182020 [title] => QUEUEING THEORY MODELS AND AN APPLICATION IN TRABZON PORT [pp] => 02.11.2018 15:50 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist MEHMET LEVENT AĞIRDIR, Engineer EFSANE TURAN AĞIRDIR, Prof. Dr. FAZIL ÇELİK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183582 [author_id] => 20183582 [author_name] => MEHMET LEVENT [author_lastname] => AĞIRDIR ) [241] => stdClass Object ( [id] => 20182099 [title] => FUZZY-CONTROLLED COLLİSİON AVOİDANCE METHOD FOR DYNAMİC ENVİRONMENTS [pp] => 02.11.2018 16:00 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist SUAT KARAKAYA, Research Assist HÜSEYİN EMRE GÜNER, Prof. Dr. HASAN OCAK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183828 [author_id] => 20183828 [author_name] => HÜSEYİN EMRE [author_lastname] => GÜNER ) [242] => stdClass Object ( [id] => 20181464 [title] => AISI 4140 ISLAH ÇELİĞİNE UYGULANAN ISIL İŞLEMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 16:10 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182031 [author_id] => 20182029 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [243] => stdClass Object ( [id] => 20181468 [title] => AISI 1040 ÇELİĞİNE UYGULANAN ISIL İŞLEMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 16:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182039 [author_id] => 20182038 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [244] => stdClass Object ( [id] => 20181577 [title] => 3343 YÜKSEK HIZ TAKIM ÇELİKLERİNİN VAKUM FIRININDA SERTLEŞTİRME ISIL İŞLEMİ SONRASI UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN MİKROYAPI VE SERTLİK DEĞİŞİMLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 16:30 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr HASAN ÖKTEM, Assist. Prof. Dr. BURAK ÖZTÜRK, Prof. Dr. İLYAS UYGUR, Prof. Dr. ÖZKAN KÜÇÜK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182306 [author_id] => 20182305 [author_name] => HASAN [author_lastname] => ÖKTEM ) [245] => stdClass Object ( [id] => 20181975 [title] => DIN 1.2344 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE SERMET VE KARBÜR KESİCİLERİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 16:40 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. FUAT KARA, Assist. Prof. Dr. BURAK ÖZTÜRK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183436 [author_id] => 20183435 [author_name] => FUAT [author_lastname] => KARA ) [246] => stdClass Object ( [id] => 20181186 [title] => MİNERAL CONTENTS OF GLUTEN-FREE NOODLES İNCLUDİNG BUCKWHEAT FLOUR [pp] => 02.11.2018 18:10 [roomId] => 2 [authors] => Dr. SEDA YALÇIN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181169 [author_id] => 20181169 [author_name] => SEDA [author_lastname] => YALÇIN ) [247] => stdClass Object ( [id] => 20181312 [title] => TRADİTİONAL PRODUCTS BELONG TO AFYON [pp] => 02.11.2018 18:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEDA YALÇIN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181569 [author_id] => 20181569 [author_name] => SEDA [author_lastname] => YALÇIN ) [248] => stdClass Object ( [id] => 20181421 [title] => FDM METODU İLE İMAL EDİLEN ÜRÜNLERİN YÜZEYLERİNE UYGULANAN YÜZEY İŞLEMLERİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 18:30 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Prof. Dr. HAMİT SARUHAN, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181895 [author_id] => 20181895 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [249] => stdClass Object ( [id] => 20181420 [title] => FDM METODU İLE İMAL EDİLEN ÜRÜNLERİN YÜZEYLERİNE UYGULANAN YÜZEY İŞLEMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 18:40 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Prof. Dr. HAMİT SARUHAN, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181892 [author_id] => 20181892 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [250] => stdClass Object ( [id] => 20181467 [title] => FDM YÖNTEMİNDE DOLDURMA ŞEKİLLERİNİN ÜRÜNLERİN MUKAVEMETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL VE SİMÜLASYON OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI [pp] => 02.11.2018 18:50 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182037 [author_id] => 20182036 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [251] => stdClass Object ( [id] => 20181362 [title] => YEM BEZELYESİNDE KIŞLIK VE YAZLIK EKİMİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 03.11.2018 09:10 [roomId] => 2 [authors] => Engineer AHMET KONUK, Prof. Dr. AHMET TAMKOÇ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181710 [author_id] => 20181710 [author_name] => AHMET [author_lastname] => KONUK ) [252] => stdClass Object ( [id] => 20181803 [title] => KIRSAL YERLEŞİMLERDE AYNI NET ALANA SAHİP KERPİÇ YIĞMA KONUT VE BETONARME KONUTUN YILLIK ISITMA ENERJİSİ İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ – TS 825 İLKELERİ İLE [pp] => 03.11.2018 09:20 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist SELİN DURAN, Assoc. Prof. Dr AYÇA TOKUÇ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182942 [author_id] => 20182942 [author_name] => SELİN [author_lastname] => DURAN ) [253] => stdClass Object ( [id] => 20181765 [title] => FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HATİCE BİLEN BUĞRA’NIN “MAL SAHİBİ” HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 09:30 [roomId] => 2 [authors] => Instructor HAVVAANA KARADENİZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182846 [author_id] => 20182846 [author_name] => HAVVAANA [author_lastname] => KARADENİZ ) [254] => stdClass Object ( [id] => 20181343 [title] => DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE ISPARTA İLİ İÇİN SICAKLIK TAHMİNİ [pp] => 03.11.2018 09:40 [roomId] => 2 [authors] => Instructor Dr. AHMET ALİ SÜZEN, Assist. Prof. Dr. KIYAS KAYAALP [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181648 [author_id] => 20181648 [author_name] => AHMET ALİ [author_lastname] => SÜZEN ) [255] => stdClass Object ( [id] => 20181257 [title] => TÜRKİYEDE PEYZAJ PLANLARINDA YEŞİL ALT YAPI ENTEGRASYONUN SORGULANMASI [pp] => 03.11.2018 09:50 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist DUYGU AKYOL, Instructor Dr. DORUK GÖRKEM ÖZKAN ÖZKAN, Research Assist ABDULLAH ÇİĞDEM [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181382 [author_id] => 20181382 [author_name] => DUYGU [author_lastname] => AKYOL ) [256] => stdClass Object ( [id] => 20181766 [title] => ŞEMSETTİN SAMİ’NİN “TAAŞŞUK-I TALÂT VE FİTNAT” ROMANINDA YAPI VE İZLEK [pp] => 03.11.2018 10:00 [roomId] => 2 [authors] => Instructor HAVVAANA KARADENİZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182847 [author_id] => 20182847 [author_name] => HAVVAANA [author_lastname] => KARADENİZ ) [257] => stdClass Object ( [id] => 20182009 [title] => DÜŞEY DÜZLEMDE BİR YAYIN UCUNDA SALINIM YAPAN KÜTLENİN HAREKETİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ YÖNTEMİYLE HAREKETİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN ANALİZİ VE SONUÇLARIN BİR SİMÜLASYONLA KARŞILAŞTIRILMASI [pp] => 03.11.2018 10:20 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183555 [author_id] => 20183555 [author_name] => ERSİN [author_lastname] => BOZKURT ) [258] => stdClass Object ( [id] => 20181980 [title] => AISI H11 ÇELİĞİNİN KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ İÇİN KESME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU [pp] => 03.11.2018 10:30 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK, Instructor ONUR ÖZBEK, Assist. Prof. Dr. FUAT KARA [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183452 [author_id] => 20183451 [author_name] => NURSEL [author_lastname] => ALTAN ÖZBEK ) [259] => stdClass Object ( [id] => 20181466 [title] => AISI 4140 ISLAH ÇELİĞİ VE AISI 52100 RULMAN ÇELİĞİNE UYGULANAN ISLAH İŞLEMİNİN SERTLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 10:40 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182035 [author_id] => 20182034 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [260] => stdClass Object ( [id] => 20181465 [title] => AISI 5140 ISLAH ÇELİĞİNE UYGULANAN ISIL İŞLEMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 10:50 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182033 [author_id] => 20182032 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [261] => stdClass Object ( [id] => 20181599 [title] => A NOVEL DNG SUPERSTRATE -ESR [pp] => 03.11.2018 11:00 [roomId] => 2 [authors] => Dr. BİLAL TÜTÜNCÜ, Instructor BÜLENT URUL [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182378 [author_id] => 20182378 [author_name] => BİLAL [author_lastname] => TÜTÜNCÜ ) [262] => stdClass Object ( [id] => 20181983 [title] => AISI 1020 ÇELİĞİ ÜZERİNE UYGULANAN ISIL İŞLEM SICAKLIKLARININ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI [pp] => 03.11.2018 11:10 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK, Student ERDEM SARAÇ, Instructor ONUR ÖZBEK, Assist. Prof. Dr. FUAT KARA [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183463 [author_id] => 20183457 [author_name] => NURSEL [author_lastname] => ALTAN ÖZBEK ) [263] => stdClass Object ( [id] => 20181763 [title] => “HASTA ADAM” OSMANLI’DA BİR DERMAN FAALİYETİ OLARAK İSLAMCI DERGİCİLİK: SIRAT-I MÜSTAKİM DERGİSİ ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 11:30 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE BUDAK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182841 [author_id] => 20182841 [author_name] => HATİCE [author_lastname] => BUDAK ) [264] => stdClass Object ( [id] => 20181768 [title] => THE RELATİONSHİP BETWEEN VOCABULARY LEARNİNG STRATEGİES AND VOCABULARY SİZE OF TURKİSH EFL LEARNERS [pp] => 03.11.2018 11:40 [roomId] => 2 [authors] => Instructor SUNA KOCA, Instructor GÖNÜL ÖZDOĞRU [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182849 [author_id] => 20182849 [author_name] => SUNA [author_lastname] => KOCA ) [265] => stdClass Object ( [id] => 20181994 [title] => PSİKİYATRİ POLİKLİNİK MUAYENESİNE ZORLA GETİRİLEN GENÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 11:50 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE HARMANCI [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183503 [author_id] => 20183503 [author_name] => HATİCE [author_lastname] => HARMANCI ) [266] => stdClass Object ( [id] => 20182034 [title] => GÖÇMEN ÇOCUKLARIN TÜRKİYE’DE YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 12:00 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. GÜLRİZ AKAROĞLU, Assist. Prof. Dr. SEHER AKDENİZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183623 [author_id] => 20183623 [author_name] => GÜLRİZ [author_lastname] => AKAROĞLU ) [267] => stdClass Object ( [id] => 20181535 [title] => MATRAKÇI NASUH’UN BEYÂN-I MENÂZİL-İ SEFER-İ IRÂKEYN-İ SÜLEYMAN HAN ADLI ESERİNDE YER ALAN “KONYA MİNYATÜRÜ”NÜN GERÇEKLİK DÜZLEMİNDE OKUNMASI, KOMPOZİSYON VE TASARIM KURGUSU [pp] => 03.11.2018 12:10 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN, Student DÖNDÜ AZGÜN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182208 [author_id] => 20182209 [author_name] => DÖNDÜ [author_lastname] => AZGÜN ) [268] => stdClass Object ( [id] => 20181568 [title] => EVDE EĞİTİM HİZMETİ SUNAN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMLARININ YAŞAM DOYUMU, İŞLE BÜTÜNLEŞME VE SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 12:20 [roomId] => 2 [authors] => Instructor Dr. MUSTAFA GÜLER, Assoc. Prof. Dr BURHAN ÇAPRİ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182276 [author_id] => 20182276 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => GÜLER ) [269] => stdClass Object ( [id] => 20181623 [title] => MİKROALGLERDEN BİYODİZEL ÜRETİMİ [pp] => 03.11.2018 13:30 [roomId] => 2 [authors] => Student OLCAY ABBAS AVCI, Prof. Dr. CENGİZ AKKÖZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182440 [author_id] => 20182440 [author_name] => OLCAY ABBAS [author_lastname] => AVCI ) [270] => stdClass Object ( [id] => 20181775 [title] => CALCULATION OF THE T-E PHASE DIAGRAM OF FERROELECTRIC C7 AND A MIXTURE OF C7+10.O.4 BY THE MEAN FIELD MODEL [pp] => 03.11.2018 13:40 [roomId] => 2 [authors] => Dr. ARZU KURT, Prof. Dr. HAMİT YURTSEVEN, Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182881 [author_id] => 20182870 [author_name] => HAMİT [author_lastname] => YURTSEVEN ) [271] => stdClass Object ( [id] => 20181781 [title] => YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER IŞIĞI İLE METAL ETKİLEŞİMLERİNİN MODELLENMESİ [pp] => 03.11.2018 13:50 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT, Student ZAHİDE DEMİRCİOĞLU [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182882 [author_id] => 20182882 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => KURT ) [272] => stdClass Object ( [id] => 20181853 [title] => FERROELEKTRİK SIVI KRİSTALLERDE ELEKTRİK ALANIN SMEKTİK FAZ GEÇİŞLERİNE ETKİSİNİN MODELLENMESİ [pp] => 03.11.2018 14:00 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT, Student SİNAN AKSOY [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183089 [author_id] => 20183089 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => KURT ) [273] => stdClass Object ( [id] => 20181801 [title] => INDOOR LOCALİZATİON USİNG BEAGLEBONE AND GPS TECHNİQUES [pp] => 03.11.2018 14:40 [roomId] => 2 [authors] => Dr. NOOR BAHA ALDİN, Prof. Dr. ERGUN ERÇELEBİ, Dr. MAHMUT AYKAÇ, Dr. SHAİMA SAFAALDİN [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182939 [author_id] => 20182939 [author_name] => NOOR [author_lastname] => BAHA ALDİN ) [274] => stdClass Object ( [id] => 20181325 [title] => THE INVESTİGATİON OF SOME PROPERTİES OF ERZİNCAN TULUM CHEESE, RİPENİNG WİTH DİFFERENT PACKAGİNG MATERİALS [pp] => 03.11.2018 14:50 [roomId] => 2 [authors] => Teacher OKTAY TOMAR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182539 [author_id] => 20182539 [author_name] => OKTAY [author_lastname] => TOMAR ) [275] => stdClass Object ( [id] => 20181986 [title] => CVD VE PVD KAPLI KARBÜR TAKIMLARLA NIMAX ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA ORTALAMA TİTREŞİM DEĞERLERİNİN OPTİMİZASYONU [pp] => 03.11.2018 15:00 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. FUAT KARA, Assist. Prof. Dr. NURSEL ALTANÖZBEK, Instructor ONUR ÖZBEK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183473 [author_id] => 20183469 [author_name] => FUAT [author_lastname] => KARA ) [276] => stdClass Object ( [id] => 20181987 [title] => KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ KESİCİ TAKIMLARLA DIN 1.2365 ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA EN UYGUN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU [pp] => 03.11.2018 15:10 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. FUAT KARA, Assist. Prof. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK, Instructor ONUR ÖZBEK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183481 [author_id] => 20183477 [author_name] => FUAT [author_lastname] => KARA ) [277] => stdClass Object ( [id] => 20181990 [title] => PLASTİK KALIP ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE EN UYGUN GÜRÜLTÜ DEĞERLERİNİ VEREN KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHI YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ [pp] => 03.11.2018 15:20 [roomId] => 2 [authors] => Assist. Prof. Dr. FUAT KARA, Assist. Prof. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK, Instructor ONUR ÖZBEK [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183487 [author_id] => 20183485 [author_name] => FUAT [author_lastname] => KARA ) [278] => stdClass Object ( [id] => 20181799 [title] => KARAKILÇIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE FARKLI GAMA RADYASYON DOZLARININ M1 BİTKİLERİ GELİŞİMİ VE GAZ SALINIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 03.11.2018 15:50 [roomId] => 2 [authors] => Student HİLAL AGAÇ, Assist. Prof. Dr. SEVİL YALÇIN, Dr. ARZU KURT, Assoc. Prof. Dr MUSTAFA KURT [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20182927 [author_id] => 20182927 [author_name] => HİLAL [author_lastname] => AGAÇ ) [279] => stdClass Object ( [id] => 20181428 [title] => KENTLEŞME, TOPLUM SAĞLIĞI VE SOSYAL HAYATLA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KİT’LER: KAYSERİ DOKUMA FABRİKASI ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 16:00 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SERDAR SARISIR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181920 [author_id] => 20181920 [author_name] => SERDAR [author_lastname] => SARISIR ) [280] => stdClass Object ( [id] => 20182167 [title] => KÜBİK SPLİNE ENTERPOLASYONU YARDIMIYLA GÜNLÜK SOLAR RADYASYON VERİ DEĞERLENDİRMESİ [pp] => 03.11.2018 16:10 [roomId] => 2 [authors] => Research Assist GÜLCAN ÖZKUM, Assoc. Prof. Dr MÜSLÜM ARICI, Assist. Prof. Dr. ADNAN SONDAŞ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20184109 [author_id] => 20184109 [author_name] => GÜLCAN [author_lastname] => ÖZKUM ) [281] => stdClass Object ( [id] => 20181330 [title] => İMPARATORLUKTAN MİLLİ DEVLETE GEÇİŞTE ZİYA GÖKALP VE İKTİSADİ DÜŞÜNCELERİ [pp] => 03.11.2018 18:10 [roomId] => 2 [authors] => Prof. Dr. YAŞAR SEMİZ, Instructor YUSUF KODAZ [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181608 [author_id] => 20181607 [author_name] => YAŞAR [author_lastname] => SEMİZ ) [282] => stdClass Object ( [id] => 20181429 [title] => AKADEMİK ÇALIŞMALARDA TELEFON REHBERLERİNİN KAYNAK DEĞERİ [pp] => 03.11.2018 18:20 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr SERDAR SARISIR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20181921 [author_id] => 20181921 [author_name] => SERDAR [author_lastname] => SARISIR ) [283] => stdClass Object ( [id] => 20181728 [title] => 27 MAYIS 1960 DARBESİ’NİN MEŞRULAŞTIRILMA ÇALIŞMARI VE BU ÇALIŞMALARA İLŞKİN BAZI ÖRNEKLER [pp] => 03.11.2018 18:30 [roomId] => 2 [authors] => Assoc. Prof. Dr BURHAN SAYILIR [roomName] => SALON 2 [abstract_presenter] => 20183653 [author_id] => 20183653 [author_name] => BURHAN [author_lastname] => SAYILIR ) [284] => stdClass Object ( [id] => 20181528 [title] => AKILLI 5G MOBİL AĞLARDA RADYO KAYNAK YÖNETİMİ [pp] => 30.10.2018 09:10 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN SERDAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182187 [author_id] => 20182187 [author_name] => HASAN [author_lastname] => SERDAR ) [285] => stdClass Object ( [id] => 20181529 [title] => AKILLI 5G AĞLARDA HAREKETLİLİK YÖNETİMİ [pp] => 30.10.2018 09:20 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN SERDAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182188 [author_id] => 20182188 [author_name] => HASAN [author_lastname] => SERDAR ) [286] => stdClass Object ( [id] => 20181530 [title] => AKILLI 5G MOBİL AĞLARDA SERVİS HİZMETLERİ YÖNETİMİ [pp] => 30.10.2018 09:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN SERDAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182189 [author_id] => 20182189 [author_name] => HASAN [author_lastname] => SERDAR ) [287] => stdClass Object ( [id] => 20181531 [title] => YAPAY ZEKA İLE AKILLI 5G MOBİL AĞLARIN YÖNETİMİ [pp] => 30.10.2018 09:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN SERDAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182190 [author_id] => 20182190 [author_name] => HASAN [author_lastname] => SERDAR ) [288] => stdClass Object ( [id] => 20181555 [title] => KATKI MADDESİ İLAVESİ İLE ÖZELLİKLERİ İYİLEŞTİRİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 10:00 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. CİHAN BAYINDIRLI, Assist. Prof. Dr. MEHMET ÇELİK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182243 [author_id] => 20182243 [author_name] => CİHAN [author_lastname] => BAYINDIRLI ) [289] => stdClass Object ( [id] => 20181371 [title] => ÖZEL YETENEKLİLİK KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN BEŞGEN KURAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 30.10.2018 10:20 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist ERMAN KAYIŞDAĞ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181736 [author_id] => 20181736 [author_name] => ERMAN [author_lastname] => KAYIŞDAĞ ) [290] => stdClass Object ( [id] => 20181389 [title] => AKADEMİK ERTELEME ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI [pp] => 30.10.2018 10:30 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist FURKAN KAŞIKCI, Assoc. Prof. Dr İSMAİL SEÇER [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181804 [author_id] => 20181803 [author_name] => İSMAİL [author_lastname] => SEÇER ) [291] => stdClass Object ( [id] => 20181381 [title] => DEDEMİN İNSANLARI FİLMİNİN GELİŞİMSEL TERAPİ VE İYİLİK HALİ AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 10:40 [roomId] => 3 [authors] => Student OLCAN ASLAN, Assoc. Prof. Dr ZEYNEP KARATAŞ, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM TAGAY [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181773 [author_id] => 20181773 [author_name] => OLCAN [author_lastname] => ASLAN ) [292] => stdClass Object ( [id] => 20181965 [title] => ALGILANAN EBEVEYN EVLİLİK İLİŞKİSİNİN BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE YANSIMALARI: BİR FENOMENOLOJİ ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ [pp] => 30.10.2018 10:50 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist HİLAL ÇELİK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183414 [author_id] => 20183414 [author_name] => HİLAL [author_lastname] => ÇELİK ) [293] => stdClass Object ( [id] => 20181840 [title] => KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERİN İZAYDAŞ YAKMA TESİSİNDE BERTARAF EDİLMESİ DENEME YAKMASI [pp] => 30.10.2018 11:30 [roomId] => 3 [authors] => Dr. ŞAHAN DEDE, Other İSMAİL ULUDAĞ, Engineer MUHAMMET SARAÇ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183056 [author_id] => 20183056 [author_name] => ŞAHAN [author_lastname] => DEDE ) [294] => stdClass Object ( [id] => 20181802 [title] => PİEZO MOTORUN PARAMETRE TAHMİNLEME YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE KONTROLÜ [pp] => 30.10.2018 11:40 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist EBUZER AYGÜL, Prof. Dr. M.CANER AKÜNER [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182937 [author_id] => 20182937 [author_name] => EBUZER [author_lastname] => AYGÜL ) [295] => stdClass Object ( [id] => 20181532 [title] => AKILLI 5G AĞ MİMARİSİ [pp] => 30.10.2018 11:50 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN SERDAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182191 [author_id] => 20182191 [author_name] => HASAN [author_lastname] => SERDAR ) [296] => stdClass Object ( [id] => 20181586 [title] => A NEW INTERLEAVED BOOST CONVERTER REDUCED VOLTAGE ON OUTPUT FİLTER CAPACİTOR [pp] => 30.10.2018 12:00 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. NAİM SÜLEYMAN TINĞ, Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHİN, Assist. Prof. Dr. HALİL YETGİN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182347 [author_id] => 20182347 [author_name] => NAİM SÜLEYMAN [author_lastname] => TINĞ ) [297] => stdClass Object ( [id] => 20181597 [title] => DİKLORO-1-(2-METİL-2-PROPENİL)-3-(4-KLOROBENZİL)BENZİMİDAZOL-2-İLİDEN]PİRİDİN PALADYUM(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE SUZUKİ-MİYAURA EŞLEŞME TEPKİMESİNDEKİ KATALİTİK AKTİVİTESİ [pp] => 30.10.2018 12:10 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. NESLİHAN ŞAHİN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182377 [author_id] => 20182377 [author_name] => NESLİHAN [author_lastname] => ŞAHİN ) [298] => stdClass Object ( [id] => 20181598 [title] => YENİ RUTENYUM-AZOL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ [pp] => 30.10.2018 12:20 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. NESLİHAN ŞAHİN, Assist. Prof. Dr. SERAP ŞAHİN-BÖLÜKBAŞI [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182375 [author_id] => 20182376 [author_name] => SERAP [author_lastname] => ŞAHİN-BÖLÜKBAŞI ) [299] => stdClass Object ( [id] => 20181348 [title] => ALANYA GELENEKSEL KONUTLARINDA KAPILAR [pp] => 30.10.2018 18:10 [roomId] => 3 [authors] => Dr. NİSA YILMAZ ERKOVAN, Instructor NAZMİYE GİZEM ARI [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181664 [author_id] => 20181664 [author_name] => NAZMİYE GİZEM [author_lastname] => ARI ) [300] => stdClass Object ( [id] => 20182142 [title] => DÜŞÜK GELİR GRUPLARI İÇİN ÜRETİLEN EKOLOJİK GEÇİCİ MEKÂN TASARIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 30.10.2018 18:20 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist ELVAN KUMTEPE, Assoc. Prof. Dr İDİL AYÇAM [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20184020 [author_id] => 20184020 [author_name] => ELVAN [author_lastname] => KUMTEPE ) [301] => stdClass Object ( [id] => 20181549 [title] => BİR MİNÜBÜS MODELİNE ETKİ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETİNİN PASİF AKIŞ KONTROL YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ [pp] => 30.10.2018 18:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. CİHAN BAYINDIRLI, Assist. Prof. Dr. MEHMET ÇELİK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182232 [author_id] => 20182232 [author_name] => CİHAN [author_lastname] => BAYINDIRLI ) [302] => stdClass Object ( [id] => 20181716 [title] => TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU SİPARİŞ TOPLAMA SİSTEMLERİNDE BULANIK YAKLAŞIMLA ÜRÜN ATAMA PROBLEMİ [pp] => 30.10.2018 18:40 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist MEHMET AKİF YERLİKAYA, Research Assist BURAK EFE, Research Assist ÖMER FARUK EFE [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182702 [author_id] => 20182702 [author_name] => MEHMET AKİF [author_lastname] => YERLİKAYA ) [303] => stdClass Object ( [id] => 20181661 [title] => ESCAPE VELOCİTY BASED GRAVİTATİONAL SEARCH ALGORİTHM FOR SOLVİNG THE OPTİMAL POWER LOW PROBLEM İNTEGRATED WİTH WİND POWER [pp] => 30.10.2018 18:50 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr UĞUR GÜVENÇ, Assist. Prof. Dr. SERHAT DUMAN, Research Assist YUNUS HINISLIOĞLU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182541 [author_id] => 20182538 [author_name] => YUNUS [author_lastname] => HINISLIOĞLU ) [304] => stdClass Object ( [id] => 20181631 [title] => ANKARA İL MERKEZİNDE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN ET VE ET ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA [pp] => 31.10.2018 09:10 [roomId] => 3 [authors] => Instructor NURAN ERDEM, Assoc. Prof. Dr DİDEM ÖNAY DERİN, Student ÖZGENUR SAVAŞAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182466 [author_id] => 20182464 [author_name] => NURAN [author_lastname] => ERDEM ) [305] => stdClass Object ( [id] => 20181700 [title] => ANKARA İL MERKEZİNDE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ VE FERMENTE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ [pp] => 31.10.2018 09:20 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr DİDEM ÖNAY DERİN, Instructor NURAN ERDEM, Student ÖZGENUR SAVAŞAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182660 [author_id] => 20182658 [author_name] => DİDEM [author_lastname] => ÖNAY DERİN ) [306] => stdClass Object ( [id] => 20181761 [title] => SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÇÖZÜM: KURUMSAL SOSYAL İNOVASYON [pp] => 31.10.2018 09:30 [roomId] => 3 [authors] => Instructor Dr. ÖZLEM TUNA [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182837 [author_id] => 20182837 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => TUNA ) [307] => stdClass Object ( [id] => 20182045 [title] => STRATEGİC COMPARATİVE ANALYSİS OF WİND ENERGY AND SOLAR ENERGY USAGE: THE CASE OF KIRŞEHİR [pp] => 31.10.2018 09:40 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist DİLEK FERUDUN, Research Assist DİLEK FERUDUN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183650 [author_id] => 20183649 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => FERUDUN ) [308] => stdClass Object ( [id] => 20181254 [title] => GELİŞTİRİLEN BİR ALGORİTMA İLE MİNİMUM YAKIT TÜKETİMİNİ SAĞLAYACAK KALKIŞ MESAFESİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 31.10.2018 10:20 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist VOLKAN BEKİR YANGIN, Prof. Dr. MUAMMER ÖZKAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181374 [author_id] => 20181374 [author_name] => VOLKAN BEKİR [author_lastname] => YANGIN ) [309] => stdClass Object ( [id] => 20181662 [title] => DYNAMİC ECONOMİC DİSPATCH INTEGRATED WİND POWER USİNG SALP SWARM ALGORİTHM [pp] => 31.10.2018 10:30 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr UĞUR GÜVENÇ, Assist. Prof. Dr. SERHAT DUMAN, Research Assist ENES KAYMAZ, Assoc. Prof. Dr HASAN HÜSEYİN SAYAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182543 [author_id] => 20182543 [author_name] => UĞUR [author_lastname] => GÜVENÇ ) [310] => stdClass Object ( [id] => 20181816 [title] => USE OF ELECTRONİC NOSE İN FOOD INDUSTRY [pp] => 31.10.2018 10:40 [roomId] => 3 [authors] => Dr. CEMAL KASNAK, Dr. RECEP PALAMUTOĞLU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182970 [author_id] => 20182970 [author_name] => CEMAL [author_lastname] => KASNAK ) [311] => stdClass Object ( [id] => 20181672 [title] => RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN KALICI MIKNATISLI SENKRON GENERATÖR PARAMETRELERİNİN SİMBİYOTİK ORGANİZMA ARAMA ALGORİTMASI İLE ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYONU [pp] => 31.10.2018 10:50 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr YUSUF SÖNMEZ, Assoc. Prof. Dr CEMAL YILMAZ, Engineer BURAK YENİPINAR, Instructor Dr. CEMİL OCAK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182574 [author_id] => 20182574 [author_name] => YUSUF [author_lastname] => SÖNMEZ ) [312] => stdClass Object ( [id] => 20181811 [title] => YARATICI EMEĞİN YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLİŞKİSİ [pp] => 31.10.2018 13:30 [roomId] => 3 [authors] => Dr. ERMAN M. DEMİR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182959 [author_id] => 20182959 [author_name] => ERMAN M. [author_lastname] => DEMİR ) [313] => stdClass Object ( [id] => 20182065 [title] => MERKEZİLEŞME VE YERELLEŞME BAĞLAMINDA 6360 SAYILI KANUNUN KIRSAL ALANLARA İLİŞKİN HİZMETLERE ETKİSİ (MUĞLA DENEYİMİ) [pp] => 31.10.2018 13:40 [roomId] => 3 [authors] => Dr. MESUT KOÇ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183689 [author_id] => 20183689 [author_name] => MESUT [author_lastname] => KOÇ ) [314] => stdClass Object ( [id] => 20182123 [title] => ARE THERE QUALİFİCATİONS NECESSARY FOR CANDİDATES OF MAYORS? [pp] => 31.10.2018 13:50 [roomId] => 3 [authors] => Dr. MESUT KOÇ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183954 [author_id] => 20183954 [author_name] => MESUT [author_lastname] => KOÇ ) [315] => stdClass Object ( [id] => 20181773 [title] => KIYI KENARINDA YAPILAN PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANICI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ [pp] => 31.10.2018 14:00 [roomId] => 3 [authors] => Other SEDA ŞAHAN, Prof. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182868 [author_id] => 20182867 [author_name] => SEDA [author_lastname] => ŞAHAN ) [316] => stdClass Object ( [id] => 20181778 [title] => AESTHETICS AND THE CITY [pp] => 31.10.2018 14:10 [roomId] => 3 [authors] => Student KHAİR MOHAMMAD MOHAMMADY, Prof. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182877 [author_id] => 20182876 [author_name] => KHAİR MOHAMMAD [author_lastname] => MOHAMMADY ) [317] => stdClass Object ( [id] => 20181754 [title] => BETON DAYANIMINA FARKLI SOĞUK DERZ SÜRELERİNİN ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 14:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. İLKNUR BEKEM KARA, Instructor CUMA KARA [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182819 [author_id] => 20182818 [author_name] => İLKNUR [author_lastname] => BEKEM KARA ) [318] => stdClass Object ( [id] => 20181753 [title] => BİNA YANGINLARI VE MADDİ ZARARIN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ [pp] => 31.10.2018 14:50 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. İLKNUR BEKEM KARA, Instructor CUMA KARA [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182816 [author_id] => 20182816 [author_name] => İLKNUR [author_lastname] => BEKEM KARA ) [319] => stdClass Object ( [id] => 20181664 [title] => TÜRKİYE'DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMA ETKİLERİ [pp] => 31.10.2018 15:00 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist E. SU TURAN, Assoc. Prof. Dr ÇAĞATAYHAN BEKİR ERSÜ, Other FATMA ELÇİN ERKURT, Assist. Prof. Dr. BEHZAT BALCI [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182552 [author_id] => 20184236 [author_name] => ÇAĞATAYHAN BEKİR [author_lastname] => ERSÜ ) [320] => stdClass Object ( [id] => 20182081 [title] => ACTIVE HYBRID FAULT-TOLERANT CONTROL OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE UNDER RUDDER ACTUATOR STUCK [pp] => 31.10.2018 15:10 [roomId] => 3 [authors] => Student BURAK ERGÖÇMEN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183737 [author_id] => 20183737 [author_name] => BURAK [author_lastname] => ERGÖÇMEN ) [321] => stdClass Object ( [id] => 20181954 [title] => FARMASÖTİKLERİN SULU FAZDAN GİDERİMİNDE KOAGÜLASYON YARDIMCISI OLARAK NANO MAGNETİTİN ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 15:20 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. MESUT BAŞIBÜYÜK, Dr. FATMA ELÇİN ERKURT, Assist. Prof. Dr. BEHZAT BALCI [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183348 [author_id] => 20183345 [author_name] => MESUT [author_lastname] => BAŞIBÜYÜK ) [322] => stdClass Object ( [id] => 20181929 [title] => NUMERİCAL INVESTİGATİON AND OPTİMİZATİON OF THE EFFECT OF THE OUTLET SECTİON ON SUCTİON PRESSURE AND OUTLET MASS FLOW RATE İN A CENTRİFUGAL FAN [pp] => 31.10.2018 15:30 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist OGAN KARABAŞ, Prof. Dr. KADRİ SÜLEYMAN YİĞİT [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183313 [author_id] => 20183313 [author_name] => OGAN [author_lastname] => KARABAŞ ) [323] => stdClass Object ( [id] => 20181271 [title] => A REVİEW AND COMPARİSON OF STEGANOGRAPHY TECHNİQUES [pp] => 31.10.2018 15:50 [roomId] => 3 [authors] => Lecturer HÜSEYİN BİLAL MACİT, Assist. Prof. Dr. ARİF KOYUN, Lecturer ORHAN GÜNGÖR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181427 [author_id] => 20181427 [author_name] => HÜSEYİN BİLAL [author_lastname] => MACİT ) [324] => stdClass Object ( [id] => 20181858 [title] => MERMER TOZU İKAMELİ BETONLARA SİLİS DUMANI ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 16:00 [roomId] => 3 [authors] => Instructor CUMA KARA, Assist. Prof. Dr. İLKNUR BEKEM KARA [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183104 [author_id] => 20183104 [author_name] => CUMA [author_lastname] => KARA ) [325] => stdClass Object ( [id] => 20181851 [title] => BİYOAKTİF PEPTİTLER [pp] => 31.10.2018 16:10 [roomId] => 3 [authors] => Instructor Dr. RECEP PALAMUTOĞLU, Instructor Dr. CEMAL KASNAK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183081 [author_id] => 20183081 [author_name] => RECEP [author_lastname] => PALAMUTOĞLU ) [326] => stdClass Object ( [id] => 20181871 [title] => BİR NANO ADSORBENT İLE BOYAR MADDE GİDERİMİ [pp] => 31.10.2018 16:20 [roomId] => 3 [authors] => Dr. FATMA ELÇİN ERKURT, Assist. Prof. Dr. BEHZAT BALCI, Research Assist EMİNE SU TURAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183144 [author_id] => 20183143 [author_name] => BEHZAT [author_lastname] => BALCI ) [327] => stdClass Object ( [id] => 20181872 [title] => CUPRESSUS SEMPERVİRENS TEMELLİ BİR AKTİF KARBON İLE REACTİVE BLACK 5 ADSORPSİYONU [pp] => 31.10.2018 16:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. BEHZAT BALCI, Dr. FATMA ELÇİN ERKURT, Prof. Dr. OLCAYTO KESKİNKAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183146 [author_id] => 20183146 [author_name] => BEHZAT [author_lastname] => BALCI ) [328] => stdClass Object ( [id] => 20181881 [title] => BİR AZOİK TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN NANO TOZ AKTİF KARBON İLE GİDERİMİ [pp] => 31.10.2018 18:10 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. BEHZAT BALCI BALCI, Dr. FATMA ELÇİN ERKURT, Research Assist EMİNE SU TURAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183171 [author_id] => 20183171 [author_name] => BEHZAT BALCI [author_lastname] => BALCI ) [329] => stdClass Object ( [id] => 20181962 [title] => SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA CHLORELLA VULGARİS VE SCENEDESMUS SP. İLE NÜTRİENT GİDERİMİ VE BİYOKÜTLE ÜRETİM POTANSİYELİ [pp] => 31.10.2018 18:20 [roomId] => 3 [authors] => Student SEVGİ YILMAZ, Prof. Dr. FUAT BUDAK, Dr. FATMA ELÇİN ERKURT [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183405 [author_id] => 20183405 [author_name] => SEVGİ [author_lastname] => YILMAZ ) [330] => stdClass Object ( [id] => 20181979 [title] => ÇAY FABRİKASI YAKMA ÜNİTESİ ATIĞININ BETONUN AŞINMA DAYANIMINA ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 18:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. İLKNUR BEKEM KARA, Instructor CUMA KARA [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183448 [author_id] => 20183448 [author_name] => İLKNUR [author_lastname] => BEKEM KARA ) [331] => stdClass Object ( [id] => 20182077 [title] => UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ [pp] => 31.10.2018 18:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. UĞUR ÖZDEMİR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183735 [author_id] => 20183735 [author_name] => UĞUR [author_lastname] => ÖZDEMİR ) [332] => stdClass Object ( [id] => 20182025 [title] => EFFECTS OF SHAPE OF BİPOLAR PLATE CHANNELS ON VELOCİTY AT GAS DİFFUSİON LAYER - CATALYST INTERFACE [pp] => 31.10.2018 18:50 [roomId] => 3 [authors] => Student ANIL CAN TÜRKMEN, Research Assist OGAN KARABAŞ, Assoc. Prof. Dr CENK ÇELİK, Prof. Dr. HALİL İBRAHİM SARAÇ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183594 [author_id] => 20183592 [author_name] => ANIL CAN [author_lastname] => TÜRKMEN ) [333] => stdClass Object ( [id] => 20181718 [title] => MARUL BİTKİSİNİN VERİM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE FARKLI MİNERALİZASYON ORANLARINA SAHİP VERMİKOMPOST UYGULAMALARIN ETKİLERİ [pp] => 01.11.2018 09:10 [roomId] => 3 [authors] => Student NİL ÖZEN, Prof. Dr. SAHRİYE SÖNMEZ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182711 [author_id] => 20182710 [author_name] => NİL [author_lastname] => ÖZEN ) [334] => stdClass Object ( [id] => 20181777 [title] => UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ORMAN YANGINLARININ ANALİZİ [pp] => 01.11.2018 09:20 [roomId] => 3 [authors] => Student MESUT ÇOŞLU, Prof. Dr. NAMIK KEMAL SÖNMEZ, Student HASAN RAŞİT TÜRKKAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182879 [author_id] => 20182875 [author_name] => NAMIK KEMAL [author_lastname] => SÖNMEZ ) [335] => stdClass Object ( [id] => 20181837 [title] => ANTALYA- KEMER’DE KONTROLLÜ SINIFLANDIRMA VE DÖRT BİTKİ İNDİSİ KULLANARAK SENTİNEL-2 GÖRÜNTÜSÜ İLE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 01.11.2018 09:30 [roomId] => 3 [authors] => Student IŞIN ONUR, Prof. Dr. NAMIK KEMAL SÖNMEZ, Student MESUT ÇOŞLU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183037 [author_id] => 20183037 [author_name] => MESUT [author_lastname] => ÇOŞLU ) [336] => stdClass Object ( [id] => 20181882 [title] => BURDUR GÖLÜ SU YÜZEYİNDEKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMİN FARKLI UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 09:40 [roomId] => 3 [authors] => Student HASAN RAŞİT TÜRKKAN, Prof. Dr. NAMIK KEMAL SÖNMEZ, Student MESUT ÇOŞLU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183170 [author_id] => 20183170 [author_name] => HASAN RAŞİT [author_lastname] => TÜRKKAN ) [337] => stdClass Object ( [id] => 20181719 [title] => FARKLI MİNERALİZASYON ORANLARINA SAHİP VERMİKOMPOST UYGULAMALARIN TOPRAĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ [pp] => 01.11.2018 09:50 [roomId] => 3 [authors] => Student NİL ÖZEN, Prof. Dr. SAHRİYE SÖNMEZ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182715 [author_id] => 20182714 [author_name] => NİL [author_lastname] => ÖZEN ) [338] => stdClass Object ( [id] => 20181481 [title] => KARAÇAM, SAHİLÇAMI, KIZILÇAM VE SARIÇAM TOHUMLARININ ÇİMLENDİRİLMESİNDE MANTAR ENFEKSİYONU İLE MÜCADELE [pp] => 01.11.2018 10:00 [roomId] => 3 [authors] => Student OĞUZHAN BAKAN, Prof. Dr. DERYA EŞEN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182072 [author_id] => 20182071 [author_name] => OĞUZHAN [author_lastname] => BAKAN ) [339] => stdClass Object ( [id] => 20181906 [title] => ÇOK-ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK DEĞİŞİM SAPTAMA: ALANYA-TÜRKİYE ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 10:20 [roomId] => 3 [authors] => Student IŞIN ONUR, Prof. Dr. NAMIK KEMAL SÖNMEZ, Student HASAN RAŞİT TÜRKKAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183249 [author_id] => 20183245 [author_name] => IŞIN [author_lastname] => ONUR ) [340] => stdClass Object ( [id] => 20181963 [title] => TABANSUYU DERİNLİĞİ VE SU ANALİZLERİNİN MEKANSAL İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ; KORKUTELİ-ANTALYA ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 10:30 [roomId] => 3 [authors] => Student HASAN RAŞİT TÜRKKAN, Prof. Dr. NAMIK KEMAL SÖNMEZ, Student MESUT ÇOŞLU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183410 [author_id] => 20183411 [author_name] => NAMIK KEMAL [author_lastname] => SÖNMEZ ) [341] => stdClass Object ( [id] => 20181885 [title] => NAR (PUNICA GRANATUM) YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN ALANLARIN AHP VE CBS TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 10:40 [roomId] => 3 [authors] => Student HASAN RAŞİT TÜRKKAN, Prof. Dr. NAMIK KEMAL SÖNMEZ, Student MESUT ÇOŞLU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183183 [author_id] => 20183183 [author_name] => HASAN RAŞİT [author_lastname] => TÜRKKAN ) [342] => stdClass Object ( [id] => 20182068 [title] => AÇİK MEKAN TASARİMİNDA “SU” PEYZAJ ELEMANİN KULLANİMİ [pp] => 01.11.2018 10:50 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist DEMET ÜLKÜ GÜLPINAR SEKBAN, Research Assist MAKBULENUR BEKAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183697 [author_id] => 20183697 [author_name] => DEMET ÜLKÜ [author_lastname] => GÜLPINAR SEKBAN ) [343] => stdClass Object ( [id] => 20182168 [title] => THE SUSCEPTİBLE-INFECTED-REMOVED (SIR) MODEL: SHOULD WE REVERT TO THE ORİGİNAL İNTEGRAL EQUATİON? [pp] => 01.11.2018 11:00 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist GÜLCAN ÖZKUM, Prof. Dr. AYŞE H. BİLGE [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20184112 [author_id] => 20184112 [author_name] => GÜLCAN [author_lastname] => ÖZKUM ) [344] => stdClass Object ( [id] => 20181477 [title] => YENİLEBİLİR FİLM VE KAPLAMA MATERYALLERİNİN MEYVELERDE KULLANIMI [pp] => 01.11.2018 13:30 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. MÜRÜVVET ILGIN, Student AYŞE TUZCU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182057 [author_id] => 20182057 [author_name] => MÜRÜVVET [author_lastname] => ILGIN ) [345] => stdClass Object ( [id] => 20181276 [title] => ANALYSİS OF NOİSE LEVEL CAUSED BY A CHAİNSAW DURİNG TREE FELLİNG OPERATİONS [pp] => 01.11.2018 13:40 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist İNANÇ TAŞ, Instructor HALİT BÜYÜKSAKALLI, Prof. Dr. ABDULLAH EMİN AKAY [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181456 [author_id] => 20181456 [author_name] => İNANÇ [author_lastname] => TAŞ ) [346] => stdClass Object ( [id] => 20181275 [title] => USİNG DRONE WİTH A LIDAR DATA CAPTURE SYSTEMS İN FORESTRY APPLİCATİONS [pp] => 01.11.2018 13:50 [roomId] => 3 [authors] => Instructor ABDULLAH EMİN AKAY, Research Assist İNANÇ TAŞ, Instructor HALİT BÜYÜK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181453 [author_id] => 20181454 [author_name] => İNANÇ [author_lastname] => TAŞ ) [347] => stdClass Object ( [id] => 20181641 [title] => EFFECTS ON VEGETABLE PRODUCTION OF VERMICOMPOST USAGE [pp] => 01.11.2018 14:00 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. FIKRET YAŞAR, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM ÜZAL, Instructor ÖZLEM YAŞAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182492 [author_id] => 20182492 [author_name] => FIKRET [author_lastname] => YAŞAR ) [348] => stdClass Object ( [id] => 20181285 [title] => ÇUKUROVA’DA ADİ YALANCIDARININ (PASPALUM DİLATATUM POİR.) PERFORMANSININ BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 14:10 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr SELAHATTİN ÇINAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181494 [author_id] => 20181494 [author_name] => SELAHATTİN [author_lastname] => ÇINAR ) [349] => stdClass Object ( [id] => 20181286 [title] => ÇUKUROVA’DA GİNE OTUNUN (PANİCUM MAXİMUM JACQ.) PERFORMANSININ BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 14:20 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr SELAHATTİN ÇINAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181495 [author_id] => 20181495 [author_name] => SELAHATTİN [author_lastname] => ÇINAR ) [350] => stdClass Object ( [id] => 20181175 [title] => YAĞMURLAR VE ETKİLERİ [pp] => 01.11.2018 14:40 [roomId] => 3 [authors] => Instructor GÜLSEREN GÜNAYDIN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181133 [author_id] => 20181133 [author_name] => GÜLSEREN [author_lastname] => GÜNAYDIN ) [351] => stdClass Object ( [id] => 20182151 [title] => SEASONAL CHANGES OF CHLOROPHYLL AMOUNTS OF SOME PLANTS [pp] => 01.11.2018 15:00 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞU, Prof. Dr. GIYASETTİN KAŞIK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20184071 [author_id] => 20184071 [author_name] => SÜLEYMAN [author_lastname] => DOĞU ) [352] => stdClass Object ( [id] => 20181731 [title] => AR-GE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DÜZEY I BÖLGELERİ ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 15:10 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. YEŞİM DİNDAROGLU, Assist. Prof. Dr. EZGİ BADAY YILDIZ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182747 [author_id] => 20182746 [author_name] => YEŞİM [author_lastname] => DİNDAROGLU ) [353] => stdClass Object ( [id] => 20181545 [title] => LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ VE GÜÇ MESAFESİ ALGISININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 15:50 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr ALİ ERBAŞI, Student DUYGU KILINÇASLAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182224 [author_id] => 20182224 [author_name] => ALİ [author_lastname] => ERBAŞI ) [354] => stdClass Object ( [id] => 20181449 [title] => TÜRKİYE’DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI: YILLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 1996-2003-2010-2018 [pp] => 01.11.2018 16:00 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. EZGİ BADAY YILDIZ, Prof. Dr. METİN BERBER [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181985 [author_id] => 20181985 [author_name] => EZGİ [author_lastname] => BADAY YILDIZ ) [355] => stdClass Object ( [id] => 20181546 [title] => PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ARACILIK ROLÜ [pp] => 01.11.2018 16:10 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr ALİ ERBAŞI, Instructor ŞERİF DURMUŞ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182226 [author_id] => 20182226 [author_name] => ALİ [author_lastname] => ERBAŞI ) [356] => stdClass Object ( [id] => 20181486 [title] => WESTWORLD: ROBOTLAR VE ARTIRILMIŞ TURİST DENEYİMİ [pp] => 01.11.2018 16:20 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist NİSAN YOZUKMAZ, Assoc. Prof. Dr BURHAN KILIÇ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182074 [author_id] => 20182074 [author_name] => NİSAN [author_lastname] => YOZUKMAZ ) [357] => stdClass Object ( [id] => 20181613 [title] => AVRUPA'YA YAPILAN SERAMİK SEKTÖRÜ İHRACATINDA AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIN ANALİZİ [pp] => 01.11.2018 18:10 [roomId] => 3 [authors] => Instructor TUFAN YAYLA, Assist. Prof. Dr. MERYEM GÖKTAŞ, Assist. Prof. Dr. İBRAHİM ALKARA, Instructor ALİ ARICI [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182411 [author_id] => 20182411 [author_name] => TUFAN [author_lastname] => YAYLA ) [358] => stdClass Object ( [id] => 20181614 [title] => TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜ İHRACATINDA MARKALAŞMA [pp] => 01.11.2018 18:20 [roomId] => 3 [authors] => Instructor TUFAN YAYLA, Assist. Prof. Dr. İBRAHİM ALKARA, Assist. Prof. Dr. MERYEM GÖKTAŞ, Instructor ALİ ARICI [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182415 [author_id] => 20182415 [author_name] => TUFAN [author_lastname] => YAYLA ) [359] => stdClass Object ( [id] => 20181936 [title] => AFET YÖNETİMİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU [pp] => 01.11.2018 18:30 [roomId] => 3 [authors] => Instructor OLCAY KARAOĞLU, Instructor NUR DENİ̇Z EYÜPOĞLU KARAOĞLU, Instructor GÜLSEREN GÜNAYDIN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183330 [author_id] => 20183329 [author_name] => NUR DENİ̇Z [author_lastname] => EYÜPOĞLU KARAOĞLU ) [360] => stdClass Object ( [id] => 20181436 [title] => İNTERNET HABER SİTELERİNDE REKLAM UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA [pp] => 01.11.2018 18:40 [roomId] => 3 [authors] => Instructor VOLKAN YAVUZ, Instructor MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181952 [author_id] => 20181951 [author_name] => MERVE [author_lastname] => GENÇYÜREK ERDOĞAN ) [361] => stdClass Object ( [id] => 20181489 [title] => TURİZM SEKTÖRÜNDE YIKICI LİDERLİK [pp] => 01.11.2018 18:50 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist NİSAN YOZUKMAZ, Assoc. Prof. Dr CAFER TOPALOĞLU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182084 [author_id] => 20182084 [author_name] => NİSAN [author_lastname] => YOZUKMAZ ) [362] => stdClass Object ( [id] => 20181268 [title] => COMMON RAİL DİESEL MOTORDA CEVİZ BİYODİZELİNİN VE EURODİESEL İLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 09:10 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. ABDULLAH ENGİN ÖZÇELİK, Assoc. Prof. Dr HASAN AYDOĞAN, Prof. Dr. MUSTAFA ACAROĞLU [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181421 [author_id] => 20181419 [author_name] => HASAN [author_lastname] => AYDOĞAN ) [363] => stdClass Object ( [id] => 20181247 [title] => FARKLI DİZEL-BİYODİZEL YAKIT KARIŞIMLARI KULLANILAN TEK SİLİNDİRLİ DİZEL MOTORUNUN 3250 RPM'DEKİ FARKSAL TİTREŞİM ANALİZİ [pp] => 02.11.2018 09:20 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. SELMAN KULAÇ, Assoc. Prof. Dr SUAT SARIDEMİR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181350 [author_id] => 20181349 [author_name] => SELMAN [author_lastname] => KULAÇ ) [364] => stdClass Object ( [id] => 20181235 [title] => SU TEMİNİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER [pp] => 02.11.2018 09:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET DİKİCİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181322 [author_id] => 20181322 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => DİKİCİ ) [365] => stdClass Object ( [id] => 20181294 [title] => FARKLI AKIM TÜRLERİ İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK MİL ÜSTÜNE BOR-OKSİT KAPLANMASI [pp] => 02.11.2018 09:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERKAN APAY, Student SEVGİ BUDAK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181511 [author_id] => 20181511 [author_name] => SERKAN [author_lastname] => APAY ) [366] => stdClass Object ( [id] => 20181305 [title] => ZIP YÜK MODELİNDE MAKSİMUM YÜKLENME PARAMETRE DEĞERİNİN SOLİD OXİDE YAKIT HÜCRESİ İLE İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 09:50 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr M.KENAN DÖŞOĞLU, Research Assist BAYRAM KÜÇÜK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181548 [author_id] => 20181548 [author_name] => M.KENAN [author_lastname] => DÖŞOĞLU ) [367] => stdClass Object ( [id] => 20181306 [title] => AŞIRI UYARTIM SINIRLANDIRI MODELİ İLE GEÇİCİ KARARLILIK ANALİZİNİN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 10:20 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr M. KENAN DÖŞOĞLU, Research Assist BAYRAM KÜÇÜK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181550 [author_id] => 20181550 [author_name] => M. KENAN [author_lastname] => DÖŞOĞLU ) [368] => stdClass Object ( [id] => 20181448 [title] => AYRIŞMA İNDEKSLERİNİN KULLANIMINA GENEL BİR BAKIŞ VE YENİ YAKLAŞIMLAR [pp] => 02.11.2018 10:30 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. ŞENER CERYAN, Assoc. Prof. Dr NURCİHAN CERYAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181984 [author_id] => 20181983 [author_name] => ŞENER [author_lastname] => CERYAN ) [369] => stdClass Object ( [id] => 20181453 [title] => TORUL-KÜRTÜN (GÜMÜŞHANE, KB TÜRKİYE) YOL ŞEVLERİNDE YÜZEYLENEN Y VOLKANİK KYAÇLARIN KAZILABİLİRLİĞİNİN AYRIŞMA SINIFLANDIRMA SİSTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ [pp] => 02.11.2018 10:40 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr NURCİHAN CERYAN, Prof. Dr. ŞENER CERYAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182002 [author_id] => 20182002 [author_name] => NURCİHAN [author_lastname] => CERYAN ) [370] => stdClass Object ( [id] => 20181505 [title] => KARBON ELYAF TAKVİYELİ ALÜMİNYUM BAL PETEĞİNİN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 10:50 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET TURAN DEMİRCİ, Student İBRAHİM DEMİRCİ, Student ONUR DÖNMEZ, Engineer ŞEVVAL DEVREZ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182122 [author_id] => 20182122 [author_name] => MEHMET TURAN [author_lastname] => DEMİRCİ ) [371] => stdClass Object ( [id] => 20181966 [title] => ENHANCED COLORATİON FOR METAL OXİDE/ORGANİC FRAMEWORK BASED ELECTROCHROMİC DEVİCES [pp] => 02.11.2018 13:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÇİĞDEM DÜLGERBAKİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183419 [author_id] => 20183419 [author_name] => ÇİĞDEM [author_lastname] => DÜLGERBAKİ ) [372] => stdClass Object ( [id] => 20181969 [title] => PEDOT/WO3 ELECTROCHROMİC MATERİALS WİTH IONİC LİQUİD ASSİSTED SYNTHESİS [pp] => 02.11.2018 13:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÇİĞDEM DÜLGERBAKİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183422 [author_id] => 20183422 [author_name] => ÇİĞDEM [author_lastname] => DÜLGERBAKİ ) [373] => stdClass Object ( [id] => 20181463 [title] => AISI 1045 ÇELİĞİNE UYGULANAN ISIL İŞLEMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 13:50 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182028 [author_id] => 20182026 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [374] => stdClass Object ( [id] => 20181422 [title] => AÇIK VE KAPALI TİP 3B YAZICI SİSTEMLERİNDE FARKLI MALZEMELER İLE İMAL EDİLEN ÜRÜNLERİN OPTİMUM YAZDIRMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 02.11.2018 14:00 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. MENDERES KAM, Prof. Dr. HAMİT SARUHAN, Instructor AHMET İPEKÇİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181898 [author_id] => 20181898 [author_name] => MENDERES [author_lastname] => KAM ) [375] => stdClass Object ( [id] => 20182072 [title] => HEMŞİRELİK SÜRECİ KULLANILARAK ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 14:40 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist VİLDAN APAYDIN CIRIK, Prof. Dr. EMİNE EFE [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183715 [author_id] => 20183715 [author_name] => VİLDAN [author_lastname] => APAYDIN CIRIK ) [376] => stdClass Object ( [id] => 20182083 [title] => BEYİN TÜMÖRLÜ ÇOCUKTA BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİ VE ACİL BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU [pp] => 02.11.2018 14:50 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist HALİL İBRAHİM TAŞDEMİR, Prof. Dr. EMİNE EFE [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183745 [author_id] => 20183744 [author_name] => HALİL İBRAHİM [author_lastname] => TAŞDEMİR ) [377] => stdClass Object ( [id] => 20182088 [title] => ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL BİR KAVRAM: ATRAVMATİK BAKIM [pp] => 02.11.2018 15:00 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist VİLDAN APAYDIN CIRIK, Prof. Dr. EMİNE EFE [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183762 [author_id] => 20183763 [author_name] => EMİNE [author_lastname] => EFE ) [378] => stdClass Object ( [id] => 20182091 [title] => SYMPTOM MANAGEMENT IN CHILDREN WITH CANCER TREATMENT [pp] => 02.11.2018 15:10 [roomId] => 3 [authors] => Research Assist ŞULE ÇİFTCİOĞLU, Prof. Dr. EMİNE EFE [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183802 [author_id] => 20183799 [author_name] => ŞULE [author_lastname] => ÇİFTCİOĞLU ) [379] => stdClass Object ( [id] => 20181896 [title] => YAŞLI BİREYLERE VERİLEN ÖZ-BAKIM EĞİTİMİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 15:20 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE GÜLSOY, Prof. Dr. LEMAN ŞENTURAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183218 [author_id] => 20183218 [author_name] => HATİCE [author_lastname] => GÜLSOY ) [380] => stdClass Object ( [id] => 20181600 [title] => CROP HEALTH SURVEİLLANCE BY UNMANNED AERİAL VEHİCLES İN PRECİSİON AGRİCULTURE [pp] => 02.11.2018 16:10 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. ALİ MUSA BOZDOĞAN, Prof. Dr. NİGAR YARPUZ BOZDOĞAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182380 [author_id] => 20182380 [author_name] => ALİ MUSA [author_lastname] => BOZDOĞAN ) [381] => stdClass Object ( [id] => 20181601 [title] => PROTECTION OF AGRICULTURAL ENVIRONMENT AGAINST TO PESTICIDES BEFORE AND AFTER SPRAYING [pp] => 02.11.2018 16:20 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. ALİ MUSA BOZDOGAN, Prof. Dr. NİGAR YARPUZ BOZDOGAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182382 [author_id] => 20182382 [author_name] => ALİ MUSA [author_lastname] => BOZDOGAN ) [382] => stdClass Object ( [id] => 20181602 [title] => TARIMDA OTOMASYON: BİTKİ KORUMA MAKİNALARI [pp] => 02.11.2018 16:30 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. NİGAR YARPUZ BOZDOĞAN, Prof. Dr. ALİ MUSA BOZDOĞAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182385 [author_id] => 20182384 [author_name] => NİGAR [author_lastname] => YARPUZ BOZDOĞAN ) [383] => stdClass Object ( [id] => 20181695 [title] => KONYA İLİNDE ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA PROGRAMLAMASININ ÖNEMİ [pp] => 02.11.2018 16:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN, Student UTKU ÇOLAK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20184280 [author_id] => 20182836 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => ŞAHİN ) [384] => stdClass Object ( [id] => 20181939 [title] => ÖRTÜALTI KOŞULLARINDA PASİFLORA (PASSİFLORA EDULİS L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE BAZI BİOAKTİVATÖR UYGULAMALARININETKİSİ [pp] => 02.11.2018 18:10 [roomId] => 3 [authors] => Student CANAN NİLAY DURAN, Student GİZEM DEMİRKAPLAN, Student ORÇUN ESEN, Assist. Prof. Dr. SEVİNÇ ŞENER, Prof. Dr. HAMİDE GÜBBÜK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183333 [author_id] => 20183333 [author_name] => SEVİNÇ [author_lastname] => ŞENER ) [385] => stdClass Object ( [id] => 20181949 [title] => BİOAKTİVATÖR UYGULAMASININ PAPAYA (CARİCA PAPAYA L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 02.11.2018 18:20 [roomId] => 3 [authors] => Student ORÇUN ESEN, Student CANAN NİLAY DURAN, Student GİZEM DEMİRKAPLAN, Assist. Prof. Dr. SEVİNÇ ŞENER, Prof. Dr. HAMİDE GÜBBÜK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183365 [author_id] => 20183362 [author_name] => ORÇUN [author_lastname] => ESEN ) [386] => stdClass Object ( [id] => 20181822 [title] => ÖRTÜALTI MARUL (LACTUCA SATİVA L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİOAKTİVATÖR KULLANIMININ KURAKLIK STRESİ KOŞULLARINDA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 18:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEVİNÇ ŞENER, Assist. Prof. Dr. KAMİLE ULUKAPI, Assist. Prof. Dr. AYŞE GÜL NASIRCILAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182990 [author_id] => 20182990 [author_name] => SEVİNÇ [author_lastname] => ŞENER ) [387] => stdClass Object ( [id] => 20181831 [title] => EFFECT OF LOW DOSE GAMMA APPLICATION ON THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME COMMON BEAN (PHASEOLUS VULGARİS L.) CULTIVARS İN GREENHOUSE [pp] => 02.11.2018 18:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. KAMİLE ULUKAPI, Assist. Prof. Dr. AYSE GUL NASIRCILAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183019 [author_id] => 20183019 [author_name] => KAMİLE [author_lastname] => ULUKAPI ) [388] => stdClass Object ( [id] => 20181238 [title] => CEYHAN HAVZASINDA YERALTI SUYU İNDEKSİ İLE KURAKLIK ANALİZİ [pp] => 03.11.2018 09:10 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET DİKİCİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181327 [author_id] => 20181327 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => DİKİCİ ) [389] => stdClass Object ( [id] => 20181241 [title] => YAKIT ENJEKSİYON BASINCININ GÜRÜLTÜ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 09:20 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr SUAT SARIDEMİR, Research Assist ÜMİT AĞBULUT [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181334 [author_id] => 20181334 [author_name] => SUAT [author_lastname] => SARIDEMİR ) [390] => stdClass Object ( [id] => 20181236 [title] => ASİ HAVZASINDA YERALTI SUYU İNDEKSİ İLE KURAKLIK ANALİZİ [pp] => 03.11.2018 09:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET DİKİCİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181326 [author_id] => 20181326 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => DİKİCİ ) [391] => stdClass Object ( [id] => 20181225 [title] => GERGİ HALATLI KOMPOZİT KİRİŞLERDE BOYUTSAL PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU [pp] => 03.11.2018 10:20 [roomId] => 3 [authors] => Student YUSUF ÖZTÜRK, Assist. Prof. Dr. İLYAS DEVRAN ÇELİK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181299 [author_id] => 20181299 [author_name] => YUSUF [author_lastname] => ÖZTÜRK ) [392] => stdClass Object ( [id] => 20181214 [title] => BORU BAĞLANTI ELEMANLARI DÖKÜM HATALARI DAĞILIMININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ [pp] => 03.11.2018 10:30 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. ÖZKAN KÜÇÜK, Assoc. Prof. BURAK ÖZTÜRK, Assist. Prof. Dr. İREM DÜZDAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181260 [author_id] => 20181260 [author_name] => ÖZKAN [author_lastname] => KÜÇÜK ) [393] => stdClass Object ( [id] => 20181210 [title] => INVERTER ATTACHMENT TO THREADİNG MACHİNE AND MEASUREMENT OF THREADİNG ENERGY CONSUMPTİON [pp] => 03.11.2018 10:40 [roomId] => 3 [authors] => Prof. Dr. ÖZKAN KÜÇÜK, Assist. Prof. Dr. BURAK ÖZTÜRK, Assoc. Prof. Dr HASAN ÖKTEM [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181251 [author_id] => 20181249 [author_name] => BURAK [author_lastname] => ÖZTÜRK ) [394] => stdClass Object ( [id] => 20181211 [title] => CNC TM TEZGÂHINDA BORU REDÜKSİYON PARÇASINA DİŞ AÇMA İŞLEMİ ENERJİ TÜKETİMİ MODELİ [pp] => 03.11.2018 13:30 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr HASAN ÖKTEM, Assist. Prof. Dr. BURAK ÖZTÜRK, Prof. Dr. ÖZKAN KÜÇÜK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181254 [author_id] => 20181252 [author_name] => HASAN [author_lastname] => ÖKTEM ) [395] => stdClass Object ( [id] => 20181209 [title] => DİRSEK FİTTİNGS MALZEMESİNİN PARAMETRİK TASARIM VE GERİLME DEĞİŞİM GRAFİKLERİNİ İÇEREN YENİ BİR ENDÜSTRİYEL TASARIM OPTİMİZASYONU YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 13:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. BURAK ÖZTÜRK, Prof. Dr. ÖZKAN KÜCÜK, Assist. Prof. Dr. LEVENT UĞUR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181245 [author_id] => 20181245 [author_name] => BURAK [author_lastname] => ÖZTÜRK ) [396] => stdClass Object ( [id] => 20181208 [title] => DİZ PROTEZİ TİBAL KOMPONENT TASARIMINDA OPTİMİZASYON VE GEOMETRİ DEĞİŞMELERİNİN POLİETİLEN İNSÖRT MUKAVEMETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 13:50 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. BURAK ÖZTÜRK, Prof. Dr. FEHMİ ERZİNCANLI, Assist. Prof. Dr. LEVENT UĞUR, Prof. Dr. ÖZKAN KÜÇÜK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181241 [author_id] => 20181241 [author_name] => BURAK [author_lastname] => ÖZTÜRK ) [397] => stdClass Object ( [id] => 20181154 [title] => ALANYA’DA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULABİLECEK ALANLARIN CBS DESTEKLİ HARİTALANMASI [pp] => 03.11.2018 14:00 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr MEVLÜT UYAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181090 [author_id] => 20181090 [author_name] => MEVLÜT [author_lastname] => UYAN ) [398] => stdClass Object ( [id] => 20181155 [title] => ALANYA’DA CBS KULLANARAK SU HAVZALARININ TESPİTİ VE REZERVUAR MODELLEMESİ [pp] => 03.11.2018 14:10 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr MEVLÜT UYAN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181091 [author_id] => 20181091 [author_name] => MEVLÜT [author_lastname] => UYAN ) [399] => stdClass Object ( [id] => 20181339 [title] => DENİZ SUYU İKLİMLENDİRME SİSTEMİ KULLANIM POTANSİYELİNİN İNCELEMESİ [pp] => 03.11.2018 14:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. MUSTAFA KÜÇÜKTÜVEK, Student YAREN ŞEKERCİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181637 [author_id] => 20181637 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => KÜÇÜKTÜVEK ) [400] => stdClass Object ( [id] => 20181355 [title] => CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ; ANKARA ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 14:50 [roomId] => 3 [authors] => Other ZELİHA YİĞİTEL, Assist. Prof. Dr. SEDEF ERYİĞİT [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181686 [author_id] => 20181685 [author_name] => ZELİHA [author_lastname] => YİĞİTEL ) [401] => stdClass Object ( [id] => 20182038 [title] => DİJİTAL OYUN, ÇOCUK VE EBEVEYN [pp] => 03.11.2018 15:00 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr AHMET NACİ ÇOKLAR, Student AYŞE DELEN [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183633 [author_id] => 20183632 [author_name] => AYŞE [author_lastname] => DELEN ) [402] => stdClass Object ( [id] => 20182039 [title] => MEDYA OKURYAZARLIĞININ AİLE VE ÇOCUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 15:10 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr AHMET NACİ ÇOKLAR, Student FATMA BÜŞRA AZI [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183635 [author_id] => 20183634 [author_name] => FATMA BÜŞRA [author_lastname] => AZI ) [403] => stdClass Object ( [id] => 20182048 [title] => DİJİTAL MATERYAL TASARIMINDA ÇOKLUORTAM TASARIMI VE ÖĞRETİM TASARIM İLKELERİNİN ANALİZİ [pp] => 03.11.2018 15:20 [roomId] => 3 [authors] => Assoc. Prof. Dr AHMET NACİ ÇOKLAR, Assoc. Prof. Dr RECAİ KUŞ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183654 [author_id] => 20183654 [author_name] => AHMET NACİ [author_lastname] => ÇOKLAR ) [404] => stdClass Object ( [id] => 20181387 [title] => BİRLİK VE BERABERLİĞİN TESİSİNDE YÖNETİM ANLAYIŞININ ROLÜ [pp] => 03.11.2018 16:00 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. EYÜP KURT [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181801 [author_id] => 20181801 [author_name] => EYÜP [author_lastname] => KURT ) [405] => stdClass Object ( [id] => 20181388 [title] => ŞEHİR BAĞLAMINDA DEĞERLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YANSIMALARI [pp] => 03.11.2018 16:10 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. EYÜP KURT [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181802 [author_id] => 20181802 [author_name] => EYÜP [author_lastname] => KURT ) [406] => stdClass Object ( [id] => 20181391 [title] => KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ NEDENLE FESHİ KONUSUNDA ÖNEMLİ KAVRAMININ BELİRLENMESİ [pp] => 03.11.2018 16:20 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. SELİN SERT SÜTÇÜ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181813 [author_id] => 20181813 [author_name] => SELİN [author_lastname] => SERT SÜTÇÜ ) [407] => stdClass Object ( [id] => 20181948 [title] => SOSYAL KAYGI NEDENLERİ [pp] => 03.11.2018 16:30 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE İREM ÖZTEKE KOZAN, Prof. Dr. MUSTAFA BALOĞLU, Prof. Dr. ŞAHİN KESİCİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183364 [author_id] => 20183364 [author_name] => HATİCE İREM [author_lastname] => ÖZTEKE KOZAN ) [408] => stdClass Object ( [id] => 20181946 [title] => ÇİFTLER ARASINDAKİ İLETİŞİM ENGELLERİ [pp] => 03.11.2018 16:40 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE İREM OZTEKE KOZAN, Prof. Dr. MUSTAFA BALOĞLU, Prof. Dr. ŞAHİN KESİCİ [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20183344 [author_id] => 20183332 [author_name] => ŞAHİN [author_lastname] => KESİCİ ) [409] => stdClass Object ( [id] => 20181437 [title] => KIRGIZ EDEBİYATINDA "CAZGIÇ" AKINLAR [pp] => 03.11.2018 18:10 [roomId] => 3 [authors] => Assist. Prof. Dr. HALİT AŞLAR [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20181955 [author_id] => 20181955 [author_name] => HALİT [author_lastname] => AŞLAR ) [410] => stdClass Object ( [id] => 20181461 [title] => "KADIN" DİZİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ [pp] => 03.11.2018 18:20 [roomId] => 3 [authors] => Student TUĞBA TOPTAŞ, Assist. Prof. Dr. DOĞA BAŞER [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182022 [author_id] => 20182021 [author_name] => DOĞA [author_lastname] => BAŞER ) [411] => stdClass Object ( [id] => 20181501 [title] => ROMA TARİH YAZIMINDA PRAEFATIO: LIVIUS ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 18:30 [roomId] => 3 [authors] => Instructor RUKİYE ÖZTÜRK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182114 [author_id] => 20182114 [author_name] => RUKİYE [author_lastname] => ÖZTÜRK ) [412] => stdClass Object ( [id] => 20181500 [title] => SALLUSTIUS’UN TARİH YAZIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME [pp] => 03.11.2018 18:40 [roomId] => 3 [authors] => Instructor RUKİYE ÖZTÜRK [roomName] => SALON 3 [abstract_presenter] => 20182113 [author_id] => 20182113 [author_name] => RUKİYE [author_lastname] => ÖZTÜRK ) [413] => stdClass Object ( [id] => 20181560 [title] => SERVİKOJENİK AĞRIDA MULLİGAN BOYUN MOBİLİZASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI [pp] => 30.10.2018 09:10 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist CANER KARARTI, Assist. Prof. Dr. ÖZNUR BÜYÜKTURAN, Assist. Prof. Dr. BUKET BÜYÜKTURAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182256 [author_id] => 20182256 [author_name] => CANER [author_lastname] => KARARTI ) [414] => stdClass Object ( [id] => 20181610 [title] => AĞIR METAL MARUZİYETİNİN HORMONLARA ETKİSİ [pp] => 30.10.2018 09:20 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist BETÜL İŞİNER KAYA [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182405 [author_id] => 20182405 [author_name] => BETÜL [author_lastname] => İŞİNER KAYA ) [415] => stdClass Object ( [id] => 20181774 [title] => KALSİYUM ALGILAYICI RESEPTÖR İNAKTİVE EDİCİ MUTASYON SAPTANAN HİPERKALSEMİLİ HASTALARIMIZIN KLİNİK VE GENETİK DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 30.10.2018 09:30 [roomId] => 4 [authors] => Expert Dr. YILMAZ KOR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182869 [author_id] => 20182869 [author_name] => YILMAZ [author_lastname] => KOR ) [416] => stdClass Object ( [id] => 20181611 [title] => ORGANOFOSFATLARIN BİYOKİMYASAL ETKİ MEKANİZMASI VE KRONİK MARUZİYETİNİN SONUÇLARI [pp] => 30.10.2018 09:40 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist BETÜL İŞİNER KAYA [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182408 [author_id] => 20182408 [author_name] => BETÜL [author_lastname] => İŞİNER KAYA ) [417] => stdClass Object ( [id] => 20181974 [title] => BAŞ VE BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ VE EKSİZYONEL BİYOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI [pp] => 30.10.2018 09:50 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist GÖKÇEN GÖKÇE, Expert Dr. SİNEM GÖKÇE KÜTÜK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183417 [author_id] => 20183417 [author_name] => GÖKÇEN [author_lastname] => GÖKÇE ) [418] => stdClass Object ( [id] => 20181561 [title] => PLANTAR BASINÇ DAĞILIMININ STATİK VE DİNAMİK ENDURANS İLE İLİŞKİSİ [pp] => 30.10.2018 10:00 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist CANER KARARTI, Assist. Prof. Dr. ÖZNUR BÜYÜKTURAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182259 [author_id] => 20182259 [author_name] => CANER [author_lastname] => KARARTI ) [419] => stdClass Object ( [id] => 20181487 [title] => HAÇLI SEFERLERİNDE KADINLAR [pp] => 30.10.2018 10:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. EMRULLAH KALELİ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182080 [author_id] => 20182080 [author_name] => EMRULLAH [author_lastname] => KALELİ ) [420] => stdClass Object ( [id] => 20181638 [title] => TERÖRÜN BATI BASININDA TEMSİLİ: THE GUARDİAN ÖRNEĞİ [pp] => 30.10.2018 10:30 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. BÜNYAMİN AYHAN, Research Assist MUHAMMET EMİN ÇİFÇİ, Research Assist ENES BALOĞLU [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182482 [author_id] => 20182482 [author_name] => BÜNYAMİN [author_lastname] => AYHAN ) [421] => stdClass Object ( [id] => 20181654 [title] => TÜKETİCİ DENEYİMİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ OLUŞUMUNA ETKİSİ [pp] => 30.10.2018 10:40 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. BETÜL ÇAL [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182519 [author_id] => 20182519 [author_name] => BETÜL [author_lastname] => ÇAL ) [422] => stdClass Object ( [id] => 20181178 [title] => TÜRKİYE’DE KENTSEL YOKSULLUĞA YEREL MÜDAHALEDE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖNEMİ VE SORUNLARI [pp] => 30.10.2018 10:50 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr İSMAİL SEVİNÇ, Student BERFİN GÖKSOY [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181138 [author_id] => 20181137 [author_name] => İSMAİL [author_lastname] => SEVİNÇ ) [423] => stdClass Object ( [id] => 20181166 [title] => YAŞAM TARZLARININ SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ [pp] => 30.10.2018 11:00 [roomId] => 4 [authors] => Instructor Dr. İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, Assist. Prof. Dr. BORA GÖKTAŞ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181115 [author_id] => 20181115 [author_name] => İNCİ [author_lastname] => ERDOĞAN TARAKÇI ) [424] => stdClass Object ( [id] => 20181655 [title] => TÜKETİM DEĞERLERİ TEORİSİ KAPSAMINDA MARKA PERFORMANSI ALGISI: LÜKS TÜKETİM ÖRNEĞİ [pp] => 30.10.2018 11:10 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. BETÜL ÇAL [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182520 [author_id] => 20182520 [author_name] => BETÜL [author_lastname] => ÇAL ) [425] => stdClass Object ( [id] => 20181400 [title] => LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ, BENLİK SAYGISI VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 11:30 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr MÜCAHİT KAĞAN, Teacher MERYEM ATALAY [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181833 [author_id] => 20181832 [author_name] => MÜCAHİT [author_lastname] => KAĞAN ) [426] => stdClass Object ( [id] => 20181401 [title] => ERGENLERİN SOSYAL DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 11:40 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr MÜCAHİT KAĞAN, Teacher MERYEM ATALAY [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181835 [author_id] => 20181834 [author_name] => MÜCAHİT [author_lastname] => KAĞAN ) [427] => stdClass Object ( [id] => 20181405 [title] => A NEW WAY OF LEARNING AND WELL-BEING BIBLIOTHERAPY [pp] => 30.10.2018 11:50 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr YENER ÖZEN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181840 [author_id] => 20181840 [author_name] => YENER [author_lastname] => ÖZEN ) [428] => stdClass Object ( [id] => 20181430 [title] => ORTAOKULLARDA AKRAN ZORBALIĞININ YAYGINLIĞININ VE ZORBA-MAĞDURLARIN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 12:00 [roomId] => 4 [authors] => Teacher KASIM KARACA, Assoc. Prof. Dr İSMAİL SEÇER [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181926 [author_id] => 20181926 [author_name] => KASIM [author_lastname] => KARACA ) [429] => stdClass Object ( [id] => 20181976 [title] => GAZİANTEP İLİNDE 15-19 YAŞ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE UYKUYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR [pp] => 30.10.2018 12:10 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. DENİZ KOR, Prof. Dr. KUTLUHAN YILMAZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183440 [author_id] => 20183441 [author_name] => KUTLUHAN [author_lastname] => YILMAZ ) [430] => stdClass Object ( [id] => 20181557 [title] => KADIN VOLEYBOLCULARDA CORE STABİLİZASYON EĞİTİMİNİN SIÇRAMA KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 30.10.2018 18:10 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist CANER KARARTI, Assist. Prof. Dr. BUKET BÜYÜKTURAN, Assist. Prof. Dr. ÖZNUR BÜYÜKTURAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182247 [author_id] => 20182247 [author_name] => CANER [author_lastname] => KARARTI ) [431] => stdClass Object ( [id] => 20181558 [title] => SERVİKOJENİK AĞRIDA İNTERSKAPULAR EMG BİYOFEEDBACK UYGULAMASININ AĞRI, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ [pp] => 30.10.2018 18:20 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist CANER KARARTI, Assist. Prof. Dr. ÖZNUR BÜYÜKTURAN, Assist. Prof. Dr. BUKET BÜYÜKTURAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182250 [author_id] => 20182250 [author_name] => CANER [author_lastname] => KARARTI ) [432] => stdClass Object ( [id] => 20181559 [title] => MERALGİA PARESTETİKA SENDROMLU BİREYLERDE YÜRÜYÜŞÜN ZAMAN-MESAFE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 18:30 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist CANER KARARTI, Assist. Prof. Dr. BUKET BÜYÜKTURAN, Assist. Prof. Dr. ÖZNUR BÜYÜKTURAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182253 [author_id] => 20182253 [author_name] => CANER [author_lastname] => KARARTI ) [433] => stdClass Object ( [id] => 20181299 [title] => YÜKLEM İŞLETİMİ [pp] => 30.10.2018 18:40 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. KERİME ÜSTÜNOVA [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181522 [author_id] => 20181522 [author_name] => KERİME [author_lastname] => ÜSTÜNOVA ) [434] => stdClass Object ( [id] => 20181488 [title] => İKİ SÖZCÜKLÜ YÜKLEMLERDE KİPLİK İŞLEVİYLE KULLANILAN EYLEMLER ÜZERİNE [pp] => 30.10.2018 18:50 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist HASENE AYDIN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182081 [author_id] => 20182081 [author_name] => HASENE [author_lastname] => AYDIN ) [435] => stdClass Object ( [id] => 20181197 [title] => THYMBRA SPİCATA MEDİATED İRON OXİDE NANOPARTİCLE (FEONP) SYNTHESİS AND EVALUATİON OF THEİR BİOLOGİCAL ACTİVİTİES [pp] => 31.10.2018 09:10 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist FATİH ERCİ, Assoc. Prof. Dr RABİA ÇAKIR KOÇ, Assoc. Prof. Dr EMRAH TORLAK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181218 [author_id] => 20181219 [author_name] => RABİA [author_lastname] => ÇAKIR KOÇ ) [436] => stdClass Object ( [id] => 20181504 [title] => POLY(ANİLİNE-CO-O-PHENİLENEDİAMİNE) COATİNG ON ZNFE PLATED CARBON STEEL [pp] => 31.10.2018 09:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ABDURRAHMAN AKDAĞ, Prof. Dr. ALİ TUNCAY ÖZYILMAZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182121 [author_id] => 20184212 [author_name] => ALİ TUNCAY [author_lastname] => ÖZYILMAZ ) [437] => stdClass Object ( [id] => 20181255 [title] => MU-SYMMETRY CLASSİFİCATİON AND REDUCTİONS OF NONLİNEAR WAVE EQUATİON [pp] => 31.10.2018 09:30 [roomId] => 4 [authors] => Student ÖZLEM ORHAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181378 [author_id] => 20181378 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => ORHAN ) [438] => stdClass Object ( [id] => 20181473 [title] => REMOVAL OF HEAVY METAL IONS FROM AQUEOUS SOLUTİONS BY USİNG POLYMERİC S-TRİAZİNE [pp] => 31.10.2018 09:40 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. ZİYA ERDEM KOÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182046 [author_id] => 20182046 [author_name] => ZİYA ERDEM [author_lastname] => KOÇ ) [439] => stdClass Object ( [id] => 20181495 [title] => DETERMİNATİON BY MOLECULAR METHODS OF DNA DAMAGE CAUSED BY HEAVY METALS İN HORDEUM VULGARE L. [pp] => 31.10.2018 09:50 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. NALAN YILDIRIM DOĞAN, Assist. Prof. Dr. HÜSEYİN BULUT [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182109 [author_id] => 20182102 [author_name] => NALAN [author_lastname] => YILDIRIM DOĞAN ) [440] => stdClass Object ( [id] => 20181338 [title] => TÜRK KÜLTÜRÜNDE AYAK İZİ EFSANELERİ VE BU EFSANELER ETRAFINDAKİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR [pp] => 31.10.2018 10:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. M. METİN TÜRKTAŞ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181636 [author_id] => 20181636 [author_name] => M. METİN [author_lastname] => TÜRKTAŞ ) [441] => stdClass Object ( [id] => 20181608 [title] => SAFAHAT VE İSTİKLAL MARŞININ SÖZ VARLIĞI [pp] => 31.10.2018 10:30 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. BEDRİ SARICA [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182402 [author_id] => 20182402 [author_name] => BEDRİ [author_lastname] => SARICA ) [442] => stdClass Object ( [id] => 20181573 [title] => İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR ROMANI VE BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK [pp] => 31.10.2018 10:40 [roomId] => 4 [authors] => Student RECEP SAĞIROĞLU [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182285 [author_id] => 20182285 [author_name] => RECEP [author_lastname] => SAĞIROĞLU ) [443] => stdClass Object ( [id] => 20181537 [title] => TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUKLARA AD VERME GELENEĞİ [pp] => 31.10.2018 10:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEVLÜT METİN TÜRKTAŞ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182212 [author_id] => 20182212 [author_name] => MEVLÜT METİN [author_lastname] => TÜRKTAŞ ) [444] => stdClass Object ( [id] => 20181394 [title] => TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAN BİR KARGIŞ/BEDDUA EKİ: {-(Y)ASICIK} [pp] => 31.10.2018 11:30 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERDAR BULUT [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181817 [author_id] => 20181817 [author_name] => SERDAR [author_lastname] => BULUT ) [445] => stdClass Object ( [id] => 20181517 [title] => GÜMÜŞHANE İLİ VE YÖRESİ AĞIZLARINDA ÇOCUK OYUNLARIYLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞI [pp] => 31.10.2018 11:40 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERDAR BULUT [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182162 [author_id] => 20182162 [author_name] => SERDAR [author_lastname] => BULUT ) [446] => stdClass Object ( [id] => 20181642 [title] => 19. YÜZYIL TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞINA KATKI: KENZÜ’S-SIHHATÜ’L-EBDÂNİYYE ÖRNEĞİ [pp] => 31.10.2018 11:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. BURAK TELLİ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182495 [author_id] => 20182495 [author_name] => BURAK [author_lastname] => TELLİ ) [447] => stdClass Object ( [id] => 20181649 [title] => DERVİŞ MUSTAFA’NIN 18. YÜZYILDA İSTİNSAH ETTİĞİ ŞEH-NÂME’DEKİ SAVAŞ TERİMLERİ [pp] => 31.10.2018 12:00 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. TÜRKER BARIŞ BULDUK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182510 [author_id] => 20182510 [author_name] => TÜRKER BARIŞ [author_lastname] => BULDUK ) [448] => stdClass Object ( [id] => 20181877 [title] => HYPERMETHYLATİON OF DEATH-ASSOCİATED PROTEİN KİNASE (DAPK) GENE İN CLEAR CELL RENAL CELL CARCİNOMA (CCRCC) [pp] => 31.10.2018 13:30 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. TANER DAŞTAN, Dr. AYTÜL KİTAPÇI, Instructor AYŞE NUR PEKTAŞ, Dr. GÖKÇE DÜNDAR, Assoc. Prof. Dr SEVGİ DURNA DAŞTAN, Prof. ŞİFA TÜRKOĞLU [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183150 [author_id] => 20183149 [author_name] => TANER [author_lastname] => DAŞTAN ) [449] => stdClass Object ( [id] => 20181507 [title] => THE SYNTHESIS OF NOVEL BENZIMIDAZOLE MICROWAVE ASSISTED AND INVESTIGATION OF METAL COMPLEXES [pp] => 31.10.2018 13:40 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. ZİYA ERDEM KOÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182133 [author_id] => 20182133 [author_name] => ZİYA ERDEM [author_lastname] => KOÇ ) [450] => stdClass Object ( [id] => 20182199 [title] => DESIGN FOR THE PORTABLE MOTOPUMPS USED IN EMERGENCY SITUATION AND PROVIDING PRODUCTION EFFICIENCY [pp] => 31.10.2018 13:50 [roomId] => 4 [authors] => Student MEHMET BAYRAKTUTAR, Research Assist OGAN KARABAŞ, Prof. Dr. KADRİ SÜLEYMAN YİĞİT [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20184218 [author_id] => 20184217 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => BAYRAKTUTAR ) [451] => stdClass Object ( [id] => 20181622 [title] => KONYA SULAK ALANLARININ DÜNÜ BUGÜNÜ [pp] => 31.10.2018 14:40 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. CENGİZ AKKÖZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182438 [author_id] => 20182438 [author_name] => CENGİZ [author_lastname] => AKKÖZ ) [452] => stdClass Object ( [id] => 20181439 [title] => GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE LUCAS PARADOKSU: SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA [pp] => 31.10.2018 14:50 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. HARUN BAL, Research Assist ESMA ERDOĞAN, Student BERK PALANDÖKENLİLER [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181963 [author_id] => 20181962 [author_name] => HARUN [author_lastname] => BAL ) [453] => stdClass Object ( [id] => 20181726 [title] => GIDA GÜVENLİĞİ KAVRAMI BİLİNÇ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 31.10.2018 15:00 [roomId] => 4 [authors] => Other ÖZGE DURMAZ DAYILAR, Prof. Dr. KEMAL KAAN TEKİNŞEN, Prof. Dr. ÜMİT GÜRBÜZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182730 [author_id] => 20182729 [author_name] => ÖZGE [author_lastname] => DURMAZ DAYILAR ) [454] => stdClass Object ( [id] => 20182043 [title] => MOTİVATİNG HİGH SCHOOL STUDENTS İN SCİENCE AND TECHNOLOGY [pp] => 31.10.2018 15:10 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ESMA ERYILMAZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183644 [author_id] => 20183644 [author_name] => ESMA [author_lastname] => ERYILMAZ ) [455] => stdClass Object ( [id] => 20181493 [title] => DETERMİNATİON OF GENETİC DİFFERENCES İN CAMELİNA SATİVA L. VARİETİES BY RAPD [pp] => 31.10.2018 15:50 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. NALAN YILDIRIM DOĞAN, Assist. Prof. Dr. HÜSEYİN BULUT, Prof. Dr. MURAT OLGUN, Prof. Dr. GÜLERAY AĞAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182099 [author_id] => 20182095 [author_name] => NALAN [author_lastname] => YILDIRIM DOĞAN ) [456] => stdClass Object ( [id] => 20181927 [title] => OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE STEM UYGULAMALARININ İNGİLİZCE KAVRAM ÖĞRETİMİNE ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 18:10 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist CEMAL AKYOL, Research Assist CENGİZ ÇELİK, Teacher MÜGE AKYOL [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183281 [author_id] => 20183281 [author_name] => CEMAL [author_lastname] => AKYOL ) [457] => stdClass Object ( [id] => 20181910 [title] => PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI, YALNIZLIK VE GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 31.10.2018 18:20 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ TRAŞ, Prof. Dr. ERDAL HAMARTA, Expert UMAY BİLGE BALTACI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183269 [author_id] => 20183263 [author_name] => ZELİHA TRAŞ [author_lastname] => TRAŞ ) [458] => stdClass Object ( [id] => 20181912 [title] => BELİREN YETİŞKİNLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE YOUTUBE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 18:30 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. ERDAL HAMARTA, Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ TRAŞ, Expert UMAY BİLGE BALTACI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183272 [author_id] => 20183270 [author_name] => ERDAL [author_lastname] => HAMARTA ) [459] => stdClass Object ( [id] => 20181977 [title] => OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 09:10 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ATİKE YILMAZ, Instructor ZEYNEP APAYDIN DEMİRCİ, Prof. Dr. HÜSEYİN KIRIMOĞLU [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183442 [author_id] => 20183437 [author_name] => ATİKE [author_lastname] => YILMAZ ) [460] => stdClass Object ( [id] => 20182050 [title] => ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: SAKARYA ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 09:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. HAKKI BAĞCI, Instructor ÖZLEM ASLAN BAĞCI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183657 [author_id] => 20183657 [author_name] => HAKKI [author_lastname] => BAĞCI ) [461] => stdClass Object ( [id] => 20182136 [title] => SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI [pp] => 01.11.2018 09:40 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Assoc. Prof. Dr BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD, Teacher AYŞEGÜL POLAT, Teacher ETHEM GÜRHAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20184010 [author_id] => 20184011 [author_name] => BEYHAN NAZLI [author_lastname] => KOÇBEKER EİD ) [462] => stdClass Object ( [id] => 20182051 [title] => USE OF ASSİSTİVE TECHNOLOGY FOR TEACHİNG STUDENTS WİTH VİSUAL IMPAİRMENT [pp] => 01.11.2018 10:20 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. SHAHİDA SAJJAD, Dr. SAİRA SALEEM [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183661 [author_id] => 20183661 [author_name] => SHAHİDA [author_lastname] => SAJJAD ) [463] => stdClass Object ( [id] => 20182191 [title] => INVESTİGATİON OF THE EFFECT SİZE BASED ON THESİS MADE CONFLİCT RESOLUTİON TRAİNİNG PROGRAMS İN TURKEY [pp] => 01.11.2018 10:30 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ALİ FUAT YALÇIN, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN, Research Assist HAYRİ KOÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20184184 [author_id] => 20184184 [author_name] => HAYRİ [author_lastname] => KOÇ ) [464] => stdClass Object ( [id] => 20182134 [title] => ÖZEL OKULLARI TERCİH EDEN VELİLERİN OKUL VE ÖĞRETMEN TERCİHLERİNİ BELİRLEYEN ETMENLER [pp] => 01.11.2018 10:40 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Teacher FATMA TUĞBA OLAÇ, Teacher BEYZA BAYSAN, Teacher AYŞEGÜL BİLGİN, Teacher MELEK ALEMDAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20184007 [author_id] => 20184006 [author_name] => SABAHATTİN [author_lastname] => ÇİFTÇİ ) [465] => stdClass Object ( [id] => 20181287 [title] => ÇUKUROVA’DA KÖPEKDİŞİ AYRIĞININ (CYNODON DACTYLON (L.) PERS.) PERFORMANSININ BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 13:30 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr SELAHATTİN ÇINAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181496 [author_id] => 20181496 [author_name] => SELAHATTİN [author_lastname] => ÇINAR ) [466] => stdClass Object ( [id] => 20181892 [title] => USING OF PERVIOUS CONCRETE IN AGRICULTURAL FIELDS [pp] => 01.11.2018 13:40 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ERHAN GEZER, Prof. Dr. CAN BURAK ŞİŞMAN, Prof. Dr. İSRAFİL KOCAMAN, Research Assist HÜSEYİN CÖMERT KURÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183215 [author_id] => 20183211 [author_name] => ERHAN [author_lastname] => GEZER ) [467] => stdClass Object ( [id] => 20181944 [title] => TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ORGANİK TARIM MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 01.11.2018 13:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEVİNÇ ŞENER, Assist. Prof. Dr. DEMİR ÖZDEMİR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183351 [author_id] => 20183351 [author_name] => SEVİNÇ [author_lastname] => ŞENER ) [468] => stdClass Object ( [id] => 20181581 [title] => BAZI YEREL BEAUVARİA BASSİANA ENTOMOPATOJEN FUNGUS İZOLATLARININ UN KURDU TENEBRİO MOLİTOR L. ÜZERİNE İNSEKTİSİDAL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 14:10 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. YUSUF YANAR, Assoc. Prof. Dr DÜRDANE YANAR, Student MERT KILINÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182330 [author_id] => 20182329 [author_name] => YUSUF [author_lastname] => YANAR ) [469] => stdClass Object ( [id] => 20181519 [title] => BURSA 4 BÖĞÜRTLEN ÇEŞİDİNDE MEYVELERİN DERİM PERİYODU SÜRESİNCE BAZI KALİTE KRİTERLERİNİN DEĞİŞİMİ [pp] => 01.11.2018 14:20 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. MÜRÜVVET ILGIN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182165 [author_id] => 20182165 [author_name] => MÜRÜVVET [author_lastname] => ILGIN ) [470] => stdClass Object ( [id] => 20181947 [title] => A STUDY ON THE MOLECULAR CHARACTERİZATİON OF SOME COTTON LİNES AND VARİETİES GROWN İN TURKEY [pp] => 01.11.2018 14:40 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist ADNAN AYDIN, Prof. Dr. MEHMET KARACA [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183360 [author_id] => 20183357 [author_name] => ADNAN [author_lastname] => AYDIN ) [471] => stdClass Object ( [id] => 20181950 [title] => DEVELOPMENT AND UTİLİZATİON OF BİSULFİTE SPECİFİC PRİMER PAİRS FOR EPİGENETİC STUDİES İN RİCE CULTİVAR OSMANCİK 97 [pp] => 01.11.2018 14:50 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. MEHMET KARACA, Assoc. Prof. Dr AYSE GUL INCE, Research Assist ADNAN AYDIN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183371 [author_id] => 20183371 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => KARACA ) [472] => stdClass Object ( [id] => 20181952 [title] => BİOAKTİVATÖR UYGULAMASININ GUAVA (PSİDİUM GUAJAVA L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 15:00 [roomId] => 4 [authors] => Student GİZEM DEMİRKAPLAN, Student ORÇUN ESEN, Student CANAN NİLAY DURAN, Assist. Prof. Dr. SEVİNÇ ŞENER, Prof. Dr. HAMİDE GÜBBÜK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183377 [author_id] => 20183374 [author_name] => GİZEM [author_lastname] => DEMİRKAPLAN ) [473] => stdClass Object ( [id] => 20181891 [title] => HEAT INSULATION AND ENERGY SAVING FUNCTIONALITY BY THERMAL CURTAIN ASSISTANCE IN GREENHOUSES [pp] => 01.11.2018 15:10 [roomId] => 4 [authors] => Engineer MURAT ÖZOCAK, Prof. Dr. CAN BURAK ŞİŞMAN, Assist. Prof. Dr. ERHAN GEZER, Prof. Dr. İSRAFİL KOCAMAN, Research Assist HÜSEYİN CÖMERT KURÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183621 [author_id] => 20183181 [author_name] => İSRAFİL [author_lastname] => KOCAMAN ) [474] => stdClass Object ( [id] => 20181288 [title] => ÇUKUROVA’DA PARMAK OTUNUN (DİGİTARİA MİLANJİANA (RENDLE) STAPF) PERFORMANSININ BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 15:30 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr SELAHATTİN ÇINAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181497 [author_id] => 20181497 [author_name] => SELAHATTİN [author_lastname] => ÇINAR ) [475] => stdClass Object ( [id] => 20182006 [title] => KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ YAĞLI TOHUM BİTKİLERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞTİRİLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK STRATEJİLERİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 15:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. VOLKAN GÜL [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183551 [author_id] => 20183551 [author_name] => VOLKAN [author_lastname] => GÜL ) [476] => stdClass Object ( [id] => 20182087 [title] => CODOMİNANT MARKERS AİDED İDENTİFİCATİON OF OFF-TYPE MAİZE HYBRİDS [pp] => 01.11.2018 16:00 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. MEHMET KARACA, Assoc. Prof. Dr AYSE GUL INCE [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183766 [author_id] => 20183766 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => KARACA ) [477] => stdClass Object ( [id] => 20182162 [title] => DAMLA SULAMALI TAZE FASULYE ÜRETİMİNİN ENERJİ KULLANIMI VE EKONOMİK ANALİZİ [pp] => 01.11.2018 16:10 [roomId] => 4 [authors] => Engineer İNAS JAMEEL ABDULWAHHAB ALBAYATİ, Prof. Dr. RAMAZAN TOPAK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20184098 [author_id] => 20184098 [author_name] => İNAS JAMEEL ABDULWAHHAB [author_lastname] => ALBAYATİ ) [478] => stdClass Object ( [id] => 20182170 [title] => VERMİKOMPOST GÜBRE UYGULANAN AYÇİÇEĞİ (HELİANTHUS ANNUUS L.) BİTKİSİNİN FENOLOJİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 16:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. VOLKAN GÜL, Assist. Prof. Dr. BETÜL GIDIK, Assist. Prof. Dr. ÜMİT GİRGİL [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20184116 [author_id] => 20184116 [author_name] => VOLKAN [author_lastname] => GÜL ) [479] => stdClass Object ( [id] => 20181556 [title] => PELLETLENEN OĞULOTU (MELİSSA OFFİCİNALİS L.) TOHUMLARININ BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ [pp] => 01.11.2018 16:30 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ZEYNEP DUMANOĞLU, Prof. Dr. BÜLENT ÇAKMAK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182245 [author_id] => 20182245 [author_name] => ZEYNEP [author_lastname] => DUMANOĞLU ) [480] => stdClass Object ( [id] => 20181289 [title] => ÇUKUROVA’DA RODOS OTUNUN (CHLORİS GAYANA L.) PERFORMANSININ BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 16:40 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr SELAHATTİN ÇINAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181498 [author_id] => 20181498 [author_name] => SELAHATTİN [author_lastname] => ÇINAR ) [481] => stdClass Object ( [id] => 20181905 [title] => AZOKSİMETAN İLE KOLONİK ANORMAL KRİPT OLUŞTURULAN RATLARDA ARDIÇ (JUNİPERUS COMMUNİS L CUPRESSACEAE) YAĞININ SİTOKİNLER ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 18:10 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. TURAN YAMAN, Prof. Dr. ZABİT YENER, Assist. Prof. Dr. AHMET UYAR, Assist. Prof. Dr. AHMET UFUK KÖMÜROĞLU, Research Assist ÖMER FARUK KELEŞ, Assist. Prof. Dr. UĞUR ÖZDEK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183241 [author_id] => 20183238 [author_name] => TURAN [author_lastname] => YAMAN ) [482] => stdClass Object ( [id] => 20181364 [title] => ÜÇ BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİLERİ: SAĞLIK VE HEMŞİRELİK [pp] => 01.11.2018 18:20 [roomId] => 4 [authors] => Instructor NUR DENİ̇Z EYÜPOĞLU KARAOĞLU, Assoc. Prof. Dr MELTEM KÜRTÜNCÜ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181723 [author_id] => 20181722 [author_name] => MELTEM [author_lastname] => KÜRTÜNCÜ ) [483] => stdClass Object ( [id] => 20181809 [title] => TURİZM SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME BAKIŞ AÇISI: KARAMAN ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 18:30 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr ABDURRAHMAN DİNÇ, Instructor PINAR YEŞİLÇİMEN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182957 [author_id] => 20182957 [author_name] => PINAR [author_lastname] => YEŞİLÇİMEN ) [484] => stdClass Object ( [id] => 20181515 [title] => ERMENEK İLÇESİ’NİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 18:40 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr ABDURRAHMAN DİNC, Student ŞADİYE ŞENGÖZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182148 [author_id] => 20182147 [author_name] => ABDURRAHMAN [author_lastname] => DİNC ) [485] => stdClass Object ( [id] => 20182052 [title] => MORİNGA OLİFERA BİTKİSİNİN KANATLILARDA KULLANIMI VE BESLENME BESİ PERFORMASI, VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 18:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. EMRE TEKCE [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183662 [author_id] => 20183662 [author_name] => EMRE [author_lastname] => TEKCE ) [486] => stdClass Object ( [id] => 20181278 [title] => USİNG CONCEPT MAP İN NURSİNG EDUCATİON [pp] => 02.11.2018 09:10 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist HANDAN EREN, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Research Assist SELDA BEŞİRİK, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181470 [author_id] => 20181470 [author_name] => HANDAN [author_lastname] => EREN ) [487] => stdClass Object ( [id] => 20181224 [title] => KNOWLEDGE AND ATTITUDE DEAL WITH ORGAN TRANSPLANTATION AND DONATİON OF HEALTH HIGH SCHOOL STUDENTS [pp] => 02.11.2018 09:20 [roomId] => 4 [authors] => Instructor Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN, Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181295 [author_id] => 20181295 [author_name] => ALEV [author_lastname] => YILDIRIM KESKİN ) [488] => stdClass Object ( [id] => 20181630 [title] => ANATOMİCAL AND MORPHOMETRİC EVALUATİON OF SACRUM AND COCCYX İN ALANYA POPULATİON [pp] => 02.11.2018 09:30 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. BİROL ÖZKAL, Assist. Prof. Dr. BÜŞRA CANDAN, Assist. Prof. Dr. SEDA AVNİOĞLU [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182456 [author_id] => 20182456 [author_name] => BÜŞRA [author_lastname] => CANDAN ) [489] => stdClass Object ( [id] => 20181368 [title] => AZERBAYCAN’LI ÖĞRENCİLERİN TOPLUMSAL CİNSİYETLE İLGİLİ DENEYİMLERİ: KADIN VE ERKEK OLMANIN ZORLUKLARI [pp] => 02.11.2018 09:40 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist ÖZNUR BAYAR, Assist. Prof. Dr. ÖZLEM HASKAN AVCI, Research Assist MUHARREM KOÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181733 [author_id] => 20181733 [author_name] => ÖZNUR [author_lastname] => BAYAR ) [490] => stdClass Object ( [id] => 20181370 [title] => “AFFETME” KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARINA TOPLU BİR BAKIŞ [pp] => 02.11.2018 09:50 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist ÖZNUR BAYAR, Assist. Prof. Dr. ÖZLEM HASKAN AVCI, Research Assist MUHARREM KOÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181740 [author_id] => 20181740 [author_name] => ÖZNUR [author_lastname] => BAYAR ) [491] => stdClass Object ( [id] => 20181398 [title] => TÜRKİYE’DE ERKEKLİK-KADINLIK ALGISI: ANKARA’DA KAHVEHANELER ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 10:00 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist MUHARREM KOÇ, Research Assist ÖZNUR BAYAR, Assist. Prof. Dr. ÖZLEM HASKAN AVCI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181826 [author_id] => 20181825 [author_name] => MUHARREM [author_lastname] => KOÇ ) [492] => stdClass Object ( [id] => 20181423 [title] => HIZLI TOHUM TARAMA TESTİYLE BAZI ÇAM TÜRLERİNİN CLOPYRALİD HERBİSİTİNE HASSASİYETİ [pp] => 02.11.2018 10:20 [roomId] => 4 [authors] => Student OĞUZHAN BAKAN, Prof. Dr. DERYA EŞEN, Assist. Prof. Dr. BİLAL ÇETİN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181915 [author_id] => 20181916 [author_name] => BİLAL [author_lastname] => ÇETİN ) [493] => stdClass Object ( [id] => 20181427 [title] => DÜNYA VE TÜRK ORMANCILIĞI ÖLÇEĞİNDE HIZLI HERBİSİT TARAMA TESTLERİNİN KULLANIMI [pp] => 02.11.2018 10:30 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. DERYA EŞEN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181917 [author_id] => 20181917 [author_name] => DERYA [author_lastname] => EŞEN ) [494] => stdClass Object ( [id] => 20181606 [title] => KONYA İLİ SULAMA KOOPERATİFLERİNİN İŞLETMECİLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 10:50 [roomId] => 4 [authors] => Engineer CANAN CANDAN, Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182394 [author_id] => 20182394 [author_name] => CANAN [author_lastname] => CANDAN ) [495] => stdClass Object ( [id] => 20181678 [title] => SU KANUNU TASARISI TASLAĞININ KONYA KAPALI HAVZASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 11:00 [roomId] => 4 [authors] => Student BEDİR ANDIRIR, Assist. Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182597 [author_id] => 20182597 [author_name] => BEDİR [author_lastname] => ANDIRIR ) [496] => stdClass Object ( [id] => 20182069 [title] => SUDAN’IN SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ [pp] => 02.11.2018 11:10 [roomId] => 4 [authors] => Student YASSİR ABDERAHMAN, Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183703 [author_id] => 20183703 [author_name] => YASSİR [author_lastname] => ABDERAHMAN ) [497] => stdClass Object ( [id] => 20181879 [title] => 9-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE KATILIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 13:30 [roomId] => 4 [authors] => Student EMİNE YEİÇ, Assoc. Prof. Dr EMRAH ATAY [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183167 [author_id] => 20183166 [author_name] => EMİNE [author_lastname] => YEİÇ ) [498] => stdClass Object ( [id] => 20181819 [title] => BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYONLARININ SEÇİLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 13:40 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr MEHMET KUMARTAŞLI, Assoc. Prof. Dr EMRAH ATAY [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182974 [author_id] => 20182974 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => KUMARTAŞLI ) [499] => stdClass Object ( [id] => 20181496 [title] => DETERMINATION OF STRESS LEVELS OF THE COACH [pp] => 02.11.2018 13:50 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr SEFA LÖK, Assist. Prof. Dr. KERİME BADEMLİ, Student ALİ SARI, Assist. Prof. Dr. NESLİHAN LÖK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182107 [author_id] => 20182098 [author_name] => SEFA [author_lastname] => LÖK ) [500] => stdClass Object ( [id] => 20181772 [title] => 1-3 YAŞ ÇOCUKLARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLE DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 14:00 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. FİLİZ TAŞ, Assist. Prof. Dr. SEDA AVNİOGLU, Instructor MERVE GÜLPAK, Instructor AYŞE ASLI OKTAY [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182863 [author_id] => 20182863 [author_name] => FİLİZ [author_lastname] => TAŞ ) [501] => stdClass Object ( [id] => 20181369 [title] => AZERBAYCAN’LI ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN İDEAL KADIN VE ERKEK: TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME [pp] => 02.11.2018 14:10 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÖZLEM HASKAN AVCI, Research Assist MUHARREM KOÇ, Research Assist ÖZNUR BAYAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181739 [author_id] => 20181737 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => HASKAN AVCI ) [502] => stdClass Object ( [id] => 20181895 [title] => YÜKSEK YAĞLI DİYETLE BESLENEN RATLARDA ISIRGAN OTU TOHUMUNUN LİPOLİZ ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 14:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. AHMET UFUK KÖMÜROĞLU, Assist. Prof. Dr. TURAN YAMAN, Assist. Prof. Dr. AHMET UYAR, Assist. Prof. Dr. İSMET MEYDAN, Assist. Prof. Dr. SALİH ÇİBUK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183205 [author_id] => 20183205 [author_name] => AHMET UFUK [author_lastname] => KÖMÜROĞLU ) [503] => stdClass Object ( [id] => 20181256 [title] => DİM ÇAYI YERLEŞMELERİNİN TARİHSEL NÜFUS GELİŞİMİ [pp] => 02.11.2018 14:40 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. MUSTAFA ERTÜRK, Research Assist GÖKHAN GÖKDEMİR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181380 [author_id] => 20181381 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => ERTÜRK ) [504] => stdClass Object ( [id] => 20181251 [title] => MÖ I. BİNYIL BAŞLARINDA ANADOLU-MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİ [pp] => 02.11.2018 14:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. KAMİL DOĞANCI, Student RECEP ALTIN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181364 [author_id] => 20181363 [author_name] => KAMİL [author_lastname] => DOĞANCI ) [505] => stdClass Object ( [id] => 20181674 [title] => AZERBAYCANLI TURİSTLERİN DESTİNASYON SEÇİMİNDE ÖNEMLİ OLAN COĞRAFİ FAKTÖRLER [pp] => 02.11.2018 15:00 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr CEMALİ SARI, Student KHAZANA AHMADLI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182580 [author_id] => 20182580 [author_name] => KHAZANA [author_lastname] => AHMADLI ) [506] => stdClass Object ( [id] => 20181250 [title] => KÜÇÜK ASYA’DAKİ SPORCU DERNEKLERİ: PİSİDİA ANTİOCHEİA ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 15:10 [roomId] => 4 [authors] => Student RECEP ALTIN, Assist. Prof. Dr. KAMİL DOĞANCI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181362 [author_id] => 20181362 [author_name] => RECEP [author_lastname] => ALTIN ) [507] => stdClass Object ( [id] => 20182008 [title] => TÜRKİYEDE ELEKTRONİK-SPORCULARIN ÖZELLİKLERİ [pp] => 02.11.2018 15:20 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist RÜSTEM MUSTAFAOĞLU, Student ZEYNAL YASACI, Student EMRAH ZİREK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183557 [author_id] => 20183554 [author_name] => ZEYNAL [author_lastname] => YASACI ) [508] => stdClass Object ( [id] => 20181740 [title] => INCREASED IL-6 LEVELS INHİBİTES BY ZİNC AND MELATONİN SUPPORT İN RATS WİTH BREAST CANCER İNDUCED BY DMBA [pp] => 02.11.2018 15:50 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Assist. Prof. Dr. ELİF GÜLBAHÇE MUTLU, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182768 [author_id] => 20182768 [author_name] => ELİF [author_lastname] => GÜLBAHÇE MUTLU ) [509] => stdClass Object ( [id] => 20181743 [title] => CEREBRAL ISCHEMİA REPERFUSİON INJURY İN RATS: EFFECT OF 3’,4’-DİHYDROXYFLAVONOL [pp] => 02.11.2018 16:00 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI, Assoc. Prof. Dr ESMA MENEVŞE, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Assist. Prof. Dr. ELİF GÜLBAHÇE MUTLU [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182780 [author_id] => 20182780 [author_name] => ELİF [author_lastname] => GÜLBAHÇE MUTLU ) [510] => stdClass Object ( [id] => 20181843 [title] => SERVİKSİN BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMU :NADİR BİR OLGU [pp] => 02.11.2018 16:10 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÖZLEM CEREN GÜNİZİ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183067 [author_id] => 20183067 [author_name] => ÖZLEM CEREN [author_lastname] => GÜNİZİ ) [511] => stdClass Object ( [id] => 20181767 [title] => NADİR GÖZLENEN BİR KONJENİTAL İSHAL HASTALIĞI: DGAT-1 EKSİKLİĞİ [pp] => 02.11.2018 16:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ERSİN SAYAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182848 [author_id] => 20182848 [author_name] => ERSİN [author_lastname] => SAYAR ) [512] => stdClass Object ( [id] => 20181617 [title] => ERKEN VE GEÇ ADÖLESAN DÖNEMDEKİ ÖĞRENCİLERİN KENDİNE SAYGI VE DUYGUSAL ÖZERKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 18:10 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist AYLA HENDEKÇİ, Research Assist ÖZGE ÖZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182424 [author_id] => 20182424 [author_name] => ÖZGE [author_lastname] => ÖZ ) [513] => stdClass Object ( [id] => 20181690 [title] => MEME AĞRISININ KLİNİK YÖNETİMİNDE KANSER ANKSİETESİNİN GİDERİLMESİNİN ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 18:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN ÇALIŞ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182636 [author_id] => 20182636 [author_name] => HASAN [author_lastname] => ÇALIŞ ) [514] => stdClass Object ( [id] => 20181951 [title] => TIPTA MALPRAKSTİS KAVRAMI [pp] => 02.11.2018 18:30 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. M. LEVENT ÖZGÖNÜL [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183376 [author_id] => 20183376 [author_name] => M. LEVENT [author_lastname] => ÖZGÖNÜL ) [515] => stdClass Object ( [id] => 20181624 [title] => MOLECULAR DIAGNOSIS OF Y CHROMOSOME AZF (AZOSPERMIC FACTOR) GENE MICRODELETIONS BY QUADRUPLEX REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION METHOD [pp] => 03.11.2018 09:10 [roomId] => 4 [authors] => Instructor GİZEM KÖPRÜLÜLÜ KÜÇÜK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182439 [author_id] => 20182439 [author_name] => GİZEM [author_lastname] => KÖPRÜLÜLÜ KÜÇÜK ) [516] => stdClass Object ( [id] => 20181742 [title] => THE EFFECT OF SUPPORT OF ZİNC AND MELATONİN ON LİPİD PEROXİDATİON OF VARİOUS TİSSUES İN RATS WİTH BREAST CANCER İNDUCED BY DMBA [pp] => 03.11.2018 09:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ELİF GÜLBAHÇE MUTLU, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182776 [author_id] => 20182776 [author_name] => ELİF [author_lastname] => GÜLBAHÇE MUTLU ) [517] => stdClass Object ( [id] => 20181798 [title] => VİMENTİN EXPRESSİON OF EPENDYMAL CELLS LİNİNG THE THİRD VENTRİCLE OF THE BRAİN OF RATS [pp] => 03.11.2018 09:30 [roomId] => 4 [authors] => Dr. FATİH TAŞ, Prof. Dr. ENDER ERDOĞAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182924 [author_id] => 20182924 [author_name] => FATİH [author_lastname] => TAŞ ) [518] => stdClass Object ( [id] => 20181841 [title] => ÇÖLYAK HASTASINDA GEÇ SAPTANMIŞ BİR GENETİK SENDROM: WBS [pp] => 03.11.2018 09:40 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ŞAKİR GENÇ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183059 [author_id] => 20183059 [author_name] => ŞAKİR [author_lastname] => GENÇ ) [519] => stdClass Object ( [id] => 20181438 [title] => ANIMAL WELFARE PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS IN SMALL-SCALE SHEEP ENTERPRISES [pp] => 03.11.2018 09:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERDAR KOÇAK, Prof. Dr. ZEHRA BOZKURT, Dr. ÖZLEM HACAN, Dr. KORAY ÇELİKELOĞLU, Assoc. Prof. Dr METİN ERDOĞAN, Prof. Dr. MUSTAFA TEKERLİ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181956 [author_id] => 20181956 [author_name] => SERDAR [author_lastname] => KOÇAK ) [520] => stdClass Object ( [id] => 20181351 [title] => ERGENLERDE YAS SÜRECİ VE TERAPÖTİK MÜDAHALELER [pp] => 03.11.2018 10:20 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER, Research Assist SELDA BEŞİRİK, Research Assist HANDAN EREN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181673 [author_id] => 20181671 [author_name] => AYŞE SONAY [author_lastname] => TÜRKMEN ) [521] => stdClass Object ( [id] => 20181352 [title] => İKİ YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER [pp] => 03.11.2018 10:30 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Research Assist SELDA BEŞİRİK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181676 [author_id] => 20181675 [author_name] => AYŞE SONAY [author_lastname] => TÜRKMEN ) [522] => stdClass Object ( [id] => 20181792 [title] => A SCRUTINY ON THE EMOTIONAL SELF-EFFICACY CHANGES OF THE UNIVERSITY STUDENTS DOING SPORTS AND NOT DOING SPORTS [pp] => 03.11.2018 10:40 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET ALTIN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182910 [author_id] => 20182910 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => ALTIN ) [523] => stdClass Object ( [id] => 20181794 [title] => EATING ATTITUDE CHANGES OF THE UNIVERSITY STUDENTS DOING SPORTS AND NOT DOING SPORTS [pp] => 03.11.2018 10:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ALİ OSMAN KIVRAK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182916 [author_id] => 20182916 [author_name] => ALİ OSMAN [author_lastname] => KIVRAK ) [524] => stdClass Object ( [id] => 20181359 [title] => YENİDOĞANDA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ GELİŞİMSEL BAKIM UYGULAMALARI [pp] => 03.11.2018 11:00 [roomId] => 4 [authors] => Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER, Research Assist SELDA BEŞİRİK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181699 [author_id] => 20181698 [author_name] => NEJLA [author_lastname] => CANBULAT ŞAHİNER ) [525] => stdClass Object ( [id] => 20181483 [title] => SÜNNÎ TALAKIN NİTELİKLERİ [pp] => 03.11.2018 13:30 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÖMER YILMAZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182076 [author_id] => 20182076 [author_name] => ÖMER [author_lastname] => YILMAZ ) [526] => stdClass Object ( [id] => 20181482 [title] => SARHOŞUN TALAKI ÜZERİNE BİR İNCELEME [pp] => 03.11.2018 13:40 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÖMER YILMAZ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182073 [author_id] => 20182073 [author_name] => ÖMER [author_lastname] => YILMAZ ) [527] => stdClass Object ( [id] => 20181513 [title] => KLASİK TÜRK EDEBİYATI’NDA DUHAN [pp] => 03.11.2018 13:50 [roomId] => 4 [authors] => Instructor Dr. OKTAY NAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182150 [author_id] => 20182150 [author_name] => OKTAY [author_lastname] => NAR ) [528] => stdClass Object ( [id] => 20181686 [title] => THE THİEF, HİS MOTHER, AND THE SOCİOLOGİST: THE NOTİON OF FAMİLY İN AESOP FABLES [pp] => 03.11.2018 14:00 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist KASSİM B SAFİR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182626 [author_id] => 20182626 [author_name] => KASSİM B [author_lastname] => SAFİR ) [529] => stdClass Object ( [id] => 20181511 [title] => KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BEYŞEHİR YER ADLARI [pp] => 03.11.2018 14:10 [roomId] => 4 [authors] => Instructor Dr. OKTAY NAR [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182144 [author_id] => 20182144 [author_name] => OKTAY [author_lastname] => NAR ) [530] => stdClass Object ( [id] => 20181469 [title] => STOMALI BİREYLERİN EĞİTİMİNDE TEORİ KULLANIMI [pp] => 03.11.2018 14:40 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist TUĞBA GÖZÜTOK KONUK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182040 [author_id] => 20182040 [author_name] => TUĞBA [author_lastname] => GÖZÜTOK KONUK ) [531] => stdClass Object ( [id] => 20181470 [title] => YAŞLILARDA DÜŞMELERİN ÖNLENMESİNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR [pp] => 03.11.2018 14:50 [roomId] => 4 [authors] => Research Assist TUĞBA GÖZÜTOK KONUK [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182041 [author_id] => 20182041 [author_name] => TUĞBA [author_lastname] => GÖZÜTOK KONUK ) [532] => stdClass Object ( [id] => 20181310 [title] => INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN RECOGNİZİNG SKİLLS AND ATTENTİON TİME OF EMOTİONAL FACİAL EXPRESSİONS OF EARLY CHİLDHOOD CHİLDREN İN TERMS OF DİFFERENT VARİABLES [pp] => 03.11.2018 15:00 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. SUNAY YILDIRIM DOĞRU, Assist. Prof. Dr. DUYGU ÇETİNÖZ, Student HATİCE BİLGE DOĞRU, Research Assist SİMGE CEPDİBİ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181560 [author_id] => 20181560 [author_name] => HATİCE BİLGE [author_lastname] => DOĞRU ) [533] => stdClass Object ( [id] => 20181311 [title] => ANALYSİS OF STUDİES INVESTİGATİNG TEACHİNG INDEPENDENT MOVEMENT SKİLLS WİTH VİSUALLY IMPAİRED [pp] => 03.11.2018 15:10 [roomId] => 4 [authors] => Prof. Dr. SUNAY YILDIRIM DOĞRU, Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞRU, Research Assist SİMGE CEPDİBİ [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20181567 [author_id] => 20181565 [author_name] => SUNAY [author_lastname] => YILDIRIM DOĞRU ) [534] => stdClass Object ( [id] => 20181806 [title] => AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNİN SURİYELİ GÖÇMENLERE ETKİSİ [pp] => 03.11.2018 15:50 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERPİL BARDAKÇI TOSUN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182949 [author_id] => 20182949 [author_name] => SERPİL [author_lastname] => BARDAKÇI TOSUN ) [535] => stdClass Object ( [id] => 20181751 [title] => ANALYSIS OF HOTEL VİSİTOR SATISFACTION THROUGH CONSUMER GENERATED TRAVEL 2.0 REVIEWS: THE CASE OF BRATİSLAVA [pp] => 03.11.2018 16:00 [roomId] => 4 [authors] => Student GABRİELA USLU CİBERE, Prof. Dr. KEMAL KANTARCİ, Assoc. Prof. Dr MURAT ALPER BASARAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182811 [author_id] => 20182811 [author_name] => GABRİELA [author_lastname] => USLU CİBERE ) [536] => stdClass Object ( [id] => 20181725 [title] => KIRSALDAKİ SORUNLARA SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA BAKIŞI [pp] => 03.11.2018 16:10 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. İSMAİL GÖKDAYI [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182727 [author_id] => 20182727 [author_name] => İSMAİL [author_lastname] => GÖKDAYI ) [537] => stdClass Object ( [id] => 20181680 [title] => JOB SATİSFACTİON OF EMPLOYEES ENTERİNG THE LABOUR MARKET İN 2000 OR LATER [pp] => 03.11.2018 16:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. SİLVİA BARNOVA, Assist. Prof. Dr. SLAVKA KRASNA [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182606 [author_id] => 20182607 [author_name] => SLAVKA [author_lastname] => KRASNA ) [538] => stdClass Object ( [id] => 20181755 [title] => TOURİSM POTENTIAL AND COMPETITIVENESS POSITION OF V4 COUNTRİES [pp] => 03.11.2018 18:10 [roomId] => 4 [authors] => Student GABRİELA USLU CİBERE, Prof. Dr. KEMAL KANTARCİ, Assoc. Prof. Dr MURAT ALPER BASARAN [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182820 [author_id] => 20182820 [author_name] => GABRİELA [author_lastname] => USLU CİBERE ) [539] => stdClass Object ( [id] => 20181565 [title] => GASTRONOMİ TURİZMİNDE TURİST REHBERLİĞİ [pp] => 03.11.2018 18:20 [roomId] => 4 [authors] => Assist. Prof. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK, Other HASAN ÇAĞATAY BULUT [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20182268 [author_id] => 20182268 [author_name] => GÜLÇİN [author_lastname] => ALGAN ÖZKÖK ) [540] => stdClass Object ( [id] => 20181838 [title] => SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EKSENİNDE YEREL YÖNETİMLER [pp] => 03.11.2018 18:30 [roomId] => 4 [authors] => Student MUSTAFA KARTAL, Assist. Prof. Dr. NİHAT DOĞANALP [roomName] => SALON 4 [abstract_presenter] => 20183052 [author_id] => 20183052 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => KARTAL ) [541] => stdClass Object ( [id] => 20181441 [title] => ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN VE OLMAYAN BABALARIN AİLE ROLLERİNE İLİŞKİN ANNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 09:10 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. ERKAN EFİLTİ, Teacher DOĞUKAN KARTAL, Student TUNCAY ÇOLAK [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184277 [author_id] => 20181967 [author_name] => ERKAN [author_lastname] => EFİLTİ ) [542] => stdClass Object ( [id] => 20181544 [title] => MATEMATİK BAŞARISI İÇİN BİR EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 30.10.2018 09:20 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr MUHİTTİN ÇALIŞKAN, Teacher MERVE ABASIZ TERCAN, Teacher HATİCE UYSAL [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182221 [author_id] => 20182221 [author_name] => MUHİTTİN [author_lastname] => ÇALIŞKAN ) [543] => stdClass Object ( [id] => 20181550 [title] => KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİ PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDAKİ MESLEKİ YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ [pp] => 30.10.2018 09:30 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist M. ABDULBAKİ KARACA, Prof. Dr. HAKAN SARI [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182234 [author_id] => 20182234 [author_name] => M. ABDULBAKİ [author_lastname] => KARACA ) [544] => stdClass Object ( [id] => 20181903 [title] => A NEW GREEK TRAGEDY: JEFFREY EUGENIDES’S MIDDLESEX [pp] => 30.10.2018 10:20 [roomId] => 5 [authors] => Instructor MUSTAFA BÜYÜKGEBİZ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183234 [author_id] => 20183234 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => BÜYÜKGEBİZ ) [545] => stdClass Object ( [id] => 20181688 [title] => MİHVER KAVRAMLAR ÜZERİNE: KÜLTÜR VE MEDENİYET ÖRNEĞİ [pp] => 30.10.2018 10:30 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr AHMET KESGİN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182631 [author_id] => 20182631 [author_name] => AHMET [author_lastname] => KESGİN ) [546] => stdClass Object ( [id] => 20181633 [title] => DEĞERLER EĞİTİMİ ALANINA HİZMET EDEBİLECEK ÖĞRETMEN YETİŞTİRME BAĞLAMINDA İLAHİYAT/İSLAMİ İLİMLER/DİNİ İLİMLER FAKÜLTELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME [pp] => 30.10.2018 10:40 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. SAFİYE KESGİN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182467 [author_id] => 20182467 [author_name] => SAFİYE [author_lastname] => KESGİN ) [547] => stdClass Object ( [id] => 20181583 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİYLE İLGİLİ DUYGU, TUTUM VE KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 11:30 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist M. ABDULBAKİ KARACA, Assist. Prof. Dr. YAHYA ÇIKILI [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182334 [author_id] => 20182334 [author_name] => M. ABDULBAKİ [author_lastname] => KARACA ) [548] => stdClass Object ( [id] => 20181644 [title] => ÇATIŞMA ÇÖZME PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM VE SALDIRGANLIK DÜZEYİNE ETKİSİ [pp] => 30.10.2018 11:40 [roomId] => 5 [authors] => Teacher AYŞE DEMİRCİ, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182498 [author_id] => 20182498 [author_name] => AYŞE [author_lastname] => DEMİRCİ ) [549] => stdClass Object ( [id] => 20181650 [title] => İLKOKUL ÇAĞI ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA SÜRECİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ [pp] => 30.10.2018 11:50 [roomId] => 5 [authors] => Student İBRAHİM FİDAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182512 [author_id] => 20182512 [author_name] => İBRAHİM [author_lastname] => FİDAN ) [550] => stdClass Object ( [id] => 20181648 [title] => A COMPARİSİON BETWEEN EARLY READİNG SKİLLS AND GİFTEDNESS ACCORDİNG TO REVİEW OF LİTERATURE [pp] => 30.10.2018 12:00 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist ABDULLAH EKER, Prof. Dr. HAKAN SARI [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182508 [author_id] => 20182508 [author_name] => ABDULLAH [author_lastname] => EKER ) [551] => stdClass Object ( [id] => 20182126 [title] => ELİT SPORCULARIN ERGOJENİK YARDIMCILAR HAKKINDA BİLGİ VE KULLANMA DÜZEYLERİ [pp] => 30.10.2018 18:10 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. TAHİR KILIÇ, Instructor MEHMET FATİH ERÖZ, Student KIVILCIM KAPLAN, Assoc. Prof. Dr ÇETİN ÖZDİLEK [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183981 [author_id] => 20183972 [author_name] => TAHİR [author_lastname] => KILIÇ ) [552] => stdClass Object ( [id] => 20182131 [title] => THE EFFECT OF SWİMMİNG TRAİNİNG ON FLEXİBİLİTY OF 8-10 YEAR-OLD CHİLDREN [pp] => 30.10.2018 18:20 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. TAHİR KILIÇ, Student KIVILCIM KAPLAN, Student MESUDE ŞENOL [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183995 [author_id] => 20183994 [author_name] => TAHİR [author_lastname] => KILIÇ ) [553] => stdClass Object ( [id] => 20181284 [title] => THE POLİCİES ON THE URBAN BUİLT ENVİRONMENT AND THE SİTUATİON OF SOCİAL CAPİTAL [pp] => 30.10.2018 18:30 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist Y. EMRE AYNA [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181493 [author_id] => 20181493 [author_name] => Y. EMRE [author_lastname] => AYNA ) [554] => stdClass Object ( [id] => 20181901 [title] => ESSENCE PRECEDED BY EXISTENCE IN “WAITING FOR GODOT” AND “ENDGAME” [pp] => 30.10.2018 18:40 [roomId] => 5 [authors] => Instructor AYŞE DEMİR [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183232 [author_id] => 20183232 [author_name] => AYŞE [author_lastname] => DEMİR ) [555] => stdClass Object ( [id] => 20182163 [title] => TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALGISI [pp] => 30.10.2018 18:50 [roomId] => 5 [authors] => Lecturer FATİH ARSLANBAŞ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184100 [author_id] => 20184100 [author_name] => FATİH [author_lastname] => ARSLANBAŞ ) [556] => stdClass Object ( [id] => 20181645 [title] => GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK EĞİTİM YAPILARININ TASARIM PRENSİPLERİ [pp] => 31.10.2018 09:10 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. NESLİHAN YILDIZ, Prof. Dr. ONUR ALTAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182500 [author_id] => 20182500 [author_name] => NESLİHAN [author_lastname] => YILDIZ ) [557] => stdClass Object ( [id] => 20181634 [title] => ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNE DEVAM EDEN KIZ ÖĞRENCİLERE VERİLEN GENİTAL HİJYEN EĞİTİMİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 09:30 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEBAHAT ALTUNDAĞ, Other AYŞE ERSOY [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182477 [author_id] => 20182476 [author_name] => SEBAHAT [author_lastname] => ALTUNDAĞ ) [558] => stdClass Object ( [id] => 20181913 [title] => SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISININ YORDAYICILARI OLARAK: OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU VE ÖZ-ANLAYIŞ [pp] => 31.10.2018 09:40 [roomId] => 5 [authors] => Expert UMAY BİLGE BALTACI, Assoc. Prof. Dr ZELİHA TRAŞ TRAŞ, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183275 [author_id] => 20183275 [author_name] => UMAY BİLGE [author_lastname] => BALTACI ) [559] => stdClass Object ( [id] => 20181932 [title] => OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇALIŞAN ANNE KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ [pp] => 31.10.2018 09:50 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr FATMA ÇALIŞANDEMİR, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM TAGAY [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183317 [author_id] => 20183317 [author_name] => FATMA [author_lastname] => ÇALIŞANDEMİR ) [560] => stdClass Object ( [id] => 20181656 [title] => META-SEZGİSEL OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARINDA BENCHMARK PROBLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN STANDARTSIZLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ [pp] => 31.10.2018 10:20 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr HAMDİ TOLGA KAHRAMAN, Research Assist SEFA ARAS, Assist. Prof. Dr. EYÜP GEDİKLİ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182521 [author_id] => 20182521 [author_name] => HAMDİ TOLGA [author_lastname] => KAHRAMAN ) [561] => stdClass Object ( [id] => 20182097 [title] => 5 UZUVLU PARALEL ROBOT MEKANİZMASININ KALİBRASYONU [pp] => 31.10.2018 10:30 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist HÜSEYİN EMRE GÜNER, Research Assist İSMAİL MALİK KUNDAKÇI, Student UYGAR GÜNEŞ, Prof. Dr. HÜSEYİN METİN ERTUNÇ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184066 [author_id] => 20184065 [author_name] => İSMAİL MALİK [author_lastname] => KUNDAKÇI ) [562] => stdClass Object ( [id] => 20182195 [title] => KÜR SICAKLIĞININ KOCAPINAR POMZASI İLE ÜRETİLEN GEOPOLİMER BETONUN DAYANIMINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 10:40 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. NAMIK YALTAY, Assoc. Prof. Dr SONER GÜLER, Assist. Prof. Dr. FUAT KORKUT, Assist. Prof. Dr. FUNDA TÜRKMENOĞLU, Assist. Prof. Dr. MEHMET TÜRKMENOĞLU [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184200 [author_id] => 20184200 [author_name] => NAMIK [author_lastname] => YALTAY ) [563] => stdClass Object ( [id] => 20181991 [title] => EFFECT OF PİSTACHİO SHELL REİNFORCEMENT ON ADHESİVE WEAR BEHAVİOUR OF POLYPROPHELENE (PP) MATRİX COMPOSİTES [pp] => 31.10.2018 10:50 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist ALP EREN ŞAHİN, Research Assist BEYSİM ÇETİN, Prof. Dr. TAMER SINMAZÇELİK [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183494 [author_id] => 20183493 [author_name] => ALP EREN [author_lastname] => ŞAHİN ) [564] => stdClass Object ( [id] => 20181491 [title] => 5-9 YAŞ ARASI PİYANO EĞİTİMİ ALMIŞ ÇOCUKLARIN ‘MÜZİK’ KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ [pp] => 31.10.2018 13:30 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. VAHİDE BAHAR YİĞİT, Prof. Dr. SEMA SEVİNÇ, Student HATİCE BÜYÜKCENGİZ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182086 [author_id] => 20182086 [author_name] => VAHİDE BAHAR [author_lastname] => YİĞİT ) [565] => stdClass Object ( [id] => 20181494 [title] => GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE YÜRÜTÜLEN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETİM PROGRAMI MODELİ [pp] => 31.10.2018 13:40 [roomId] => 5 [authors] => Prof. Dr. SEMA SEVİNÇ, Instructor SEVDA TOKER, Assist. Prof. Dr. VAHİDE BAHAR YİĞİT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182091 [author_id] => 20182091 [author_name] => SEMA [author_lastname] => SEVİNÇ ) [566] => stdClass Object ( [id] => 20181807 [title] => ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ İÇİN HAFTALIK DERS PROGRAMI DAĞITIM YAZILIMI [pp] => 31.10.2018 13:50 [roomId] => 5 [authors] => Student MUSTAFA DENİZLİ, Assist. Prof. Dr. MUSTAFA AYYILDIZ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182950 [author_id] => 20182950 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => DENİZLİ ) [567] => stdClass Object ( [id] => 20181372 [title] => GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ BİREYLERİN ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ DURUMLARI (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ) [pp] => 31.10.2018 14:00 [roomId] => 5 [authors] => Instructor YAKUP AKSOY, Prof. Dr. AYNUR ELHAN NAYİR [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181743 [author_id] => 20181743 [author_name] => YAKUP [author_lastname] => AKSOY ) [568] => stdClass Object ( [id] => 20181693 [title] => MOODLE ÖYS’DEKİ KISA SINAV VE ÖDEVLERİN HARİCİ WEB UYGULAMASI İLE DÜZENLENMESİ [pp] => 31.10.2018 14:10 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182638 [author_id] => 20182638 [author_name] => YALÇIN [author_lastname] => EZGİNCİ ) [569] => stdClass Object ( [id] => 20181694 [title] => ÖĞRENCİNİN İNTERNETTEKİ (MOODLE ÖYS) KATILIMLA BELİRLENMİŞ DEVAM DURUMU İLE DERS BAŞARISININ KARŞILAŞTIRILMASI [pp] => 31.10.2018 14:20 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182639 [author_id] => 20182639 [author_name] => YALÇIN [author_lastname] => EZGİNCİ ) [570] => stdClass Object ( [id] => 20181738 [title] => THE INFLUENCE OF THE QUALITY IMPROVEMENT IN MUSEUM PARKS TO CREATING A DESIRABLE URBAN LANDSCAPE [pp] => 31.10.2018 14:40 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist PARİSA DORAJ, Prof. Dr. YAHYA BULUT, Assoc. Prof. Dr NESLİHAN DEMIRCAN, Research Assist OMİD HOSSEİN ESKANDANİ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182761 [author_id] => 20182761 [author_name] => PARİSA [author_lastname] => DORAJ ) [571] => stdClass Object ( [id] => 20182040 [title] => THE ROLE OF URBAN ELEMENTS IN READING THE IDENTIFICATION OF CONTEMPORARY CITIES [pp] => 31.10.2018 14:50 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist OMİD HOSSEİN ESKANDANİ, Prof. Dr. SEVGİ YILMAZ, Research Assist PARİSA DORAJ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183639 [author_id] => 20183636 [author_name] => OMİD [author_lastname] => HOSSEİN ESKANDANİ ) [572] => stdClass Object ( [id] => 20181518 [title] => URFA TAŞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI’INDA KULLANIM OLANAKLARI [pp] => 31.10.2018 15:00 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. HULYA ÖZTÜRK TEL, Assist. Prof. Dr. HÜLYA ÖZTÜRK TEL [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182163 [author_id] => 20182163 [author_name] => HULYA [author_lastname] => ÖZTÜRK TEL ) [573] => stdClass Object ( [id] => 20181526 [title] => KENTSEL YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 15:10 [roomId] => 5 [authors] => Prof. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM TER, Other GÜLSÜM ALTUN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182184 [author_id] => 20182184 [author_name] => ÜMMÜGÜLSÜM [author_lastname] => TER ) [574] => stdClass Object ( [id] => 20181593 [title] => SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT ANLAYIŞI; CİTTASLOW [pp] => 31.10.2018 15:20 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist DEMET ÜLKÜ GÜLPINAR SEKBAN, Research Assist MAKBULENUR BEKAR [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182362 [author_id] => 20182362 [author_name] => DEMET ÜLKÜ [author_lastname] => GÜLPINAR SEKBAN ) [575] => stdClass Object ( [id] => 20181203 [title] => PREVALENCE OF INTESTİNAL PROTOZOAN PARASİTES İN ADULT CANCER PATİENTS ELAZIĞ,TURKEY [pp] => 31.10.2018 15:50 [roomId] => 5 [authors] => Prof. Dr. MUSTAFA KAPLAN, Assist. Prof. Dr. NESLİHAN KELEŞTEMUR, Research Assist SEFA MÜLAYİM, Assoc. Prof. Dr ASUDE AKSOY [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181233 [author_id] => 20181231 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => KAPLAN ) [576] => stdClass Object ( [id] => 20181195 [title] => HİSTOPATHOLOGİCAL CHANGES İN BREAST TİSSUE İN THE WİSTAR ALBİNO RAT CANCER MODEL [pp] => 31.10.2018 16:00 [roomId] => 5 [authors] => Student OĞUZHAN TATAR, Research Assist SOLMAZ SUSAM, Prof. Dr. NEVİN İLHAN, Prof. Dr. NECİP İLHAN, Prof. Dr. İBRAHİM HANİFİ ÖZERCAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181208 [author_id] => 20181207 [author_name] => OĞUZHAN [author_lastname] => TATAR ) [577] => stdClass Object ( [id] => 20181194 [title] => THE EVALUATİON OF SELECTED ADİPOCYTOKİNES İN ISCHEMİC AND HEMORRHAGİC STROKE: A CLİNİCAL STUDY [pp] => 31.10.2018 16:10 [roomId] => 5 [authors] => Prof. Dr. NEVİN İLHAN, Research Assist SOLMAZ SUSAM, Expert Dr. ÖMER CANPOLAT, Prof. Dr. NECİP İLHAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181204 [author_id] => 20181203 [author_name] => NEVİN [author_lastname] => İLHAN ) [578] => stdClass Object ( [id] => 20181346 [title] => CARDİAC TROPONİN I, T AND CK-MB İN NEWBORN CALVES WİTH NATURALLY DEVELOPİNG SEVERE SEPSİS AND SEPTİC SHOCK [pp] => 31.10.2018 16:20 [roomId] => 5 [authors] => Lecturer Dr. AMİR NASERİ, Research Assist ENES AKYÜZ, Dr. AYBARS AKAR, Prof. Dr. İSMAİL ŞEN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181656 [author_id] => 20181656 [author_name] => AMİR [author_lastname] => NASERİ ) [579] => stdClass Object ( [id] => 20181907 [title] => ANTİDİABETİK,ANTİOKSİDATİF BİR ETKİYE SAHİP ADİNOPEKTİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 16:30 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. BÜLENT BAYRAKTAR BAYRAKTAR [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183257 [author_id] => 20183257 [author_name] => BÜLENT BAYRAKTAR [author_lastname] => BAYRAKTAR ) [580] => stdClass Object ( [id] => 20181320 [title] => BİR ÜNİVERSİTENİN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ İLE SAĞLIK SORUMLULUĞU DÜZEYLERİ [pp] => 31.10.2018 18:10 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr AYŞE ÇEVİRME, Assoc. Prof. Dr SUZAN ÖZTÜRK YILMAZ, Research Assist ÖZGE ERTÜRK [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181587 [author_id] => 20181585 [author_name] => AYŞE [author_lastname] => ÇEVİRME ) [581] => stdClass Object ( [id] => 20181382 [title] => M-MODE AND TİSSUE DOPPLER EVALUATİON OF LEFT VENTRİCULAR SYSTOLİC FUNCTİON İN PREMATURE NEWBORN CALVES [pp] => 31.10.2018 18:20 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. AMİR NASERİ, Dr. AYBARS AKAR, Prof. Dr. İSMAİL ŞEN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181782 [author_id] => 20181781 [author_name] => AMİR [author_lastname] => NASERİ ) [582] => stdClass Object ( [id] => 20181383 [title] => EVALUATİON OF LEFT VENTRİCULAR DİASTOLİC FUNCTİON İN PREMATURE NEWBORN CALVES, A DOPPLER STUDY [pp] => 31.10.2018 18:30 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. AMİR NASERİ, Dr. AYBARS AKAR, Prof. Dr. KÜRŞAD TURGUT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181785 [author_id] => 20181784 [author_name] => AMİR [author_lastname] => NASERİ ) [583] => stdClass Object ( [id] => 20181347 [title] => EVALUATİON OF COAGULATİON PROFİLE AT SET INTERVALS İN CALVES WİTH SEVERE SEPSİS AND SEPTİC SHOCK [pp] => 31.10.2018 18:40 [roomId] => 5 [authors] => Lecturer Dr. AMİR NASERİ, Research Assist ENES AKYÜZ, Dr. AYBARS AKAR, Prof. Dr. KÜRŞAD TURGUT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181745 [author_id] => 20181661 [author_name] => ENES [author_lastname] => AKYÜZ ) [584] => stdClass Object ( [id] => 20182046 [title] => MUĞLA İLİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENİZ TURİZMİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ [pp] => 01.11.2018 09:10 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist DİLEK FERUDUN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183651 [author_id] => 20183651 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => FERUDUN ) [585] => stdClass Object ( [id] => 20182047 [title] => TÜRKİYE İÇİN EKONOMİK VE ÇEVRESEL PARAMETRELERE GÖRE EN UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MODELİ [pp] => 01.11.2018 09:20 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist DİLEK FERUDUN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183652 [author_id] => 20183652 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => FERUDUN ) [586] => stdClass Object ( [id] => 20181374 [title] => YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE İŞ GÖREN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİŞKEK ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 09:30 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. ERKAN AKGÖZ, Instructor NADİRA TURGANBAEVA, Student RAUF GADİRLİ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181749 [author_id] => 20181749 [author_name] => ERKAN [author_lastname] => AKGÖZ ) [587] => stdClass Object ( [id] => 20181402 [title] => DEFTERDARLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TERCİHLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA [pp] => 01.11.2018 09:40 [roomId] => 5 [authors] => Dr. GAMZE MACİT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181836 [author_id] => 20181836 [author_name] => GAMZE [author_lastname] => MACİT ) [588] => stdClass Object ( [id] => 20181340 [title] => SOSYA MEDYA KULLANICILARININ NETFLİX REKLAMLARINA YÖNELİK TEPKİLERİ [pp] => 01.11.2018 10:20 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. ANIL DAL CANBAZOĞLU [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181639 [author_id] => 20181639 [author_name] => ANIL [author_lastname] => DAL CANBAZOĞLU ) [589] => stdClass Object ( [id] => 20181373 [title] => YENİ BİR BAĞIMLILIK TÜRÜ: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI [pp] => 01.11.2018 10:30 [roomId] => 5 [authors] => Other SABİT GÖKMENOĞLU, Assist. Prof. Dr. DOĞA BAŞER [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181747 [author_id] => 20181747 [author_name] => SABİT [author_lastname] => GÖKMENOĞLU ) [590] => stdClass Object ( [id] => 20182194 [title] => MESAJLARDA KULLANILAN EMOJİLERİN DİLSEL KARŞILIK İFADELERİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 10:40 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr ÖZLEM ÇAKIR, Assoc. Prof. Dr FİLİZ METE, Teacher GÖZDE AVŞAR [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184196 [author_id] => 20184196 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => ÇAKIR ) [591] => stdClass Object ( [id] => 20181539 [title] => GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA BUHRANLI BİR AYDIN OLARAK SADIK HİDAYET [pp] => 01.11.2018 13:30 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. ARİF AYTEKİN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182215 [author_id] => 20182215 [author_name] => ARİF [author_lastname] => AYTEKİN ) [592] => stdClass Object ( [id] => 20182173 [title] => “STEM-ANTİK” PROJESİNİN 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STEM (FEN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK MATEMATİK) +ARKEOLOJİ BAŞARILARINA VE STEM FARKINDALIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 13:40 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. MUSTAFA ÇEVİK, Assoc. Prof. Dr CİHAT ABDİOĞLU, Assist. Prof. Dr. HASAN ERTUĞ ERGÜRER [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184128 [author_id] => 20184128 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => ÇEVİK ) [593] => stdClass Object ( [id] => 20181591 [title] => A NEW SOFT SWITCHING MULTI-INPUT BIDIRECTIONAL PWM DC-DC CONVERTER FOR ELECTRICAL VEHICLES [pp] => 01.11.2018 14:40 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHİN, Assist. Prof. Dr. NAİM SULEYMAN TİNG [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182359 [author_id] => 20182359 [author_name] => YAKUP [author_lastname] => SAHİN ) [594] => stdClass Object ( [id] => 20181592 [title] => A NOVEL POWER FACTOR CORRECTİON ZVT PWM DC-DC SET-UP CONVERTER WİTH SİMPLE SNUBBER CELL [pp] => 01.11.2018 14:50 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. YAKUP SAHİN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182361 [author_id] => 20182361 [author_name] => YAKUP [author_lastname] => SAHİN ) [595] => stdClass Object ( [id] => 20181619 [title] => MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS POSTGRADUATE THESES ANALYSİS OF TURKİSH UNİVERSİTİES [pp] => 01.11.2018 15:00 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. CİHAN ÇETİNKAYA, Instructor Dr. İBRAHİM HALİL KORKMAZ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182432 [author_id] => 20182431 [author_name] => CİHAN [author_lastname] => ÇETİNKAYA ) [596] => stdClass Object ( [id] => 20181620 [title] => PH 13-8 MO ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA MQL SİSTEMİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ESASLI KESME YAĞINA ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP İLAVESİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 15:10 [roomId] => 5 [authors] => Student OĞUZHAN ÖNDİN, Assoc. Prof. Dr TURGAY KIVAK [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182433 [author_id] => 20182433 [author_name] => OĞUZHAN [author_lastname] => ÖNDİN ) [597] => stdClass Object ( [id] => 20181779 [title] => DESİGN, İMPLEMENTATİON, AND TESTİNG TWELVE-STEP VOLTAGE SOURCE İNVERTER WİTH PULSE WİDTH MODULATİON CURRENT CONTROL TECHNİQUE FOR THREE-PHASE BRUSHLESS DİRECT CURRENT MOTOR. [pp] => 01.11.2018 15:20 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET CİHAT ÖZGENEL [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182883 [author_id] => 20182883 [author_name] => MEHMET CİHAT [author_lastname] => ÖZGENEL ) [598] => stdClass Object ( [id] => 20181676 [title] => META-SEZGİSEL ALGORİTMALARIN DENEYSEL ÇALIŞMALARINDAKİ STANDARTSIZLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ [pp] => 01.11.2018 15:50 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr HAMDİ TOLGA KAHRAMAN, Research Assist SEFA ARAS, Assist. Prof. Dr. EYÜP GEDİKLİ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182584 [author_id] => 20182584 [author_name] => HAMDİ TOLGA [author_lastname] => KAHRAMAN ) [599] => stdClass Object ( [id] => 20181671 [title] => WATER AND OİL REPELLENT SURFACES: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) FİLMS MODİFİED WİTH FLUORİNATED POLYESTERS [pp] => 01.11.2018 16:00 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. TUGBA DEMİR ÇALIŞKAN, Prof. Dr. IGOR LUZİNOV, Prof. Dr. PHİLLİP J. BROWN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182571 [author_id] => 20182571 [author_name] => TUGBA [author_lastname] => DEMİR ÇALIŞKAN ) [600] => stdClass Object ( [id] => 20181839 [title] => GAZİANTEP KENT LOJİSTİĞİNE GENEL BAKIŞ: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ [pp] => 01.11.2018 16:20 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr EREN ÖZCEYLAN, Assist. Prof. Dr. CİHAN ÇETİNKAYA, Instructor Dr. İBRAHİM HALİL KORKMAZ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183055 [author_id] => 20184278 [author_name] => İBRAHİM HALİL [author_lastname] => KORKMAZ ) [601] => stdClass Object ( [id] => 20181246 [title] => ETANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ MOTOR TİTREŞİMİNE VE GÜRÜLTÜSÜNE ETKİLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 16:30 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr SUAT SARIDEMİR, Research Assist ÜMİT AĞBULUT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181347 [author_id] => 20181347 [author_name] => SUAT [author_lastname] => SARIDEMİR ) [602] => stdClass Object ( [id] => 20181760 [title] => UÇANGÖZ YARDIMIYLA KAZI SONRASI OLUŞAN TOPRAK YIĞINI HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 01.11.2018 18:10 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERCAN GÜLCİ, Student GÖKHAN KILINÇ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182834 [author_id] => 20182834 [author_name] => SERCAN [author_lastname] => GÜLCİ ) [603] => stdClass Object ( [id] => 20181938 [title] => GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN: TARÇIN [pp] => 01.11.2018 18:20 [roomId] => 5 [authors] => Expert HALİME YÜCEBAĞ, Dr. CEMAL KASNAK, Dr. RECEP PALAMUTOGLU [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183339 [author_id] => 20183336 [author_name] => HALİME [author_lastname] => YÜCEBAĞ ) [604] => stdClass Object ( [id] => 20181864 [title] => TOPSIS YÖNTEMİ İLE ALANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR GIDA İŞLETMESİNDE TESİS YERİ SEÇİMİ [pp] => 01.11.2018 18:30 [roomId] => 5 [authors] => Instructor UFUK AYDOĞMUŞ, Assist. Prof. Dr. HACER YUMURTACI AYDOĞMUŞ, Student DENİZ TURGUT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183124 [author_id] => 20183117 [author_name] => DENİZ [author_lastname] => TURGUT ) [605] => stdClass Object ( [id] => 20181844 [title] => GGG60 KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 01.11.2018 18:40 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. MEHMET TURAN DEMİRCİ, Student OSMAN DOĞUŞ, Student ENES CANBAZ, Student MEHMET ÖZDEMİR, Teacher FATİH DOĞAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183060 [author_id] => 20183060 [author_name] => MEHMET TURAN [author_lastname] => DEMİRCİ ) [606] => stdClass Object ( [id] => 20181442 [title] => TOPLAM AGNOR ALANI/ÇEKİRDEK ALANI ORANINI KANSER ÇALIŞMALARINDA NASIL KULLANABİLİRİZ? [pp] => 02.11.2018 09:10 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. BETÜL DEMİRCİLER YAVAŞ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181970 [author_id] => 20181970 [author_name] => BETÜL [author_lastname] => DEMİRCİLER YAVAŞ ) [607] => stdClass Object ( [id] => 20181443 [title] => EMBRİYONER DÖNEM DENEYSEL MODELLEMELERİNDEN TAVUK EMBRİYOSUNUN TERATOJENİTE ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI [pp] => 02.11.2018 09:20 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. ESRA ASLAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184242 [author_id] => 20184242 [author_name] => ESRA [author_lastname] => ASLAN ) [608] => stdClass Object ( [id] => 20181456 [title] => TARİHTEN GÜNÜMÜZE KUPA TEDAVİSİ [pp] => 02.11.2018 09:30 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. BETÜL DEMİRCİLER YAVAŞ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182008 [author_id] => 20182008 [author_name] => BETÜL [author_lastname] => DEMİRCİLER YAVAŞ ) [609] => stdClass Object ( [id] => 20181459 [title] => İNSAN TESTİKÜLER GERM HÜCRE TÜMÖRLERİNDE UYGULANAN KLASİK BEP TEDAVİSİNDE BOR’UN TEDAVİYİ ARTTIRICI ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: İN VİTRO ÇALIŞMA. [pp] => 02.11.2018 09:40 [roomId] => 5 [authors] => Student MERVE ŞENGÜL, Instructor Dr. ESRA ASLAN, Prof. Dr. SEFA ÇELİK, Student ESRA GÖKALP, Prof. Dr. MURAT TOSUN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182015 [author_id] => 20182015 [author_name] => MERVE [author_lastname] => ŞENGÜL ) [610] => stdClass Object ( [id] => 20181985 [title] => SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN FONKSİYONEL DÜZEYİ İLE ANNELERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 09:50 [roomId] => 5 [authors] => Student ZEYNAL YASACI, Research Assist RÜSTEM MUSTAFAOĞLU, Other AYGÜL YASACI, Student ABDURRAHİM YILDIZ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183499 [author_id] => 20183499 [author_name] => ZEYNAL [author_lastname] => YASACI ) [611] => stdClass Object ( [id] => 20181492 [title] => EVALUATE THE BELIEFS OF THE SPORTSMEN ABOUT MENTAL ILLNESSES [pp] => 02.11.2018 10:20 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. NESLİHAN LÖK, Assist. Prof. Dr. KERİME BADEMLİ, Student ALİ SARI, Assoc. Prof. Dr SEFA LÖK [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182093 [author_id] => 20182089 [author_name] => NESLİHAN [author_lastname] => LÖK ) [612] => stdClass Object ( [id] => 20181848 [title] => PLAZMA HÜCRELİ MUKOZİT :NADİR BİR OLGU [pp] => 02.11.2018 10:30 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. HÜSEYİN GÜNİZİ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183076 [author_id] => 20183076 [author_name] => HÜSEYİN [author_lastname] => GÜNİZİ ) [613] => stdClass Object ( [id] => 20181590 [title] => EVALUATION OF ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS OF 0-24-YEAR-OLD CHILDREN AND THE FACTORS THAT INFLUENCE THEM [pp] => 02.11.2018 10:40 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEDA AVNİOGLU, Assist. Prof. Dr. FİLİZ TAŞ, Assist. Prof. Dr. ADEM DOĞANER, Assist. Prof. Dr. SEHER YILMAZ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182355 [author_id] => 20182355 [author_name] => SEDA [author_lastname] => AVNİOGLU ) [614] => stdClass Object ( [id] => 20182059 [title] => APPROACH TO PATİENT WİTH HYPERCHOLESTEROLEMIA FAMILIAL- A CASE REPORT [pp] => 02.11.2018 10:50 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN, Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183678 [author_id] => 20183678 [author_name] => ALEV [author_lastname] => YILDIRIM KESKİN ) [615] => stdClass Object ( [id] => 20182129 [title] => ERZİNCAN İLİNDE BİR ORTAOKULDAKİ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ [pp] => 02.11.2018 11:00 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. PINAR BEKAR, Prof. Dr. DUYGU ARIKAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183992 [author_id] => 20183992 [author_name] => PINAR [author_lastname] => BEKAR ) [616] => stdClass Object ( [id] => 20182130 [title] => ÇOCUK YOĞUN BAKIMININ ETİK SORUNLARI [pp] => 02.11.2018 11:10 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. PINAR BEKAR, Prof. Dr. DUYGU ARIKAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183996 [author_id] => 20183996 [author_name] => PINAR [author_lastname] => BEKAR ) [617] => stdClass Object ( [id] => 20181392 [title] => İLETİŞİMİN AİLEDEKİ ROLÜ: İNTERNET KULLANIMI VE EŞLER ARASI İLETİŞİM KOPUKLUĞUNA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA [pp] => 02.11.2018 13:30 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist BAHAR URHAN TORUN, Instructor EMRAH BOZKURT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181811 [author_id] => 20181811 [author_name] => BAHAR [author_lastname] => URHAN TORUN ) [618] => stdClass Object ( [id] => 20181746 [title] => INTERVİEWİNG SEXUALLY ABUSED CHİLDREN [pp] => 02.11.2018 13:40 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr ÖZLEM KARAKUŞ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182797 [author_id] => 20182797 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => KARAKUŞ ) [619] => stdClass Object ( [id] => 20181747 [title] => THE PERCEPTION OF SECURITY IN CHILDREN UNDER INSTITUTIONAL CARE [pp] => 02.11.2018 13:50 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr ÖZLEM KARAKUŞ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182799 [author_id] => 20182799 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => KARAKUŞ ) [620] => stdClass Object ( [id] => 20181859 [title] => OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK VE YARATICI ETKİNLİKLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 14:00 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr FATMA ÇALIŞANDEMİR, Assist. Prof. Dr. AYLİN SOP, Research Assist ELİF SÜREYYA KANYILMAZ CANLI [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183108 [author_id] => 20183106 [author_name] => FATMA [author_lastname] => ÇALIŞANDEMİR ) [621] => stdClass Object ( [id] => 20182189 [title] => ÇOCUK EDEBİYATI ALANINDA YAZILMIŞ BİLİMSEL MAKALELERDE YARARLANILAN KAYNAKÇALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME [pp] => 02.11.2018 14:10 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist HANDAN ÇELİK [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184169 [author_id] => 20184169 [author_name] => HANDAN [author_lastname] => ÇELİK ) [622] => stdClass Object ( [id] => 20181527 [title] => HUKUK MUHAKEMESİNDE DELİL VE İSPAT HUKUKU AÇISINDAN ELEKTRONİK DELİL [pp] => 02.11.2018 14:50 [roomId] => 5 [authors] => Other MELİKE YAVUZ DALGIÇ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182185 [author_id] => 20182185 [author_name] => MELİKE [author_lastname] => YAVUZ DALGIÇ ) [623] => stdClass Object ( [id] => 20181971 [title] => AFRİKA’DA BARIŞ OPERASYONLARI [pp] => 02.11.2018 15:00 [roomId] => 5 [authors] => Student HANDE SAPMAZ, Research Assist YUSUF EVİRGEN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183424 [author_id] => 20183424 [author_name] => HANDE [author_lastname] => SAPMAZ ) [624] => stdClass Object ( [id] => 20182147 [title] => JÖN TÜRK KONGRELERİ VE DARBE BAĞLANTILARI [pp] => 02.11.2018 15:10 [roomId] => 5 [authors] => Student ESRA İNAL, Prof. Dr. OSMAN AKANDERE [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184056 [author_id] => 20184056 [author_name] => ESRA [author_lastname] => İNAL ) [625] => stdClass Object ( [id] => 20181973 [title] => KOMPULSİF SATIN ALMA EĞİLİMİNİN KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA [pp] => 02.11.2018 15:20 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. ZÜHREM YAMAN YAMAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183432 [author_id] => 20183432 [author_name] => ZÜHREM YAMAN [author_lastname] => YAMAN ) [626] => stdClass Object ( [id] => 20181536 [title] => TÜRKİYE’DE 1930-1950 YILLARI ARASINDA AÇILAN SÜRELİ SERGİLERİN ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINA ETKİLERİ [pp] => 02.11.2018 15:50 [roomId] => 5 [authors] => Student DÖNDÜ AZGÜN, Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182210 [author_id] => 20182210 [author_name] => DÖNDÜ [author_lastname] => AZGÜN ) [627] => stdClass Object ( [id] => 20181570 [title] => VAN ABBE MÜZE: SİGARA FABRİKASINADAN SANATSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM PROGRAMLARINA [pp] => 02.11.2018 16:00 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. ŞUAYYİP YÜCEL, Assist. Prof. Dr. HÜDA SAYIN YÜCEL [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182280 [author_id] => 20182280 [author_name] => HÜDA [author_lastname] => SAYIN YÜCEL ) [628] => stdClass Object ( [id] => 20182120 [title] => ILGIN GELİN GİYSİLERİNİN GİYİM SANATLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 16:10 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. NURHAN ÖZKAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183962 [author_id] => 20183962 [author_name] => NURHAN [author_lastname] => ÖZKAN ) [629] => stdClass Object ( [id] => 20182082 [title] => TÜRK CANLANDIRMA SİNEMASINDA DEĞERLER TEMSİLİNİN GÖSTERGEBİLİM METODUYLA ANALİZİ [pp] => 02.11.2018 16:20 [roomId] => 5 [authors] => Instructor ZEYNEP ÖZGE KALYONCU, Assoc. Prof. DİLEK TÜRKMENOĞLU [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183742 [author_id] => 20183741 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => TÜRKMENOĞLU ) [630] => stdClass Object ( [id] => 20182108 [title] => TÜRKİYE’DE SON DÖNEM TELEVİZYON DİZİLERİNDE KADIN TEMSİLİ: ANNE DİZİSİ ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 16:30 [roomId] => 5 [authors] => Instructor ZEYNEP ÖZGE KALYONCU, Instructor MALİK ASLANYÜREK [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183886 [author_id] => 20183886 [author_name] => ZEYNEP ÖZGE [author_lastname] => KALYONCU ) [631] => stdClass Object ( [id] => 20182153 [title] => YÖNETİŞİM PARADİGMASI VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ [pp] => 02.11.2018 18:10 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. METİN ÖZKARAL [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20184074 [author_id] => 20184074 [author_name] => METİN [author_lastname] => ÖZKARAL ) [632] => stdClass Object ( [id] => 20181827 [title] => ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNDEKİ OKUL BAHÇELERİ VE KATILIMCI TASARIM YAKLAŞIMI [pp] => 02.11.2018 18:20 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist GÜRKAN TOPALOĞLU, Assoc. Prof. Dr YELDA AYDIN TÜRK, Instructor AYŞEGÜL ÖZYAVUZ, Research Assist BEYZA KARADENİZ, Assoc. Prof. Dr TOLGA ERDOĞAN, Research Assist MERVE BIYIK, Research Assist CANER ÖZDEMİR [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183009 [author_id] => 20183003 [author_name] => YELDA [author_lastname] => AYDIN TÜRK ) [633] => stdClass Object ( [id] => 20181834 [title] => ÖĞRENCİLERİN OKUL BAHÇELERİNİN KULLANIMININ DAVRANIŞ HARİTALARI İLE İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 18:30 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist BEYZA KARADENİZ, Assoc. Prof. Dr YELDA AYDIN TÜRK, Instructor AYŞEGÜL ÖZYAVUZ, Research Assist GÜRKAN TOPALOĞLU, Assist. Prof. Dr. ZEYNEP YILMAZ BAYRAM, Assoc. Prof. Dr TOLGA ERDOĞAN, Research Assist CANER ÖZDEMİR [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183012 [author_id] => 20183012 [author_name] => BEYZA [author_lastname] => KARADENİZ ) [634] => stdClass Object ( [id] => 20182035 [title] => PHET SİMÜLASYONLARINDAN OLAN "PHOTOELECTRİC EFFECT" SİMÜLASYONUN MÜFREDAT KAZANIMLARI DOĞRULTUSUNDA ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 18:40 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183626 [author_id] => 20183626 [author_name] => ERSİN [author_lastname] => BOZKURT ) [635] => stdClass Object ( [id] => 20181967 [title] => SEBEBİ BİLİNMEYEN İNME ETYOLOJİSİNDE SOL VENTRİKÜL GEOMETRİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 09:10 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERKAN GÖKASLAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183418 [author_id] => 20183418 [author_name] => SERKAN [author_lastname] => GÖKASLAN ) [636] => stdClass Object ( [id] => 20182076 [title] => EMOSYONEL STRES GERÇEKTEN TEHLİKELİ OLABİLİR: YENİ ÇAĞ HASTALIĞI KIRIK KALP SENDROMU [pp] => 03.11.2018 09:20 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. ZAFER YALIM, Assist. Prof. Dr. SERKAN GÖKASLAN, Assist. Prof. Dr. İBRAHİM ERSOY, Expert Dr. SÜMEYRA ALAN YALIM [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183726 [author_id] => 20183726 [author_name] => ZAFER [author_lastname] => YALIM ) [637] => stdClass Object ( [id] => 20182086 [title] => LIGAMENTUM CRUCIATUM POSTERIOR’UN İNSAN FETUSLERİNDE MİKROANATOMİK OLARAK ARAŞTIRILMASI [pp] => 03.11.2018 09:30 [roomId] => 5 [authors] => Expert ŞULE GÜNGÖRER, Prof. Dr. MUSTAFA BÜYÜKMUMCU [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183751 [author_id] => 20183751 [author_name] => ŞULE [author_lastname] => GÜNGÖRER ) [638] => stdClass Object ( [id] => 20181615 [title] => TORAKOTOMİ YAPILAN HASTALARDA KİNEZYOLOJİK BANTLAMANIN AĞRI VE SOLUNUM FONKSİYONLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ - RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA [pp] => 03.11.2018 09:40 [roomId] => 5 [authors] => Research Assist NERİMAN TEMEL AKSU, Instructor Dr. MÜKERREM ERDOĞAN, Prof. Dr. ABDULLAH ERDOĞAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182419 [author_id] => 20182419 [author_name] => NERİMAN [author_lastname] => TEMEL AKSU ) [639] => stdClass Object ( [id] => 20181317 [title] => GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ VİKOR YÖNTEMİYLE MALİ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 10:20 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. HAŞİM BAĞCI, Instructor NİHAN CABA [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181581 [author_id] => 20181581 [author_name] => HAŞİM [author_lastname] => BAĞCI ) [640] => stdClass Object ( [id] => 20181318 [title] => MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL YAPISININ MOORA YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ [pp] => 03.11.2018 10:30 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. HAŞİM BAĞCI, Instructor NİHAN CABA [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181582 [author_id] => 20181582 [author_name] => HAŞİM [author_lastname] => BAĞCI ) [641] => stdClass Object ( [id] => 20181478 [title] => TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İŞ VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR UYGULAMA [pp] => 03.11.2018 10:40 [roomId] => 5 [authors] => Instructor Dr. SEMİHA KILIÇASLAN, Student ASLI KAYA [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182059 [author_id] => 20182059 [author_name] => SEMİHA [author_lastname] => KILIÇASLAN ) [642] => stdClass Object ( [id] => 20181533 [title] => GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 10:50 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. RECEP YURT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182196 [author_id] => 20182196 [author_name] => RECEP [author_lastname] => YURT ) [643] => stdClass Object ( [id] => 20181385 [title] => EKONOMİK, PSİKOLOJİK VE SOSYAL BOYUTLAR ÇERÇEVESİNDE KANSER ALGISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI VE ÖLÇEĞİN TANITIMI [pp] => 03.11.2018 11:00 [roomId] => 5 [authors] => Student ASLI KAYA [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181796 [author_id] => 20181796 [author_name] => ASLI [author_lastname] => KAYA ) [644] => stdClass Object ( [id] => 20181152 [title] => EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİ: AMPİRİK BİR ANALİZ [pp] => 03.11.2018 13:30 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. FATMA ÜNLÜ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181084 [author_id] => 20181084 [author_name] => FATMA [author_lastname] => ÜNLÜ ) [645] => stdClass Object ( [id] => 20181293 [title] => GLOBAL GELİŞMİŞLİK VE LOJİSTİK PERFORMANS: FRANSA ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 13:50 [roomId] => 5 [authors] => Prof. Dr. RAMAZAN ERTURGUT, Student MEHMET METİN YUNAK, Student MAKBER TEKİN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181509 [author_id] => 20181508 [author_name] => RAMAZAN [author_lastname] => ERTURGUT ) [646] => stdClass Object ( [id] => 20181344 [title] => KENTSEL LOJİSTİK VE SİNGAPUR ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 14:00 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr RAMAZAN ERTURGUT, Research Assist NESRİN KOÇ, Student SELİN BOLAT [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181650 [author_id] => 20181650 [author_name] => RAMAZAN [author_lastname] => ERTURGUT ) [647] => stdClass Object ( [id] => 20181345 [title] => FORTUNE 500 LİSTESİNDEKİ LOJİSTİK FİRMALARIN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 14:40 [roomId] => 5 [authors] => Assoc. Prof. Dr RAMAZAN ERTURGUT, Student SELİN BOLAT, Research Assist NESRİN KOÇ [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181654 [author_id] => 20181653 [author_name] => RAMAZAN [author_lastname] => ERTURGUT ) [648] => stdClass Object ( [id] => 20181503 [title] => TİCARET İLE UĞRAŞAN ESNAFLARIN FİNANS OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 14:50 [roomId] => 5 [authors] => Prof. Dr. RECEP KARABULUT, Student MERVE BAKAN GÜLERYÜZ, Student ASLI KAYA [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182159 [author_id] => 20182159 [author_name] => MERVE [author_lastname] => BAKAN GÜLERYÜZ ) [649] => stdClass Object ( [id] => 20181541 [title] => STRATEGIC ORIENTATION, QUADRIPARTITE STRATEGIC ALIGNMENT AND ORGANISATIONAL PERFORMANCE: THE CASE OF ISTANBUL STOCK MARKET [pp] => 03.11.2018 15:00 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. YAKUP AKGÜL [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182218 [author_id] => 20182218 [author_name] => YAKUP [author_lastname] => AKGÜL ) [650] => stdClass Object ( [id] => 20181425 [title] => SURİYELİ GÖÇMENLER ODAĞINDA KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE SOSYAL HİZMET [pp] => 03.11.2018 15:10 [roomId] => 5 [authors] => Student RABİA RUVEYDA ELMALI, Assist. Prof. Dr. DOĞA BAŞER [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181909 [author_id] => 20181909 [author_name] => RABİA RUVEYDA [author_lastname] => ELMALI ) [651] => stdClass Object ( [id] => 20181889 [title] => THE PREDİCTİVE POWER OF DYADİC ADJUSTMEN AND İNSECURİTY ATTACHMENT DİMENSİONS ON COUPLE BURNOUT [pp] => 03.11.2018 15:20 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE DEVECİ ŞİRİN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183191 [author_id] => 20183191 [author_name] => HATİCE [author_lastname] => DEVECİ ŞİRİN ) [652] => stdClass Object ( [id] => 20181418 [title] => SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞLIYA YÖNELİK TUTUMLARI [pp] => 03.11.2018 15:50 [roomId] => 5 [authors] => Instructor ESRA KAÇMAZ, Assist. Prof. Dr. DOĞA BAŞER [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20181886 [author_id] => 20181886 [author_name] => ESRA [author_lastname] => KAÇMAZ ) [653] => stdClass Object ( [id] => 20181521 [title] => İLKÇAĞ'DAN BAŞLAYARAK BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN GELİŞİM SEYRİ İÇERİSİNDE PSİKOLOJİNİN YERİ [pp] => 03.11.2018 16:00 [roomId] => 5 [authors] => Assist. Prof. Dr. HAMDİ KORKMAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182173 [author_id] => 20182173 [author_name] => HAMDİ [author_lastname] => KORKMAN ) [654] => stdClass Object ( [id] => 20181748 [title] => SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ARAŞTIRMACI” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI [pp] => 03.11.2018 16:10 [roomId] => 5 [authors] => Student DİREN ÇELİK, Assoc. Prof. Dr DERYA ARSLAN ÖZER [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182791 [author_id] => 20182791 [author_name] => DİREN [author_lastname] => ÇELİK ) [655] => stdClass Object ( [id] => 20181462 [title] => AİLE VE RUH SAĞLIĞI ALANINDA SOSYAL HİZMET [pp] => 03.11.2018 16:20 [roomId] => 5 [authors] => Student HALİME MERVE TEKELİ, Assist. Prof. Dr. DOĞA BAŞER [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20182025 [author_id] => 20182025 [author_name] => HALİME MERVE [author_lastname] => TEKELİ ) [656] => stdClass Object ( [id] => 20182003 [title] => PICTES PROJESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN TÜRK DİLİ ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR [pp] => 03.11.2018 16:30 [roomId] => 5 [authors] => Teacher AYSUN ERDOĞAN [roomName] => SALON 5 [abstract_presenter] => 20183525 [author_id] => 20183525 [author_name] => AYSUN [author_lastname] => ERDOĞAN ) [657] => stdClass Object ( [id] => 20181651 [title] => İLKOKUL ÇAĞI ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA SÜRECİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ [pp] => 30.10.2018 09:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. FETİ ÇELİK, Teacher İBRAHİM FİDAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182514 [author_id] => 20182514 [author_name] => İBRAHİM [author_lastname] => FİDAN ) [658] => stdClass Object ( [id] => 20181682 [title] => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNDARLIK SEVİYELERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 30.10.2018 09:20 [roomId] => 6 [authors] => Student OLCAN ASLAN, Assoc. Prof. Dr MEHMET ALİ ÇAKIR [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182612 [author_id] => 20182612 [author_name] => OLCAN [author_lastname] => ASLAN ) [659] => stdClass Object ( [id] => 20181696 [title] => ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI YAZIM HATALARI VE DÜZELTME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 30.10.2018 09:30 [roomId] => 6 [authors] => Student DENİZ SÖKMEZ, Student AHMET MAHMUT ÜÇLER [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182643 [author_id] => 20182643 [author_name] => DENİZ [author_lastname] => SÖKMEZ ) [660] => stdClass Object ( [id] => 20181697 [title] => OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVGİLERİNİN VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ PROFESYONELLİK DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 09:40 [roomId] => 6 [authors] => Instructor KUTAY SARI, Assoc. Prof. Dr EMEL ARSLAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182648 [author_id] => 20182648 [author_name] => KUTAY [author_lastname] => SARI ) [661] => stdClass Object ( [id] => 20181707 [title] => DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA [pp] => 30.10.2018 10:20 [roomId] => 6 [authors] => Instructor Dr. DAVUT KARAMAN, Research Assist MELİH CAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182679 [author_id] => 20182678 [author_name] => DAVUT [author_lastname] => KARAMAN ) [662] => stdClass Object ( [id] => 20181705 [title] => DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: BANKACILIK VE SİGORTACILIK SEKTÖRLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA [pp] => 30.10.2018 10:30 [roomId] => 6 [authors] => Instructor Dr. DAVUT KARAMAN, Research Assist MELİH CAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182675 [author_id] => 20182674 [author_name] => DAVUT [author_lastname] => KARAMAN ) [663] => stdClass Object ( [id] => 20181706 [title] => DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA [pp] => 30.10.2018 10:40 [roomId] => 6 [authors] => Instructor Dr. DAVUT KARAMAN, Research Assist MELİLH CAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182677 [author_id] => 20182676 [author_name] => DAVUT [author_lastname] => KARAMAN ) [664] => stdClass Object ( [id] => 20181729 [title] => EFFİCİENCY OF USE OF TENSİOMETERS İN İRRİGATED WALNUT AREAS* [pp] => 30.10.2018 10:50 [roomId] => 6 [authors] => Dr. ERHAN GÖÇMEN, Prof. Dr. TOLGA ERDEM [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182735 [author_id] => 20182735 [author_name] => ERHAN [author_lastname] => GÖÇMEN ) [665] => stdClass Object ( [id] => 20181562 [title] => AYAKTAKİ PRONASYON ARTIŞININ POSTURAL DENGE İLE İLİŞKİSİ [pp] => 30.10.2018 11:00 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist CANER KARARTI, Assist. Prof. Dr. BUKET BÜYÜKTURAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182261 [author_id] => 20182261 [author_name] => CANER [author_lastname] => KARARTI ) [666] => stdClass Object ( [id] => 20182141 [title] => AN EXTENSİON OF THE ORESTE METHOD FOR MULTİPLE CRİTERİA GROUP DECİSİON MAKİNG [pp] => 30.10.2018 11:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. HALİL ŞEN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184026 [author_id] => 20184026 [author_name] => HALİL [author_lastname] => ŞEN ) [667] => stdClass Object ( [id] => 20181698 [title] => ROLE OF COMPUTER-ASSİSTED INSTRUCTİON İN PRE-SERVİCE TEACHER EDUCATİON PROGRAMMES İN PAKİSTAN [pp] => 30.10.2018 11:30 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. SHAHİDA SAJJAD [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182651 [author_id] => 20182651 [author_name] => SHAHİDA [author_lastname] => SAJJAD ) [668] => stdClass Object ( [id] => 20181701 [title] => MONTESSORİ YÖNTEMİNİN OKUL ÖNCESİ (36-66 AY) ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 11:40 [roomId] => 6 [authors] => Teacher AYCA BAYER, Assist. Prof. Dr. AYSEL ÇAĞDAŞ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182662 [author_id] => 20182661 [author_name] => AYSEL [author_lastname] => ÇAĞDAŞ ) [669] => stdClass Object ( [id] => 20181720 [title] => VELİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL VE ÖĞRETMEN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER [pp] => 30.10.2018 11:50 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Teacher MERVE TEMEL, Teacher ZEYNEP ŞAHİN, Teacher ÖZLEM KARATAŞ, Teacher SEVGİ BİLGİÇ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182708 [author_id] => 20182705 [author_name] => SABAHATTİN [author_lastname] => ÇİFTÇİ ) [670] => stdClass Object ( [id] => 20181744 [title] => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HAYATLARININ ANLAM VE AMACI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 12:00 [roomId] => 6 [authors] => Expert SELÇUK DUMAN, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182786 [author_id] => 20182785 [author_name] => COŞKUN [author_lastname] => ARSLAN ) [671] => stdClass Object ( [id] => 20181202 [title] => BEPS (BASE EROSİON AND PROFİT SHİFTİNG) 12. EYLEM PLANI KAPSAMINDA AGRESİF VERGİ PLANLAMASI KAVRAMI [pp] => 30.10.2018 18:10 [roomId] => 6 [authors] => Instructor ESRA UYGUN, Prof. Dr. ADNAN GERÇEK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181229 [author_id] => 20181229 [author_name] => ESRA [author_lastname] => UYGUN ) [672] => stdClass Object ( [id] => 20181540 [title] => MEHMET SÂMİH’İN ÜSKÜP VALİSİ MÜŞİR MUSTAFA PAŞA MEDHİYESİ BAĞLAMINDA BİR TARİHİ DÖNEM İNCELEMESİ [pp] => 30.10.2018 18:20 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. NURETTİN ÇALIŞKAN, Assist. Prof. Dr. MEHMET ÜNAL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182216 [author_id] => 20182216 [author_name] => NURETTİN [author_lastname] => ÇALIŞKAN ) [673] => stdClass Object ( [id] => 20181708 [title] => İŞ TATMİNİNİN DUYGUSAL EMEK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA [pp] => 30.10.2018 18:30 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist MELİH CAN, Instructor Dr. DAVUT KARAMAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182680 [author_id] => 20182680 [author_name] => MELİH [author_lastname] => CAN ) [674] => stdClass Object ( [id] => 20181709 [title] => İŞ TATMİNİNİN DUYGUSAL EMEK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA [pp] => 30.10.2018 18:40 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist MELİH CAN, Instructor Dr. DAVUT KARAMAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182682 [author_id] => 20182682 [author_name] => MELİH [author_lastname] => CAN ) [675] => stdClass Object ( [id] => 20181710 [title] => İŞ TATMİNİNİN DUYGUSAL EMEK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA [pp] => 30.10.2018 18:50 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist MELİH CAN, Instructor Dr. DAVUT KARAMAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182684 [author_id] => 20182684 [author_name] => MELİH [author_lastname] => CAN ) [676] => stdClass Object ( [id] => 20181265 [title] => DETERMINATION OF THE EDUCATION REQUIREMENTS AND ANXIETY STATES FOR PATIENT CARE PATIENTS WITH INTENSIVE CALLING PATIENTS [pp] => 31.10.2018 09:10 [roomId] => 6 [authors] => Other RAMAZAN ÖZTÜRK, Prof. Dr. ILKNUR AYDİN AVCİ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181414 [author_id] => 20181414 [author_name] => ILKNUR [author_lastname] => AYDİN AVCİ ) [677] => stdClass Object ( [id] => 20181378 [title] => KADMİYUM ALIMININ RAT TESTİSLERİNDE OLUŞTURDUĞU HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 09:20 [roomId] => 6 [authors] => Teacher SİBEL ÇETİNBAŞ, Prof. Dr. MURAT TOSUN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181790 [author_id] => 20181789 [author_name] => MURAT [author_lastname] => TOSUN ) [678] => stdClass Object ( [id] => 20181380 [title] => İNSAN TESTİKÜLER GERM HÜCRE TÜMÖRLERİNDE UYGULANAN KLASİK BEP TEDAVİSİNDE BEVACİZUMAB’IN TEDAVİYİ ARTTIRICI ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI [pp] => 31.10.2018 09:30 [roomId] => 6 [authors] => Student EMRE KOÇ, Prof. Dr. MURAT TOSUN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181775 [author_id] => 20181772 [author_name] => MURAT [author_lastname] => TOSUN ) [679] => stdClass Object ( [id] => 20182073 [title] => ANTİ-İNFLAMMATORY EFFECTS OF FLAVONOİDS İN NEURODEGENERATİVE DİSORDERS [pp] => 31.10.2018 09:40 [roomId] => 6 [authors] => Student ZEHRA ÇALIŞ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183718 [author_id] => 20183718 [author_name] => ZEHRA [author_lastname] => ÇALIŞ ) [680] => stdClass Object ( [id] => 20181739 [title] => AKADEMİK PERSONELİN KANSERE VE KANSER HASTALARINA İLİŞKİN TUTUMLARI [pp] => 31.10.2018 10:20 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. İLGÜN ÖZEN ÇINAR, Student EBRU KARA [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182764 [author_id] => 20182764 [author_name] => EBRU [author_lastname] => KARA ) [681] => stdClass Object ( [id] => 20181679 [title] => ÖZET YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI VE EBEVEYNLERE VERİLEN GÜRÜLTÜ KONTROL EĞİTİMİNİN ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 10:30 [roomId] => 6 [authors] => Expert NAZAN BAYAR ŞAKIN, Assist. Prof. Dr. SEBAHAT ALTUNDAĞ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182601 [author_id] => 20182600 [author_name] => NAZAN [author_lastname] => BAYAR ŞAKIN ) [682] => stdClass Object ( [id] => 20181366 [title] => GEBELİKTE KULLANILMASI ZORUNLU ANTİPSİKOTİK İLAÇLARIN EMBRİYONİK GELİŞİM ÜZERİNE ETKİLERİ [pp] => 31.10.2018 10:40 [roomId] => 6 [authors] => Student TUĞÇE ALADAĞ, Prof. Dr. MURAT TOSUN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181730 [author_id] => 20181729 [author_name] => MURAT [author_lastname] => TOSUN ) [683] => stdClass Object ( [id] => 20182201 [title] => DENEYSEL ANKSİYETE MODELLERİ [pp] => 31.10.2018 10:50 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist AYNUR KOÇ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184224 [author_id] => 20184224 [author_name] => AYNUR [author_lastname] => KOÇ ) [684] => stdClass Object ( [id] => 20181989 [title] => SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN BAĞIMSIZLIK DÜZEYİ İLE BAKIM VERENLERİN BAKIM VERME YÜKÜYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 13:30 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist RÜSTEM MUSTAFAOĞLU, Student ZEYNAL YASACI, Other AYGÜL YASACI, Student ABDURRAHİM YILDIZ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183475 [author_id] => 20183475 [author_name] => ZEYNAL [author_lastname] => YASACI ) [685] => stdClass Object ( [id] => 20181997 [title] => İNMELİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE ROBOTİK REHABİLİTASYON UYGULAMASININ YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 13:40 [roomId] => 6 [authors] => Student ABDURRAHİM YILDIZ, Research Assist RÜSTEM MUSTAFAOĞLU, Other FUAT ÇAĞLAYAN, Student ZEYNAL YASACI, Assoc. Prof. Dr FATMA NUR KESİKTAŞ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183514 [author_id] => 20183527 [author_name] => FUAT [author_lastname] => ÇAĞLAYAN ) [686] => stdClass Object ( [id] => 20181999 [title] => ÜST EKSTREMİTE ROBOTİK REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI TETRAPLEJİK HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLER Mİ? [pp] => 31.10.2018 13:50 [roomId] => 6 [authors] => Student ABDURRAHİM YILDIZ, Research Assist RÜSTEM MUSTAFAOĞLU, Other FUAT ÇAĞLAYAN, Student ZEYNAL YASACI, Assoc. Prof. Dr FATMA NUR KESİKTAŞ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183516 [author_id] => 20183515 [author_name] => ABDURRAHİM [author_lastname] => YILDIZ ) [687] => stdClass Object ( [id] => 20182165 [title] => OMENTİN MOLEKÜLÜNÜN VÜCUTTAKİ FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 14:00 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. BÜLENT BAYRAKTAR [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184103 [author_id] => 20184103 [author_name] => BÜLENT [author_lastname] => BAYRAKTAR ) [688] => stdClass Object ( [id] => 20182166 [title] => GHRELİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRİNOLOJİK, FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 14:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. BÜLENT BAYRAKTAR, Assist. Prof. Dr. EMRE TEKCE [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184107 [author_id] => 20184107 [author_name] => BÜLENT [author_lastname] => BAYRAKTAR ) [689] => stdClass Object ( [id] => 20181812 [title] => TIBBİ HATA VE HASTA GÜVENLİĞİ KAVRAMI [pp] => 31.10.2018 14:40 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. M. LEVENT ÖZGÖNÜL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182962 [author_id] => 20182962 [author_name] => M. LEVENT [author_lastname] => ÖZGÖNÜL ) [690] => stdClass Object ( [id] => 20182122 [title] => EFFİCACY OF HİGH-INTENSİTY LASER THERAPY AND SİLİCONE INSOLE İN PLANTAR FASCİİTİS [pp] => 31.10.2018 14:50 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr HALİL EKREM AKKURT, Other ZEHRA ÇALIŞ, Instructor FERİT AKKURT, Assoc. Prof. Dr HALİM YILMAZ, Research Assist YÜCEL OLGUN, Assist. Prof. Dr. ZAFER ŞEN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183966 [author_id] => 20183895 [author_name] => HALİL EKREM [author_lastname] => AKKURT ) [691] => stdClass Object ( [id] => 20181337 [title] => SAKRUM ÖN YÜZÜNDEKİ FÜZYON SKORLAMASINA BAKILARAK YAŞ TAYİNİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 31.10.2018 15:00 [roomId] => 6 [authors] => Expert Dr. SELAHATTİN ARTUÇ, Prof. Dr. KAMİL HAKAN DOĞAN, Prof. Dr. MUSTAFA KOPLAY, Prof. Dr. ŞERAFETTİN DEMİRCİ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181632 [author_id] => 20181632 [author_name] => SELAHATTİN [author_lastname] => ARTUÇ ) [692] => stdClass Object ( [id] => 20181259 [title] => ADİPOZ DOKUDAN SALGILANAN RESİSTİNİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 31.10.2018 15:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. BÜLENT BAYRAKTAR [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181389 [author_id] => 20181389 [author_name] => BÜLENT [author_lastname] => BAYRAKTAR ) [693] => stdClass Object ( [id] => 20181508 [title] => EVALUATION OF HEALTH PROMOTION BEHAVIOR OF ADOLESCENTS [pp] => 31.10.2018 15:50 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. KERİME BADEMLİ, Assist. Prof. Dr. NESLİHAN LÖK, Assoc. Prof. Dr SEFA LÖK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182137 [author_id] => 20182125 [author_name] => NESLİHAN [author_lastname] => LÖK ) [694] => stdClass Object ( [id] => 20181926 [title] => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MATEMATİK KAYGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ [pp] => 31.10.2018 16:00 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. ŞÜKRAN KILBAŞ, Instructor GÜRCAN DEMİROĞLARI, Student BURCU DEMİROĞLARI [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183306 [author_id] => 20183306 [author_name] => GÜRCAN [author_lastname] => DEMİROĞLARI ) [695] => stdClass Object ( [id] => 20181510 [title] => DETERMINATION OF ANGER LEVELS OF INDIVIDUALS WITH LOW PHYSICAL ACTIVITY [pp] => 31.10.2018 16:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. NESLİHAN LÖK, Assist. Prof. Dr. KERİME BADEMLİ, Assoc. Prof. Dr SEFA LÖK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182141 [author_id] => 20182141 [author_name] => NESLİHAN [author_lastname] => LÖK ) [696] => stdClass Object ( [id] => 20181934 [title] => SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN TERCİHLERİ [pp] => 31.10.2018 18:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. YAVUZ BOLAT, Teacher MURAT KUYUBAŞIOĞLU [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183326 [author_id] => 20183326 [author_name] => YAVUZ [author_lastname] => BOLAT ) [697] => stdClass Object ( [id] => 20181943 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ 4.0 ENDÜSTRİ ÇAĞINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI: BİR METAFORİK ÇALIŞMA [pp] => 31.10.2018 18:20 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. YAVUZ BOLAT [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183356 [author_id] => 20183356 [author_name] => YAVUZ [author_lastname] => BOLAT ) [698] => stdClass Object ( [id] => 20181959 [title] => SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BURDUR İLİ ÖRNEĞİ) [pp] => 31.10.2018 18:30 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. MUSTAFA KILINÇ, Research Assist ONUR YAYLA, Instructor UĞUR TOZKOPARAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183394 [author_id] => 20183393 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => KILINÇ ) [699] => stdClass Object ( [id] => 20182169 [title] => ENDÜSTRİ GELİŞİMİNİN RESİM BAĞLAMINDA DADA AKIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: HANNAH HÖCH KOLÂJLARI [pp] => 31.10.2018 18:40 [roomId] => 6 [authors] => Student İREM PICAKCI, Student HANDAN SABRİYE YILDIRIM [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184114 [author_id] => 20184114 [author_name] => İREM [author_lastname] => PICAKCI ) [700] => stdClass Object ( [id] => 20181386 [title] => GEBELİK DÖNEMİNDE SERUM ARJİNİN DÜZEYLERİ [pp] => 01.11.2018 09:10 [roomId] => 6 [authors] => Student HATİCE BANU KESKİNKAYA, Assoc. Prof. Dr SEDAT ABUŞOĞLU, Assoc. Prof. Dr SETENAY ARZU YILMAZ, Prof. Dr. ALİ ÜNLÜ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181797 [author_id] => 20181797 [author_name] => HATİCE BANU [author_lastname] => KESKİNKAYA ) [701] => stdClass Object ( [id] => 20181447 [title] => EVALUATİON OF MAST CELLS İN BOVİNE MASTİTİS: RESULTS OF A PRELİMİNARY STUDY. [pp] => 01.11.2018 09:20 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr AHMET AKKOC [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181982 [author_id] => 20181982 [author_name] => AHMET [author_lastname] => AKKOC ) [702] => stdClass Object ( [id] => 20181450 [title] => MAST CELLS İN FELİNE TESTİS [pp] => 01.11.2018 09:30 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr CANSEL GÜZİN ÖZGÜDEN AKKOÇ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181988 [author_id] => 20181988 [author_name] => CANSEL GÜZİN [author_lastname] => ÖZGÜDEN AKKOÇ ) [703] => stdClass Object ( [id] => 20181279 [title] => ENHANCED CLASSİFİCATİON SYSTEMS FOR NURSİNG [pp] => 01.11.2018 09:40 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist HANDAN EREN, Research Assist SELDA BEŞİRİK, Assoc. Prof. Dr NEJA CANBULAT ŞAHİNER, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181475 [author_id] => 20181475 [author_name] => HANDAN [author_lastname] => EREN ) [704] => stdClass Object ( [id] => 20182026 [title] => SYNERGIC EFFECT OF JUGLON AND SELENIUM ON INVASION AND METASTASIS IN PANCREAS CANCER [pp] => 01.11.2018 09:50 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr HİLAL ARIKOĞLU, Assist. Prof. Dr. DUYGU DURSUNOĞLU, Assist. Prof. Dr. DUDU ERKOÇ KAYA, Research Assist EBRU AVCI [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183588 [author_id] => 20183588 [author_name] => DUYGU [author_lastname] => DURSUNOĞLU ) [705] => stdClass Object ( [id] => 20182140 [title] => KADER Mİ, KARAR MI?: CRISPR-CAS9 VE GENOM TASARIMI [pp] => 01.11.2018 10:00 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. DUDU ERKOÇ KAYA [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184025 [author_id] => 20184025 [author_name] => DUDU [author_lastname] => ERKOÇ KAYA ) [706] => stdClass Object ( [id] => 20181737 [title] => TESTİS DOKUSUNDA CAPSAİCİNİN LEPTİN EKSPRESYONUNA ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 10:20 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. TUNCAY İLHAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182760 [author_id] => 20182760 [author_name] => TUNCAY [author_lastname] => İLHAN ) [707] => stdClass Object ( [id] => 20182066 [title] => EXAMİNATİON OF DİSTAL FEMORAL ANATOMY İN MAGNETİC RESONANCE İMAGES [pp] => 01.11.2018 10:40 [roomId] => 6 [authors] => Student MEHMET SELÇUK, Prof. Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN, Assist. Prof. Dr. MEHMET ÖZTÜRK, Assoc. Prof. Dr ZELİHA FAZLIOĞULLARI, Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183690 [author_id] => 20183690 [author_name] => MEHMET [author_lastname] => SELÇUK ) [708] => stdClass Object ( [id] => 20181820 [title] => DENEYSEL PSEUDOMONAS AERUGİNOSA ENFEKSİYON MODELİ OLUŞTURULAN ALVEOLAR EPİTEL HÜCRELERİNDE CURCUMİNİN ANTİMİKROBİYAL ROLÜ [pp] => 01.11.2018 10:50 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. SEFA ÇELİK, Student SERKAN ŞEN, Student MERVE ŞEN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182982 [author_id] => 20182983 [author_name] => MERVE [author_lastname] => ŞEN ) [709] => stdClass Object ( [id] => 20182004 [title] => DOES THE MEAN PLATELET VOLUME OR B12 AND FOLATE DEFİCİENCY PREDİCT THE ALZHEİMER'S DİSEASE? [pp] => 01.11.2018 11:00 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. DUDU ERKOÇ KAYA, Student MERVE ALAN, Student ŞULE ARICI, Student AHMAD ZUBAİR BABAY, Student MUSTAFA ÇABUK, Student ECE EROL, Student GÜLCAN GÜL, Student RÜMEYSA KILINÇ, Student RIDVAN KOYUNCU, Student GÖKALP KÖKSAL, Student İREM SOYLU, Student BERAT ALİ UÇAR, Student OZAN YILDIRIM ULUHAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183528 [author_id] => 20183528 [author_name] => DUDU [author_lastname] => ERKOÇ KAYA ) [710] => stdClass Object ( [id] => 20182114 [title] => INVESTİGATİON OF R555W MUTATİON İN TGFBI (TRANSFORMİNG GROWTH FACTOR BETA INDUCED) GENE İN THREE TURKİSH FAMİLİES WİTH GRANULAR CORNEAL DYSTROPHY TYPE 1 [pp] => 01.11.2018 11:10 [roomId] => 6 [authors] => Student FATMA MALKONDU, Assoc. Prof. Dr HİLAL ARIKOĞLU, Assist. Prof. Dr. DUDU ERKOÇ KAYA, Prof. Dr. BANU BOZKURT [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183924 [author_id] => 20183924 [author_name] => FATMA [author_lastname] => MALKONDU ) [711] => stdClass Object ( [id] => 20181867 [title] => MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE EMLAK FİYAT TAHMİNLEMESİ [pp] => 01.11.2018 13:30 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. HACER YUMURTACI AYDOĞMUŞ, Instructor UFUK AYDOĞMUŞ, Student DENİZ TURGUT [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183133 [author_id] => 20183131 [author_name] => HACER [author_lastname] => YUMURTACI AYDOĞMUŞ ) [712] => stdClass Object ( [id] => 20181868 [title] => BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ İLE BİR İŞLETMEDEKİ DARBOĞAZ SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ [pp] => 01.11.2018 13:40 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. HACER YUMURTACI AYDOĞMUŞ, Instructor UFUK AYDOĞMUŞ, Student CEMİLE GÜNDÜZ, Student MEHMET MİRAÇ AKÇA [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183137 [author_id] => 20183134 [author_name] => HACER [author_lastname] => YUMURTACI AYDOĞMUŞ ) [713] => stdClass Object ( [id] => 20181870 [title] => TREND ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TALEP TAHMİNİ ÇALIŞMASI [pp] => 01.11.2018 14:00 [roomId] => 6 [authors] => Instructor UFUK AYDOĞMUŞ, Assist. Prof. Dr. HACER YUMURTACI AYDOĞMUŞ, Student MEHMET MİRAÇ AKÇA, Student CEMİLE GÜNDÜZ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183141 [author_id] => 20183139 [author_name] => HACER [author_lastname] => YUMURTACI AYDOĞMUŞ ) [714] => stdClass Object ( [id] => 20181845 [title] => ROBOTİK TANDEM KAYNAK UYGULAMALARINDAKİ YENİLİKLER VE ÜSTÜNLÜKLERİ [pp] => 01.11.2018 14:40 [roomId] => 6 [authors] => Instructor Dr. RECEP ARICI [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183070 [author_id] => 20183070 [author_name] => RECEP [author_lastname] => ARICI ) [715] => stdClass Object ( [id] => 20181866 [title] => AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK 5 YILDIZLI BİR OTELDE ÖN BÜRO PERSONELİ SEÇİMİ [pp] => 01.11.2018 14:50 [roomId] => 6 [authors] => Instructor UFUK AYDOĞMUŞ, Student ANIL KARALÖK, Assist. Prof. Dr. HACER YUMURTACI AYDOĞMUŞ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183130 [author_id] => 20183128 [author_name] => HACER [author_lastname] => YUMURTACI AYDOĞMUŞ ) [716] => stdClass Object ( [id] => 20181865 [title] => ÖĞRENCİLERİN BARINMA BÖLGESİ SEÇİM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 01.11.2018 15:00 [roomId] => 6 [authors] => Instructor UFUK AYDOĞMUŞ, Assist. Prof. Dr. HACER YUMURTACI AYDOĞMUŞ, Student ANIL KARALÖK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183127 [author_id] => 20183125 [author_name] => HACER [author_lastname] => YUMURTACI AYDOĞMUŞ ) [717] => stdClass Object ( [id] => 20182036 [title] => TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ TRANSFERİ [pp] => 01.11.2018 15:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. GÜLİN IDİL SONMEZTURK BOLATAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183629 [author_id] => 20183629 [author_name] => GÜLİN IDİL [author_lastname] => SONMEZTURK BOLATAN ) [718] => stdClass Object ( [id] => 20181894 [title] => ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE TOPSIS BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI [pp] => 01.11.2018 15:50 [roomId] => 6 [authors] => Dr. HAMİT ERDAL, Student ANIL KARALÖK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183219 [author_id] => 20183219 [author_name] => ANIL [author_lastname] => KARALÖK ) [719] => stdClass Object ( [id] => 20181919 [title] => OPTİMİZATİON OF CUTTİNG PARAMETERS WİTH TAGUCHİ METHOD FOR DRİLLİNG OF COMPOSİTES [pp] => 01.11.2018 16:00 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist ESER YARAR, Research Assist FAHRİ VATANSEVER, Assist. Prof. Dr. ALPAY TAMER ERTÜRK, Prof. Dr. SEDAT KARABAY [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183292 [author_id] => 20183292 [author_name] => ESER [author_lastname] => YARAR ) [720] => stdClass Object ( [id] => 20182078 [title] => BİR UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ KIYASLAMA ÇALIŞMASI [pp] => 01.11.2018 16:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. UĞUR ÖZDEMİR [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183736 [author_id] => 20183736 [author_name] => UĞUR [author_lastname] => ÖZDEMİR ) [721] => stdClass Object ( [id] => 20181925 [title] => SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF PISTACHIO SHELL REINFORCED POLYPROPHELENE(PP) MATRİX COMPOSİTES [pp] => 01.11.2018 16:20 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist ALP EREN ŞAHİN, Research Assist BEYSİM ÇETİN, Prof. Dr. TAMER SINMAZÇELİK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183312 [author_id] => 20183308 [author_name] => BEYSİM [author_lastname] => ÇETİN ) [722] => stdClass Object ( [id] => 20181625 [title] => AA5083-H111 ALAŞIMININ FARKLI AKIM TÜRLERİ İLE KAYNATILMASINDA KAYNAK DİKİŞİNİN MİKROYAPI İNCELEMESİ [pp] => 02.11.2018 09:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERKAN APAY, Student BÜLENT DEMİR [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182442 [author_id] => 20182442 [author_name] => SERKAN [author_lastname] => APAY ) [723] => stdClass Object ( [id] => 20181818 [title] => API ÇELİKLERİNİN TOZALTI KAYNAĞINDA FARKLI KÖK KAYNAK UYGULAMALARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 09:20 [roomId] => 6 [authors] => Student MAHMUT GEL, Assist. Prof. Dr. SERKAN APAY [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182978 [author_id] => 20182976 [author_name] => MAHMUT [author_lastname] => GEL ) [724] => stdClass Object ( [id] => 20181445 [title] => INVESTİGATİON OF STDP BEHAVİOR FOR DDCC BASED MEMRİSTOR CİRCUİT [pp] => 02.11.2018 09:30 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. YUNUS BABACAN, Assist. Prof. Dr. ABDULLAH YEŞİL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181980 [author_id] => 20181980 [author_name] => YUNUS [author_lastname] => BABACAN ) [725] => stdClass Object ( [id] => 20181417 [title] => INVESTİGATİNG THE LİGHT-IMPENETRABİLİTY CHARACTERİSTİCS OF A TROPİCAL RAİNFOREST CANOPY [pp] => 02.11.2018 09:40 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. KAZİMİERZ BECEK, Student ELAHEH ZADBAGHER, Assoc. Prof. Dr ALİNE B. HORWATH, Dr. KAMARİAH ABU SALİM, Research Assist CAN ATALAY, Research Assist NEHİR UYAR, Research Assist VOLKAN AKGUL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184138 [author_id] => 20181880 [author_name] => ELAHEH [author_lastname] => ZADBAGHER ) [726] => stdClass Object ( [id] => 20182177 [title] => OTONOM ROBOTLARDA LİDAR SENSÖR KULLANILARAK 3 BOYUTLU ORTAM MODELLEME VE LOKALİZASYON [pp] => 02.11.2018 09:50 [roomId] => 6 [authors] => Student SELYA AÇIKEL, Assist. Prof. Dr. AHMET GÖKÇEN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184142 [author_id] => 20184142 [author_name] => SELYA [author_lastname] => AÇIKEL ) [727] => stdClass Object ( [id] => 20182179 [title] => OTONOM ROBOTLARDA LIDAR SENSÖR KULLANILARAK İKİ BOYUTLU HARİTALAMA VE ROTA TAKİBİ [pp] => 02.11.2018 10:00 [roomId] => 6 [authors] => Student SELYA AÇIKEL, Assist. Prof. Dr. AHMET GÖKÇEN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184145 [author_id] => 20184145 [author_name] => SELYA [author_lastname] => AÇIKEL ) [728] => stdClass Object ( [id] => 20181785 [title] => DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ SONUNDA KANYAK İHRACAATI TEŞEBBÜSÜ VE ÇANAKKALE ŞARAP VE KANYAK FABRİKASI (1960) [pp] => 02.11.2018 10:20 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182898 [author_id] => 20182898 [author_name] => ÜMMÜGÜLSÜM [author_lastname] => CANDEĞER ) [729] => stdClass Object ( [id] => 20181935 [title] => 3+1 SİSTEMİNİN DIŞ TİCARET PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI İSTİHDAMINA OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA [pp] => 02.11.2018 10:30 [roomId] => 6 [authors] => Instructor TUFAN YAYLA [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184289 [author_id] => 20184289 [author_name] => TUFAN [author_lastname] => YAYLA ) [730] => stdClass Object ( [id] => 20181842 [title] => BİLECİK’TE FAALİYETTE BULUNAN İHRACATÇI FİRMALARIN İHRACATA YÖNELİK DESTEK VE HİBELERE DAİR BAKIŞI [pp] => 02.11.2018 10:40 [roomId] => 6 [authors] => Instructor TUFAN YAYLA [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184290 [author_id] => 20184290 [author_name] => TUFAN [author_lastname] => YAYLA ) [731] => stdClass Object ( [id] => 20181850 [title] => İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİNDEN FAYDALANMA VE SONRASINDA GERÇEKLEŞEN MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İNCELENMESİ: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 10:50 [roomId] => 6 [authors] => Instructor TUFAN YAYLA [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184291 [author_id] => 20184291 [author_name] => TUFAN [author_lastname] => YAYLA ) [732] => stdClass Object ( [id] => 20181522 [title] => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI, DUYGUSAL ZEK VE AKICI ZEK ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 13:40 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. HAMDİ KORKMAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182174 [author_id] => 20182174 [author_name] => HAMDİ [author_lastname] => KORKMAN ) [733] => stdClass Object ( [id] => 20181632 [title] => ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN KAHVALTI ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 13:50 [roomId] => 6 [authors] => Instructor ÖZLEM YILMAZ, Assoc. Prof. Dr DİDEM ÖNAY DERİN, Student ÖZGENUR SAVAŞAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182475 [author_id] => 20182471 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => YILMAZ ) [734] => stdClass Object ( [id] => 20181618 [title] => DOĞUMEVINDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ [pp] => 02.11.2018 14:00 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist ÖZGE ÖZ, Student ESRA SARAÇOĞLU, Research Assist DİLEK ÇELİK EREN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182426 [author_id] => 20182426 [author_name] => ÖZGE [author_lastname] => ÖZ ) [735] => stdClass Object ( [id] => 20182175 [title] => OKUL DIŞI STEM ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KARAR VERME BECERİLERİNE ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 14:10 [roomId] => 6 [authors] => Student BÜŞRA TUĞÇE KAYABAŞ, Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184135 [author_id] => 20184134 [author_name] => BÜŞRA TUĞÇE [author_lastname] => KAYABAŞ ) [736] => stdClass Object ( [id] => 20181553 [title] => YOKSULLUKLA MÜCADELE YÖNTEMİ OLARAK MİKROKREDİ [pp] => 02.11.2018 14:40 [roomId] => 6 [authors] => Student MURAT BAYRAKTAR [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182239 [author_id] => 20182239 [author_name] => MURAT [author_lastname] => BAYRAKTAR ) [737] => stdClass Object ( [id] => 20181547 [title] => KURALA DAYALI VE İHTİYARİ PARA POLİTİKASI TARTIŞMALARI KAPSAMINDA TAYLOR KURALININ ANALİZİ: TEORİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 14:50 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. HARUN BAL, Research Assist ESMA ERDOĞAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182229 [author_id] => 20182228 [author_name] => HARUN [author_lastname] => BAL ) [738] => stdClass Object ( [id] => 20181646 [title] => ADWORDS REKLAMCILIK VE KLASİK REKLAMCILIK ARASINDAKİ FARKLILIKLARI ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA [pp] => 02.11.2018 15:00 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. SEDAT ŞİMŞEK, Student YAKUP USLU, Other EMİNE DERYA ŞİMŞEK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182501 [author_id] => 20182501 [author_name] => SEDAT [author_lastname] => ŞİMŞEK ) [739] => stdClass Object ( [id] => 20181647 [title] => SİGARANIN ZARARLARININ ORTAYA KONULMASI VE SİGARANIN BIRAKTIRILMASINA YÖNELİK YAPILAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ: 2018 YILINDA TV KANALLARINDA YAYINLANAN YAPIMLARA YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA [pp] => 02.11.2018 15:10 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. SEDAT ŞİMŞEK, Student YAKUP USLU, Other EMİNE DERYA ŞİMŞEK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182504 [author_id] => 20182504 [author_name] => SEDAT [author_lastname] => ŞİMŞEK ) [740] => stdClass Object ( [id] => 20182019 [title] => AKSU (ANTALYA) İLÇESİ’NDE YERLEŞME ADLARININ ÖZELLİKLERİ [pp] => 02.11.2018 15:30 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr CEMALİ SARI [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183579 [author_id] => 20183579 [author_name] => CEMALİ [author_lastname] => SARI ) [741] => stdClass Object ( [id] => 20182156 [title] => SERİK DENİZTEPESİ POMPAJ SULAMA BİRLİĞİNDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 15:50 [roomId] => 6 [authors] => Engineer FATMA ÇOLPAK, Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184081 [author_id] => 20184081 [author_name] => FATMA [author_lastname] => ÇOLPAK ) [742] => stdClass Object ( [id] => 20182158 [title] => DEVELİ OVASI SULAMA BİRLİĞİNDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 02.11.2018 16:00 [roomId] => 6 [authors] => Engineer BEHİYE TURHAN, Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184084 [author_id] => 20184084 [author_name] => BEHİYE [author_lastname] => TURHAN ) [743] => stdClass Object ( [id] => 20182160 [title] => SU YÖNETİMİ STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE’DE TARIMDA SU YÖNETİM SORUNLARI [pp] => 02.11.2018 16:10 [roomId] => 6 [authors] => Engineer CANAN CANDAN, Assist. Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN, Prof. Dr. NİZAMETTİN ÇİFTÇİ, Engineer EMİNE PATLAR, Engineer İNAS JAMEEL ABDULWAHHAB ALBAYATİ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20184089 [author_id] => 20184089 [author_name] => CANAN [author_lastname] => CANDAN ) [744] => stdClass Object ( [id] => 20181321 [title] => TAŞIT KAYNAKLI EGZOZ EMİSYONLARININ BİTKİ ÖRTÜSÜNE ZARARLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ [pp] => 02.11.2018 16:20 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. ABDULLAH ENGİN ÖZÇELİK, Assoc. Prof. Dr GÜLCAN DEMİROĞLU TOPÇU, Student MERT YILMAZ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181588 [author_id] => 20181588 [author_name] => ABDULLAH ENGİN [author_lastname] => ÖZÇELİK ) [745] => stdClass Object ( [id] => 20181823 [title] => BAZI SOLANACEAE TÜRLERİNİN ÇİMLENMESİ VE BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE KAYISI YAĞININ ETKİLERİ [pp] => 02.11.2018 16:30 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. AYŞE GÜL NASIRCILAR, Assist. Prof. Dr. KAMİLE ULUKAPI, Assist. Prof. Dr. SEVİNÇ ŞENER [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182993 [author_id] => 20182993 [author_name] => AYŞE GÜL [author_lastname] => NASIRCILAR ) [746] => stdClass Object ( [id] => 20181832 [title] => EVALUATİON OF GERMİNATİON PARAMETERS OF SOME COMMON BEAN (PHASEOLUS VULGARİS L.) GENOTYPES APPLİED GAMMA DOSES İN VİTRO CONDİTİONS [pp] => 02.11.2018 16:40 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. AYSE GUL NASIRCILAR, Assist. Prof. Dr. KAMİLE ULUKAPI [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183023 [author_id] => 20183023 [author_name] => AYSE GUL [author_lastname] => NASIRCILAR ) [747] => stdClass Object ( [id] => 20181666 [title] => MANAVGAT İLÇESİNDEKİ (ANTALYA) YÖRÜK YERLEŞMELERİNİN SOSYOLOJİK DOKU ANALİZİ [pp] => 02.11.2018 18:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. FATİH USLU, Research Assist ŞAKİR FURAL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182559 [author_id] => 20182559 [author_name] => FATİH [author_lastname] => USLU ) [748] => stdClass Object ( [id] => 20181667 [title] => MANAVGAT SÜLEK YAYLASI’NIN SOSYO – KÜLTÜREL VE DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ [pp] => 02.11.2018 18:20 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. FATİH USLU, Research Assist ŞAKİR FURAL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182561 [author_id] => 20182561 [author_name] => FATİH [author_lastname] => USLU ) [749] => stdClass Object ( [id] => 20181668 [title] => DEDEGÖL DAĞI (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ SERİK İLÇESİNE AİT YAYLALAR [pp] => 02.11.2018 18:30 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist ŞAKİR FURAL, Assist. Prof. Dr. FATİH USLU [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182564 [author_id] => 20182563 [author_name] => ŞAKİR [author_lastname] => FURAL ) [750] => stdClass Object ( [id] => 20181988 [title] => TURİZMDE MARKA KENT OLGUSU: AKDENİZİN EN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN ALANYA ÖRNEKLEMİNDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA [pp] => 02.11.2018 18:40 [roomId] => 6 [authors] => Student YAKUP USLU, Prof. Dr. SEDAT ŞİMSEK, Other EMİNE DERYA ŞİMŞEK, Student GABRİELA USLU CİBERE [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183474 [author_id] => 20183474 [author_name] => YAKUP [author_lastname] => USLU ) [751] => stdClass Object ( [id] => 20181273 [title] => ÇOCUKLARDA KEKEMELİK [pp] => 03.11.2018 09:10 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Research Assist SELDA BEŞİRİK, Research Assist HANDAN EREN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181443 [author_id] => 20181441 [author_name] => NEJLA [author_lastname] => CANBULAT ŞAHİNER ) [752] => stdClass Object ( [id] => 20181274 [title] => İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI VE SOSYAL BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 09:20 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Research Assist SELDA BEŞİRİK, Research Assist HANDAN EREN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181447 [author_id] => 20181445 [author_name] => NEJLA [author_lastname] => CANBULAT ŞAHİNER ) [753] => stdClass Object ( [id] => 20182115 [title] => ÖĞRENCİLERİN KARİYER TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 09:30 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. CELALEDDİN SERİNKAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183937 [author_id] => 20183937 [author_name] => CELALEDDİN [author_lastname] => SERİNKAN ) [754] => stdClass Object ( [id] => 20182017 [title] => DOĞADA FARKLILIKLARIMIZI KUCAKLIYORUZ [pp] => 03.11.2018 09:40 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr YÜCEL ÖKSÜZ, Dr. ELİF GÜVEN DEMİR, Research Assist MELEK BABA ÖZTÜRK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183576 [author_id] => 20183571 [author_name] => YÜCEL [author_lastname] => ÖKSÜZ ) [755] => stdClass Object ( [id] => 20181228 [title] => INVESTIGATION OF EFFECTS OF THE CONNECTIVE TISSUE MASSAGE ON THE PAIN AFTER THORACOTOMY-RANDOMİSE CONTROLLED STUDY [pp] => 03.11.2018 10:20 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist NERİMAN TEMEL AKSU, Prof. Dr. ABDULLAH ERDOGAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181304 [author_id] => 20181304 [author_name] => NERİMAN [author_lastname] => TEMEL AKSU ) [756] => stdClass Object ( [id] => 20181353 [title] => BEYAZ GÜRÜLTÜNÜN BEBEKLERDEKİ ETKİSİ [pp] => 03.11.2018 10:30 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist SELDA BEŞİRİK, Research Assist HANDAN EREN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181677 [author_id] => 20181677 [author_name] => SELDA [author_lastname] => BEŞİRİK ) [757] => stdClass Object ( [id] => 20181356 [title] => BEBEKLER İÇİN EN GÜZEL MÜZİK: ANNE SESİ [pp] => 03.11.2018 10:40 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist SELDA BEŞİRİK, Research Assist HANDAN EREN, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181683 [author_id] => 20181683 [author_name] => SELDA [author_lastname] => BEŞİRİK ) [758] => stdClass Object ( [id] => 20181357 [title] => ÇOCUKLARDA AĞRI YÖNETİMİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ [pp] => 03.11.2018 10:50 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist SELDA BEŞİRİK, Research Assist HANDAN EREN, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181689 [author_id] => 20181689 [author_name] => SELDA [author_lastname] => BEŞİRİK ) [759] => stdClass Object ( [id] => 20181358 [title] => TERMİNAL DÖNEMDEKİ ÇOCUĞA BAKIM [pp] => 03.11.2018 11:00 [roomId] => 6 [authors] => Research Assist SELDA BEŞİRİK, Research Assist HANDAN EREN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181694 [author_id] => 20181694 [author_name] => SELDA [author_lastname] => BEŞİRİK ) [760] => stdClass Object ( [id] => 20181350 [title] => OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SAĞLIK ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER [pp] => 03.11.2018 11:10 [roomId] => 6 [authors] => Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER, Research Assist SELDA BEŞİRİK, Research Assist HANDAN EREN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20181669 [author_id] => 20181667 [author_name] => AYŞE SONAY [author_lastname] => TÜRKMEN ) [761] => stdClass Object ( [id] => 20181854 [title] => IMPORTANCE OF TURPENTINE (PİSTACİA TEREBİNTHUS L.) SEED AS A SOURCE OF FOOD AND FEED [pp] => 03.11.2018 13:30 [roomId] => 6 [authors] => Student MUSTAFA AKTURFAN, Prof. Dr. SAKİNE YALÇIN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183088 [author_id] => 20183088 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => AKTURFAN ) [762] => stdClass Object ( [id] => 20181855 [title] => PROPERTIES AND POTENTIAL USES OF WALNUT (JUGLANS REGİA L.) [pp] => 03.11.2018 13:40 [roomId] => 6 [authors] => Student MUSTAFA AKTURFAN, Prof. Dr. S. SONGÜL YALÇIN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183093 [author_id] => 20183093 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => AKTURFAN ) [763] => stdClass Object ( [id] => 20181993 [title] => WEARABLE TECHNOLOGY IN NURSING PRACTICE [pp] => 03.11.2018 13:50 [roomId] => 6 [authors] => Instructor CİGDEM BERK ÖZCAN, Instructor Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183500 [author_id] => 20183500 [author_name] => CİGDEM [author_lastname] => BERK ÖZCAN ) [764] => stdClass Object ( [id] => 20182010 [title] => THE EFFECTS ON BARIATRIC SURGERY AND MICROBIOTA [pp] => 03.11.2018 14:00 [roomId] => 6 [authors] => Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN, Instructor Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183559 [author_id] => 20183559 [author_name] => ÇİĞDEM [author_lastname] => BERK ÖZCAN ) [765] => stdClass Object ( [id] => 20181847 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN LABORATUVARI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ [pp] => 03.11.2018 14:40 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. ASLI YÜKSEL, Assoc. Prof. Dr NİL DUBAN, Assoc. Prof. Dr BÜLENT AYDOĞDU [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183069 [author_id] => 20183069 [author_name] => ASLI [author_lastname] => YÜKSEL ) [766] => stdClass Object ( [id] => 20181921 [title] => LİSANS DÜZEYİ BİR BİYOLOJİ DERS KİTABINDAKİ BENZETMELERİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 14:50 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. MUSA DİKMENLİ, Prof. Dr. OSMAN ÇARDAK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183300 [author_id] => 20183299 [author_name] => MUSA [author_lastname] => DİKMENLİ ) [767] => stdClass Object ( [id] => 20181984 [title] => 1890-1950 SENELERİ ARASI ORTAOKUL MATEMATİK KİTAPLARININ GÜNÜMÜZ MATEMATİK KİTAPLARI İLE MUKAYESESİ [pp] => 03.11.2018 15:00 [roomId] => 6 [authors] => Student AHMET ÖKSÜZ, Assoc. Prof. Dr AHMET ERDOĞAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183467 [author_id] => 20183467 [author_name] => AHMET [author_lastname] => ÖKSÜZ ) [768] => stdClass Object ( [id] => 20181888 [title] => THE PREDİCTİVE POWER OF İNSECURİTY ATTACHMENT DİMENSİONS, İNTERPERSONAL COGNİTİVE DİSTORTİONS AND LOCUS OF CONTROL ON ROMANTİC BELİEFS [pp] => 03.11.2018 15:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE DEVECİ ŞİRİN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183188 [author_id] => 20183188 [author_name] => HATİCE [author_lastname] => DEVECİ ŞİRİN ) [769] => stdClass Object ( [id] => 20181930 [title] => ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİNDİRİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN ÇİZİM TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 15:20 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. OSMAN ÇARDAK, Prof. Dr. MUSA DİKMENLİ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183321 [author_id] => 20183321 [author_name] => OSMAN [author_lastname] => ÇARDAK ) [770] => stdClass Object ( [id] => 20181928 [title] => FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BİYOLOJİK TÜR” HAKKINDAKİ KAVRAMSAL YAPILARI [pp] => 03.11.2018 15:30 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. OSMAN ÇARDAK, Prof. Dr. MUSA DİKMENLİ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183315 [author_id] => 20183315 [author_name] => OSMAN [author_lastname] => ÇARDAK ) [771] => stdClass Object ( [id] => 20181327 [title] => SOME PHYSİCOCHEMİCAL PROPERTİES OF ERZİNCAN TULUM CHEESE PRODUCED WİTH PROBİOTİC BACTERİA AND RİPENED İN DİFFERENT PACKAGİNG DURİNG STORAGE PERİODS [pp] => 03.11.2018 15:50 [roomId] => 6 [authors] => Teacher GÖKHAN AKARCA [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182542 [author_id] => 20182542 [author_name] => GÖKHAN [author_lastname] => AKARCA ) [772] => stdClass Object ( [id] => 20181479 [title] => INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF CHANGİNG THE STİRRER SHAPE ON A REVERBERATİON CHAMBER WİTH CST SİMULATİON [pp] => 03.11.2018 16:00 [roomId] => 6 [authors] => Instructor BÜLENT URUL, Dr. BİLAL TÜTÜNCÜ, Prof. Dr. SELÇUK HELHEL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182061 [author_id] => 20182061 [author_name] => BÜLENT [author_lastname] => URUL ) [773] => stdClass Object ( [id] => 20181933 [title] => FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 16:10 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. OSMAN ÇARDAK, Prof. Dr. MUSA DİKMENLİ [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183324 [author_id] => 20183324 [author_name] => OSMAN [author_lastname] => ÇARDAK ) [774] => stdClass Object ( [id] => 20181920 [title] => LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HÜCRE BÖLÜNMELERİ İLE İLGİLİ ANLAYIŞLARININ ÇİZİM TEKNİĞİYLE İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 16:20 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. MUSA DİKMENLİ, Prof. Dr. OSMAN ÇARDAK [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183298 [author_id] => 20183297 [author_name] => MUSA [author_lastname] => DİKMENLİ ) [775] => stdClass Object ( [id] => 20181524 [title] => NESNEL İNDİRGENME KURAMI: KUANTUM FİZİĞİ VE İNSAN BİLİNCİNDEKİ OLASI SONUÇLARI [pp] => 03.11.2018 18:10 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. HAMDİ KORKMAN [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182181 [author_id] => 20182181 [author_name] => HAMDİ [author_lastname] => KORKMAN ) [776] => stdClass Object ( [id] => 20181899 [title] => TÜRKİYE’DEKİ HIZLANDIRMA PROGRAMLARI VE KULUÇKA MERKEZLERİNİN GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIKLARI DESTEKLER [pp] => 03.11.2018 18:20 [roomId] => 6 [authors] => Instructor VAHDET ALTUNDAL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20183231 [author_id] => 20183231 [author_name] => VAHDET [author_lastname] => ALTUNDAL ) [777] => stdClass Object ( [id] => 20181542 [title] => DETERMİNANTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT WİTH IS STRATEGİC ORİENTATİON SUPPORT İMPACT ON ORGANİSATİONAL PERFORMANCE: THE CASE OF ISTANBUL STOCK MARKET [pp] => 03.11.2018 18:30 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. YAKUP AKGÜL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182219 [author_id] => 20182219 [author_name] => YAKUP [author_lastname] => AKGÜL ) [778] => stdClass Object ( [id] => 20181543 [title] => FACTORS INFLUENCING BEHAVIOURAL INTENTION TO ADOPT MOBILE E-BOOKS: UTAUT2 FRAMEWORK [pp] => 03.11.2018 18:40 [roomId] => 6 [authors] => Assist. Prof. Dr. YAKUP AKGÜL [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182220 [author_id] => 20182220 [author_name] => YAKUP [author_lastname] => AKGÜL ) [779] => stdClass Object ( [id] => 20181677 [title] => THE EFFECT OF POTASSIUM APPLICATIONS ON SALT STRESS IN PEPPER PLANT [pp] => 03.11.2018 18:50 [roomId] => 6 [authors] => Prof. Dr. FIKRET YAŞAR, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM ÜZAL, Instructor ÖZLEM YAŞAR [roomName] => SALON 6 [abstract_presenter] => 20182588 [author_id] => 20182588 [author_name] => FIKRET [author_lastname] => YAŞAR ) [780] => stdClass Object ( [id] => 20181756 [title] => ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLARI ÖNLEMEDE OKUL TEMELLİ ÇALIŞMALAR [pp] => 30.10.2018 09:10 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERAP ÖZDEMİR, Assoc. Prof. Dr FİRDEVS SAVİ ÇAKAR [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182824 [author_id] => 20182823 [author_name] => FİRDEVS [author_lastname] => SAVİ ÇAKAR ) [781] => stdClass Object ( [id] => 20181796 [title] => ÖZ ANLAYIŞ İLE YAŞAM DOYUMU VE AFFEDİCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 09:20 [roomId] => 7 [authors] => Teacher HAKAN ACAR, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182918 [author_id] => 20182918 [author_name] => HAKAN [author_lastname] => ACAR ) [782] => stdClass Object ( [id] => 20181814 [title] => ÖFKE DENETİMİ EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEM: LİTERATÜR TARAMASI [pp] => 30.10.2018 09:30 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. EYUP ZORLU, Assist. Prof. Dr. EYUP ZORLU [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182966 [author_id] => 20182965 [author_name] => EYUP [author_lastname] => ZORLU ) [783] => stdClass Object ( [id] => 20182061 [title] => SEX WORK-CHOİCE OR TRADİTİON? :SOME REFLECTİONS FROM THE FİELD [pp] => 30.10.2018 09:40 [roomId] => 7 [authors] => Dr. SURBHI DAYAL [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183684 [author_id] => 20183684 [author_name] => SURBHI [author_lastname] => DAYAL ) [784] => stdClass Object ( [id] => 20181219 [title] => ANADOLU’DA “TIPKI TAŞI/YAD BONCUĞU” [pp] => 30.10.2018 10:20 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist HİLMİ GÜNEY, Assoc. Prof. Dr SİBEL KILIÇ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181286 [author_id] => 20181286 [author_name] => HİLMİ [author_lastname] => GÜNEY ) [785] => stdClass Object ( [id] => 20181406 [title] => TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNDE DEĞERLER PSİKOLOJİSİ [pp] => 30.10.2018 10:30 [roomId] => 7 [authors] => Teacher HÜLYA BULUT ÖZEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181841 [author_id] => 20181841 [author_name] => HÜLYA [author_lastname] => BULUT ÖZEN ) [786] => stdClass Object ( [id] => 20181790 [title] => ORTAOKUL 5.SINIF FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 10:40 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr KADİR BİLEN, Assist. Prof. Dr. MÜCAHİT KÖSE, Research Assist ADEM KARACA, Research Assist MUHAMMED AKİF KURTULUŞ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182907 [author_id] => 20182904 [author_name] => KADİR [author_lastname] => BİLEN ) [787] => stdClass Object ( [id] => 20181793 [title] => ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM VE TEKNOLOJİYE İLİŞKİN ALGILARININ ZİHİN HARİTALARI YOLUYLA BELİRLENMESİ [pp] => 30.10.2018 11:30 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr KADİR BİLEN, Assist. Prof. Dr. MÜCAHİT KÖSE, Research Assist MUHAMMED AKİF KURTULUŞ, Research Assist ADEM KARACA [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182912 [author_id] => 20182909 [author_name] => KADİR [author_lastname] => BİLEN ) [788] => stdClass Object ( [id] => 20181800 [title] => ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 11:40 [roomId] => 7 [authors] => Expert SELÇUK DUMAN, Prof. Dr. ERDAL HAMARTA [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182935 [author_id] => 20182935 [author_name] => SELÇUK [author_lastname] => DUMAN ) [789] => stdClass Object ( [id] => 20181784 [title] => OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN OKULLARDA KONSÜLTASYON HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ [pp] => 30.10.2018 11:50 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. SERAP ÖZDEMİR, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM TAGAY, Student AYSU AKYÜZ, Expert Dr. UĞUR YİĞİT KARATAŞ, Student ŞÜKRAN HOŞDER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182890 [author_id] => 20182890 [author_name] => SERAP [author_lastname] => ÖZDEMİR ) [790] => stdClass Object ( [id] => 20181776 [title] => OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA VERİLEN YABANCI DİL EĞİTİMİ VE DİĞER BRANŞ DERSLERİNE YÖNELİK EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ [pp] => 30.10.2018 12:00 [roomId] => 7 [authors] => Instructor ZEYNEP APAYDIN DEMİRCİ, Prof. Dr. EMEL ARSLAN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184023 [author_id] => 20184023 [author_name] => ZEYNEP [author_lastname] => APAYDIN DEMİRCİ ) [791] => stdClass Object ( [id] => 20181915 [title] => TÜRK HALK MÜZİĞİ NEFESLİ ÇALGILARIYLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI [pp] => 30.10.2018 18:10 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr ATTİLA ÖZDEK, Student GÖKHAN KULAY [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183286 [author_id] => 20183286 [author_name] => GÖKHAN [author_lastname] => KULAY ) [792] => stdClass Object ( [id] => 20181917 [title] => BAĞLAMA İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI [pp] => 30.10.2018 18:20 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr ATTİLA ÖZDEK, Student GÖRKEM KAYA [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183290 [author_id] => 20183289 [author_name] => ATTİLA [author_lastname] => ÖZDEK ) [793] => stdClass Object ( [id] => 20181942 [title] => SINIRLI İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE FARKLI KAYIT TEKNİKLERİ ARAYIŞLARI “TURNA” KONSERİ ÖRNEĞİ [pp] => 30.10.2018 18:30 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183353 [author_id] => 20183353 [author_name] => HASAN [author_lastname] => DELEN ) [794] => stdClass Object ( [id] => 20181945 [title] => ORKESTRA KAYIT TEKNİĞİNİN TÜRK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARINA UYGULANMASI “KANUN DİNLETİSİ” ÖRNEĞİ [pp] => 30.10.2018 18:40 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183361 [author_id] => 20183361 [author_name] => HASAN [author_lastname] => DELEN ) [795] => stdClass Object ( [id] => 20182041 [title] => “MİX (MİKS) VE MİKSAJ” TERİMLERİNİN MÜZİK TEKNOLOJİLERİNDEKİ KAVRAM KARMAŞASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA [pp] => 30.10.2018 18:50 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. HASAN DELEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183642 [author_id] => 20183642 [author_name] => HASAN [author_lastname] => DELEN ) [796] => stdClass Object ( [id] => 20182053 [title] => “BAĞLAMADA DÜZENLER” KONUSUNUN MAKAM, BASİT ÇOKSESLİLİK VE TAVIR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ [pp] => 30.10.2018 19:00 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr ATTİLA ÖZDEK, Student ÖZKAN YILMAZ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183663 [author_id] => 20183663 [author_name] => ATTİLA [author_lastname] => ÖZDEK ) [797] => stdClass Object ( [id] => 20182013 [title] => AN EXAMPLE OF CANDİDATE BİOMARKER STUDİES İN CLİNİCAL TRİALS: THE RELATİONSHİP OF TRAIL C1595T GENE VARİANT AND GENE EXPRESSİON LEVEL WİTH CLİNİCOPATHOLOGİCAL PARAMETERS İN NON-SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC) [pp] => 31.10.2018 09:10 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. CEM HOROZOGLU, Dr. ÖNCÜ KOÇ ERBAŞOĞLU, Dr. HASAN VOLKAN KARA, Prof. Dr. AKİF TURNA, Prof. Dr. İLHAN YAYLIM [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183568 [author_id] => 20183569 [author_name] => ÖNCÜ [author_lastname] => KOÇ ERBAŞOĞLU ) [798] => stdClass Object ( [id] => 20181964 [title] => KOYUN HASTALIKLARININ TEŞHİSİNDE SERUM PROTEİN ELEKTROFOREZİN KLİNİK ÖNEMİ [pp] => 31.10.2018 09:20 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. SEDAT ÇETİN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183415 [author_id] => 20183415 [author_name] => SEDAT [author_lastname] => ÇETİN ) [799] => stdClass Object ( [id] => 20181612 [title] => ÜRETİM VE DIŞ TİCARET EKSENİNDE TÜRKİYE’DEKİ YAĞLI TOHUM TARIMININ YETKİNLİĞİ (2002-2017) [pp] => 31.10.2018 09:30 [roomId] => 7 [authors] => Instructor ALPER YALÇIN, Instructor SEVDA YALÇIN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182409 [author_id] => 20182409 [author_name] => ALPER [author_lastname] => YALÇIN ) [800] => stdClass Object ( [id] => 20181222 [title] => THE ANALYSİS OF DİGİTAL MARKETİNG TOOLS İN ALGERİA: CASE STUDY OF MOBİLE TELECOMMUNİCATİON İNDUSTRY [pp] => 31.10.2018 10:20 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. MOHAMED SEİFEDDİNE BOUFALTA, Prof. Dr. NADİR AZİZİ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181289 [author_id] => 20181289 [author_name] => MOHAMED SEİFEDDİNE [author_lastname] => BOUFALTA ) [801] => stdClass Object ( [id] => 20181416 [title] => MODERN SYSTEM OF EDUCATİON OF UKRAİNE: THE QUİNTESSENCE OF REFORMS AND THEİR PHRONESİS [pp] => 31.10.2018 10:30 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. MYKOLA ZHURBA [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181878 [author_id] => 20181878 [author_name] => MYKOLA [author_lastname] => ZHURBA ) [802] => stdClass Object ( [id] => 20181245 [title] => THE PROBLEMS OF THE PUBLİC FİNANCE OF HİGHER EDUCATİON İN ALGERİA [pp] => 31.10.2018 10:40 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. MOHAMED SEİF EDDİNE BOUFALTA, Prof. Dr. NADİR AZİZİ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181345 [author_id] => 20181345 [author_name] => MOHAMED SEİF EDDİNE [author_lastname] => BOUFALTA ) [803] => stdClass Object ( [id] => 20181415 [title] => KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AZERBAYCAN TOPLUMUNDA ÇOCUK TERBİYESİNİN GÜNCEL MESELELERİ: SOSYOLOJİK ANALİZ [pp] => 31.10.2018 10:50 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA, Lecturer Dr. SEVİNC ALİYEVA, Çevirici RECEP SAĞIROĞLU [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181876 [author_id] => 20181876 [author_name] => YAGUT [author_lastname] => ALİYEVA ) [804] => stdClass Object ( [id] => 20181229 [title] => IMPACT OF AGRİCULTURAL İNTENSİFİCATİON ON THE ENTOMOFAUNA ASSOCİATED TO OLİVE ORCHARDS (OLEA EUROPAEA) İN THE ARİD REGİONS OF ALGERİA. [pp] => 31.10.2018 13:30 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. ABDELKRİM SI BACHIR, Dr. IDRİSS BOUAM [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181310 [author_id] => 20181311 [author_name] => IDRİSS [author_lastname] => BOUAM ) [805] => stdClass Object ( [id] => 20181227 [title] => DESIGN, DEVELOPMENT AND PERFORMANCE OF DIFFERENT DEFLECTORS FOR PNEUMATIC BROADCAST SEEDING OF WHEAT [pp] => 31.10.2018 13:40 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. ZEYNEP DUMANOĞLU, Assoc. Prof. Dr BÜLENT ÇAKMAK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181302 [author_id] => 20181302 [author_name] => ZEYNEP [author_lastname] => DUMANOĞLU ) [806] => stdClass Object ( [id] => 20181201 [title] => BUĞDAY TARIMINDA FARKLI ZAMANLARDA BAZI BAKTERİ (BACİLLUS SPP.) UYGULAMALARININ DANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ [pp] => 31.10.2018 14:40 [roomId] => 7 [authors] => Engineer SAİT AYKANAT, Dr. HATUN BARUT, Engineer ALİ ALPASLAN EZİCİ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181226 [author_id] => 20181226 [author_name] => SAİT [author_lastname] => AYKANAT ) [807] => stdClass Object ( [id] => 20181161 [title] => DETERMİNATİON OF FORAGE YİELD AND QUALİTY CHARACTERİSTİCS OF SOME ALFALFA (MEDİCAGO SATİVA L.) CULTİVARS UNDER BURSA ECOLOGİCAL CONDİTİONS [pp] => 31.10.2018 14:50 [roomId] => 7 [authors] => Other BETÜL ERBEYİ, Assoc. Prof. Dr EMİNE BUDAKLI ÇARPICI [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181103 [author_id] => 20181103 [author_name] => EMİNE [author_lastname] => BUDAKLI ÇARPICI ) [808] => stdClass Object ( [id] => 20181660 [title] => MAPPING OF LAND CAPABILITY BY USING RASTER CALCULATE TECHNIQUE WITH GIS [pp] => 31.10.2018 15:00 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist MERT DEDEOĞLU, Prof. Dr. LEVENT BAŞAYİĞİT [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182534 [author_id] => 20182534 [author_name] => MERT [author_lastname] => DEDEOĞLU ) [809] => stdClass Object ( [id] => 20181699 [title] => EVALUATION OF DIFFERENT PARAMETRIC SOIL QUALITY MEASUREMENT METHODS ACCORDING TO PRODUCT YIELDS [pp] => 31.10.2018 15:50 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist MERT DEDEOĞLU, Prof. Dr. LEVENT BAŞAYİĞİT, Prof. Dr. MAHMUT YÜKSEL, Engineer ONUR ÖZÇER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182654 [author_id] => 20182655 [author_name] => LEVENT [author_lastname] => BAŞAYİĞİT ) [810] => stdClass Object ( [id] => 20181566 [title] => ORTA KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMLARINDA BAZI AĞIR METAL İLE MİKROBESİN ELEMENTLERİNİN BELİRLENMESİ [pp] => 31.10.2018 16:00 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. VOLKAN GÜL [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182270 [author_id] => 20182270 [author_name] => VOLKAN [author_lastname] => GÜL ) [811] => stdClass Object ( [id] => 20181578 [title] => ÇİLEK (FRAGARİAVESCA) YETİŞTİRİCİĞİNDE ÜRETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI BİTKİ KORUMA SORUNLARI : SİLİFKE İLÇESİ ÖRNEĞİ [pp] => 31.10.2018 16:10 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr DÜRDANE YANAR, Prof. Dr. YUSUF YANAR, Student ZEHRA SALMAN, Research Assist FUNDA MEMİŞOĞLU, Assoc. Prof. Dr ESEN ORUÇ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182313 [author_id] => 20182311 [author_name] => DÜRDANE [author_lastname] => YANAR ) [812] => stdClass Object ( [id] => 20181639 [title] => CAPSAICIN AND EFFECTS [pp] => 31.10.2018 16:20 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. FIKRET YAŞAR, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM ÜZAL, Instructor ÖZLEM YAŞAR [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182485 [author_id] => 20182485 [author_name] => FIKRET [author_lastname] => YAŞAR ) [813] => stdClass Object ( [id] => 20181589 [title] => REÇETELİ VE REÇETESİZ ZAYIFLAMA ÜRÜNLERİNİN MEKANİZMALARI VE SAĞLIK ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ [pp] => 01.11.2018 09:10 [roomId] => 7 [authors] => Other MEHTAP ÖZKANLI [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182353 [author_id] => 20182353 [author_name] => MEHTAP [author_lastname] => ÖZKANLI ) [814] => stdClass Object ( [id] => 20181681 [title] => KURUT PRODUCTION TECHNOLOGY AND DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS [pp] => 01.11.2018 09:20 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. ÜMİT GÜRBÜZ, Dr. FATİH RAMANZAN İSTANBULLUGİL, Research Assist YUSUF BİÇER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182609 [author_id] => 20182609 [author_name] => ÜMİT [author_lastname] => GÜRBÜZ ) [815] => stdClass Object ( [id] => 20181280 [title] => PERİPHERAL İNTRAVENOUS CATHETER COMPLİCATİONS AND NURSİNG CARE [pp] => 01.11.2018 09:30 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist HANDAN EREN, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181477 [author_id] => 20181477 [author_name] => HANDAN [author_lastname] => EREN ) [816] => stdClass Object ( [id] => 20181281 [title] => NURSİNG CARE PRESENTATİON MODELS [pp] => 01.11.2018 09:40 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist HANDAN EREN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181479 [author_id] => 20181479 [author_name] => HANDAN [author_lastname] => EREN ) [817] => stdClass Object ( [id] => 20181304 [title] => LIVING SATISFACTION AND TRAIT AND STATE ANXIETY OF UNIVERSITY STUDENTS LIVING IN DORMITORIES [pp] => 01.11.2018 09:50 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT SAHİNER, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Research Assist HANDAN EREN, Research Assist SELDA BEŞİRİK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181542 [author_id] => 20181540 [author_name] => NEJLA [author_lastname] => CANBULAT SAHİNER ) [818] => stdClass Object ( [id] => 20181300 [title] => THE GENDER OF THE CHILD ON COMMUNITY OVERVIEW [pp] => 01.11.2018 10:20 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT SAHİNER, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Research Assist HANDAN EREN, Research Assist SELDA BEŞİRİK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181526 [author_id] => 20181524 [author_name] => NEJLA [author_lastname] => CANBULAT SAHİNER ) [819] => stdClass Object ( [id] => 20181282 [title] => FACTORS AFFECTİNG SUCCESSFUL A SİNGLE ATTEMPT İN PERİPHERAL İNTRAVENOUS CATHETER PLACEMENT. [pp] => 01.11.2018 10:30 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist HANDAN EREN, Research Assist SELDA BEŞİRİK, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT SAHİNER, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181480 [author_id] => 20181480 [author_name] => HANDAN [author_lastname] => EREN ) [820] => stdClass Object ( [id] => 20181691 [title] => NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: TRAKEOBRONKOPATİA OSTEOKONDROPLASTİKA [pp] => 01.11.2018 10:40 [roomId] => 7 [authors] => Expert Dr. ALİYE GAMZE ÇALIŞ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182635 [author_id] => 20182635 [author_name] => ALİYE GAMZE [author_lastname] => ÇALIŞ ) [821] => stdClass Object ( [id] => 20181122 [title] => THE ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN PERSONALİTY CHARACTERİSTİCS AND AURİCULAR ANATOMY [pp] => 01.11.2018 10:50 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr RENGİN KOSİF, Assist. Prof. Dr. MURAT DIRAMALI, Research Assist SELİN YILMAZ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181010 [author_id] => 20181010 [author_name] => RENGİN [author_lastname] => KOSİF ) [822] => stdClass Object ( [id] => 20181692 [title] => EXAMİNİNG NURSİNG FİRST AND FOURTH GRADE STUDENTS' ATTİTUDES TOWARDS DOMESTİC VİOLENCE AND ACADEMİC SELF-EFFİCACY LEVELS [pp] => 01.11.2018 11:00 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist EMEL GÜVEN, Assist. Prof. Dr. BİRSEN ALTAY [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182645 [author_id] => 20184193 [author_name] => BİRSEN [author_lastname] => ALTAY ) [823] => stdClass Object ( [id] => 20181283 [title] => IN TERMS OF EXAMİNİNG SOME OF THE FEATURES ROY ADAPTATİON MODEL İS USED AS A CASE REPORT PUBLİSHED ARTİCLES İN TURKEY [pp] => 01.11.2018 13:30 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist HANDAN EREN, Research Assist SELDA BEŞİRİK, Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181482 [author_id] => 20181482 [author_name] => HANDAN [author_lastname] => EREN ) [824] => stdClass Object ( [id] => 20181296 [title] => KNOWLEDGE AND APPLICATIONS OF HEALTH WORKERS ABOUT GETTING OR GIVING VERBAL/TELEPHONE ORDER [pp] => 01.11.2018 13:40 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT SAHİNER, Research Assist HANDAN EREN, Research Assist SELDA BEŞİRİK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181517 [author_id] => 20181544 [author_name] => SELDA [author_lastname] => BEŞİRİK ) [825] => stdClass Object ( [id] => 20181297 [title] => BURNOUT AND JOB SATISFACTION OF HEALTH WORKERS: LITERATURE REVIEW [pp] => 01.11.2018 13:50 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN, Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT SAHİNER, Research Assist HANDAN EREN, Research Assist SELDA BEŞİRİK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181520 [author_id] => 20181518 [author_name] => AYŞE SONAY [author_lastname] => TÜRKMEN ) [826] => stdClass Object ( [id] => 20182184 [title] => KANSER HASTALARINDA KONSTİPASYON VE BAKIMI [pp] => 01.11.2018 14:00 [roomId] => 7 [authors] => Instructor EVRE YILMAZ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184159 [author_id] => 20184159 [author_name] => EVRE [author_lastname] => YILMAZ ) [827] => stdClass Object ( [id] => 20182125 [title] => HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARINA ETKİSİ [pp] => 01.11.2018 14:10 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist DİDAR KARAKAŞ, Assist. Prof. Dr. BİRSEN ALTAY [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183982 [author_id] => 20183982 [author_name] => DİDAR [author_lastname] => KARAKAŞ ) [828] => stdClass Object ( [id] => 20182183 [title] => GEN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE GÜNCEL KLİNİK UYGULAMALAR [pp] => 01.11.2018 14:20 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr HİLAL ARIKOGLU ARIKOGLU, Assist. Prof. Dr. DUDU ERKOÇ KAYA [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184157 [author_id] => 20184157 [author_name] => HİLAL ARIKOGLU [author_lastname] => ARIKOGLU ) [829] => stdClass Object ( [id] => 20181410 [title] => GEBELERİN ANNELİK VE GEBELİK ROLÜNE UYUMU EVLİLİK UYUMU İLE İLİŞKİLİ MİDİR?: TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA [pp] => 01.11.2018 14:40 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist AYŞE DELİKTAŞ DEMİRCİ, Research Assist RUVEYDE AYDIN, Assist. Prof. Dr. ÖZNUR KÖRÜKCÜ, Prof. Dr. KAMİLE KABUKCUOĞLU [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181857 [author_id] => 20181857 [author_name] => KAMİLE [author_lastname] => KABUKCUOĞLU ) [830] => stdClass Object ( [id] => 20181413 [title] => GEBELİK DÖNEMİNDE EVLİLİK UYUMU ANNELİĞE UYUMU ETKİLER Mİ?: BİR NİTEL ÇALIŞMA ÖRNEĞİ [pp] => 01.11.2018 14:50 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist RUVEYDE AYDIN, Research Assist AYŞE DELİKTAŞ DEMİRCİ, Assist. Prof. Dr. ÖZNUR KÖRÜKCÜ, Prof. Dr. KAMİLE KABUKCUOĞLU [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181872 [author_id] => 20181869 [author_name] => RUVEYDE [author_lastname] => AYDIN ) [831] => stdClass Object ( [id] => 20181873 [title] => KEFİR PROBİYOTİKLERİNDEN ÜRETİLEN BAKTERİYOSİNLERİN ANTİVİRAL ETKİLERİ [pp] => 01.11.2018 15:00 [roomId] => 7 [authors] => Student MERVE ŞEN, Student SERKAN ŞEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183153 [author_id] => 20183153 [author_name] => MERVE [author_lastname] => ŞEN ) [832] => stdClass Object ( [id] => 20181626 [title] => THE RELATİONSHİP BETWEEN THE FUNCTİONAL INDEPENDENCE AND THE LEVELS OF LİFE UNDERSTANDİNG OF ELDERLY INDİVİDUALS [pp] => 01.11.2018 15:10 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist DİLEK ÇELİK EREN, Research Assist AYŞE ÇAL, Prof. Dr. İLKNUR AYDIN AVCİ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182445 [author_id] => 20182445 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => ÇELİK EREN ) [833] => stdClass Object ( [id] => 20182144 [title] => LOW CALORIAN FOOD PRODUCTS USE STATUS IN STUDENTS AND INVESTIGATION OF EFFECTIVE FACTORS [pp] => 01.11.2018 15:20 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. BİRSEN ALTAY, Expert HİLAL YILMAZ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184034 [author_id] => 20184033 [author_name] => BİRSEN [author_lastname] => ALTAY ) [834] => stdClass Object ( [id] => 20181433 [title] => KOYUN ATIKLARINDA CHLAMYDOPHİLA ABORTUS’UN PCR İLE SAPTANMASI. [pp] => 01.11.2018 15:50 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. OSMAN YAŞAR TEL, Assoc. Prof. Dr SEVİL ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Prof. Dr. OKTAY KESKİN, Other GÜLNUR SAĞLAM [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181942 [author_id] => 20181948 [author_name] => GÜLNUR [author_lastname] => SAĞLAM ) [835] => stdClass Object ( [id] => 20181434 [title] => SOLUNUM SİSTEMİ BULGULARI GÖSTEREN BUZAĞILARDAN PASTEURELLA MULTOCİDA’NIN BAKTERİYOLOJİK VE SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI [pp] => 01.11.2018 16:00 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. OSMAN YAŞAR TEL, Prof. Dr. OKTAY KESKİN, Assoc. Prof. Dr SEVİL ERDENLİĞ GÜRBİLEK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181945 [author_id] => 20181945 [author_name] => OSMAN YAŞAR [author_lastname] => TEL ) [836] => stdClass Object ( [id] => 20181940 [title] => ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ESANSİYEL YAĞLARIN DOĞAL ANTİOKSİDAN OLARAK KULLANIMI [pp] => 01.11.2018 16:10 [roomId] => 7 [authors] => Instructor Dr. RECEP PALAMUTOĞLU, Instructor Dr. CEMAL KASNAK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183343 [author_id] => 20183343 [author_name] => RECEP [author_lastname] => PALAMUTOĞLU ) [837] => stdClass Object ( [id] => 20182042 [title] => SCİENCE İN MUSLİM WORLD; İS THERE SOMETHİNG MİSSİNG? [pp] => 01.11.2018 16:20 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183643 [author_id] => 20183643 [author_name] => AHMET KAĞAN [author_lastname] => KARABULUT ) [838] => stdClass Object ( [id] => 20181878 [title] => YAŞLILARDA DİYABETİN PATOFİZYOLOJİSİ VE DÜŞKÜN YAŞLI DİYABETİKLERİN BAKIM VE TEDAVİLERİ [pp] => 01.11.2018 18:10 [roomId] => 7 [authors] => Student SERKAN ŞEN, Student MERVE ŞEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183164 [author_id] => 20183162 [author_name] => SERKAN [author_lastname] => ŞEN ) [839] => stdClass Object ( [id] => 20181564 [title] => OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİNDE BESLENME [pp] => 01.11.2018 18:20 [roomId] => 7 [authors] => Instructor HATİCE BALCI, Assist. Prof. Dr. HASAN KÜÇÜKKENDİRCİ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182266 [author_id] => 20182266 [author_name] => HATİCE [author_lastname] => BALCI ) [840] => stdClass Object ( [id] => 20181714 [title] => HEMODİYALİZ HASTALARINDA UMUTSUZLUK DÜZEYİ VE SOSYAL FOBİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 01.11.2018 18:30 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist DİLEK ÇELİK EREN, Other HAVA YILDIRIM [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182697 [author_id] => 20182696 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => ÇELİK EREN ) [841] => stdClass Object ( [id] => 20181745 [title] => INFORMATION AND BEHAVIORS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ABOUT NUTRITION AND PERSONAL HYGIENE [pp] => 01.11.2018 18:40 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. BİRSEN ALTAY, Assist. Prof. Dr. GAMZE AYAN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182790 [author_id] => 20182789 [author_name] => BİRSEN [author_lastname] => ALTAY ) [842] => stdClass Object ( [id] => 20181390 [title] => ÇOCUKLARDA YALNIZLIK, DEPRESYON VE KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİ [pp] => 02.11.2018 09:10 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. RAHMİ SAYLİK, Assist. Prof. Dr. ZEKERİYYA CAM, Assist. Prof. Dr. SELAMİ KARDAS, Teacher SUMEYYE MEMİS [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181807 [author_id] => 20181807 [author_name] => RAHMİ [author_lastname] => SAYLİK ) [843] => stdClass Object ( [id] => 20181715 [title] => DOĞADA AKRAN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN 5-6 YAŞ GÖÇMEN ÇOCUKLARININ ALICI DİL GELİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ [pp] => 02.11.2018 09:20 [roomId] => 7 [authors] => Teacher SELMA TATLIPINAR, Teacher AYCA BAYER, Assist. Prof. Dr. GÖKHAN KAYILI, Assist. Prof. Dr. ÖZDEN KUŞCU, Teacher TÜRKAN YİĞİT KOLCAK, Prof. Dr. RAMAZAN ARI [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182698 [author_id] => 20182692 [author_name] => GÖKHAN [author_lastname] => KAYILI ) [844] => stdClass Object ( [id] => 20181770 [title] => KÖTÜMSER/ENDİŞELİ EBEVEYNLİK TUTUMUNU DEĞİŞTİRMEK [pp] => 02.11.2018 09:30 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. SÜLEYMAN BARBAROS YALÇIN, Prof. Dr. ŞAHİN KESİCİ, Prof. Dr. MEHMET AK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182857 [author_id] => 20182857 [author_name] => SÜLEYMAN BARBAROS [author_lastname] => YALÇIN ) [845] => stdClass Object ( [id] => 20181476 [title] => RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE ÖLÇEKLENMESİ [pp] => 02.11.2018 09:40 [roomId] => 7 [authors] => Research Assist ÖZNUR BAYAR, Research Assist BURCU AKSEKİOĞLU [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182054 [author_id] => 20182053 [author_name] => ÖZNUR [author_lastname] => BAYAR ) [846] => stdClass Object ( [id] => 20181797 [title] => THE PERCEPTION OF MOTHERHOOD OF CHILDREN WHO HAVE LOST THEIR MOTHER IN THE EARLY CHILDHOOD PERIOD [pp] => 02.11.2018 10:20 [roomId] => 7 [authors] => Student SÜMEYRA YAŞAR, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM KARAKUŞ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182922 [author_id] => 20182922 [author_name] => SÜMEYRA [author_lastname] => YAŞAR ) [847] => stdClass Object ( [id] => 20181810 [title] => SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARININ İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 10:30 [roomId] => 7 [authors] => Student TUĞÇENUR AVŞAROĞLU [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182960 [author_id] => 20182960 [author_name] => TUĞÇENUR [author_lastname] => AVŞAROĞLU ) [848] => stdClass Object ( [id] => 20181846 [title] => OSMANLI KRONİKLERİNDE ÖTEKİNE BAKIŞ AÇISI: “TACÜ’T-TEVARİH ÖRNEĞİ” [pp] => 02.11.2018 13:30 [roomId] => 7 [authors] => Dr. HURİYE EMEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183072 [author_id] => 20183072 [author_name] => HURİYE [author_lastname] => EMEN ) [849] => stdClass Object ( [id] => 20181856 [title] => MAREŞAL MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KAHVALTI ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ [pp] => 02.11.2018 13:40 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr DİDEM ÖNAY DERİN, Instructor NURAN ERDEM, Student ÖZGENUR SAVAŞAN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183100 [author_id] => 20183098 [author_name] => DİDEM [author_lastname] => ÖNAY DERİN ) [850] => stdClass Object ( [id] => 20181918 [title] => HALKOYUNLARI ÖĞRETİMİNDE METOD SORUNSALI [pp] => 02.11.2018 14:00 [roomId] => 7 [authors] => Instructor MUSTAFA ARSLAN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183291 [author_id] => 20183291 [author_name] => MUSTAFA [author_lastname] => ARSLAN ) [851] => stdClass Object ( [id] => 20182021 [title] => THE TRADITIONAL BREADS MADE IN TURKEY: YUFKA AND BAZLAMA [pp] => 02.11.2018 14:10 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK, Assist. Prof. Dr. SEDA YALÇIN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183575 [author_id] => 20183575 [author_name] => GÜLÇİN [author_lastname] => ALGAN ÖZKÖK ) [852] => stdClass Object ( [id] => 20181941 [title] => OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNE KARŞI TUTUMLARI İNCELENMESİ [pp] => 02.11.2018 14:40 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÖZDEN KUŞCU [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183350 [author_id] => 20183350 [author_name] => ÖZDEN [author_lastname] => KUŞCU ) [853] => stdClass Object ( [id] => 20181890 [title] => CHILDREN SEXUAL ABUSE [pp] => 02.11.2018 14:50 [roomId] => 7 [authors] => Student RAZİYE DEMİREL, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM KARAKUŞ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183193 [author_id] => 20183193 [author_name] => RAZİYE [author_lastname] => DEMİREL ) [854] => stdClass Object ( [id] => 20181900 [title] => A SENSE OF BELONGİNG İN CHİLDREN WHOARE GUİLİTY OF CRİME; ADANA EXAMPLE [pp] => 02.11.2018 15:00 [roomId] => 7 [authors] => Student FERHAT TAPAN, Assoc. Prof. Dr ÖZLEM KARAKUŞ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183199 [author_id] => 20183199 [author_name] => FERHAT [author_lastname] => TAPAN ) [855] => stdClass Object ( [id] => 20182154 [title] => HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARININ BELİRLENMESİ: BİŞKEK ÖRNEĞİ [pp] => 02.11.2018 15:10 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. CELALEDDİN SERİNKAN, Student BENAZİR DOSMATOVA [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184075 [author_id] => 20184075 [author_name] => CELALEDDİN [author_lastname] => SERİNKAN ) [856] => stdClass Object ( [id] => 20182030 [title] => VENTİLATOR-ASSOCİATED PNEUMONİA AND ORAL CARE [pp] => 02.11.2018 15:50 [roomId] => 7 [authors] => Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN, Research Assist ALEV YILDIRIM KESKİN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183612 [author_id] => 20183612 [author_name] => ÇİĞDEM [author_lastname] => BERK ÖZCAN ) [857] => stdClass Object ( [id] => 20182023 [title] => ASSOCİATİON ANALYSİS OF MUTATİONS İN TGFBI GENE WİTH AVELLİNO CORNEAL DYSTROPHY (COMBİNED GRANULAR-LATTİCE CORNEAL DYSTROPHY) İN A TURKİSH FAMİLY [pp] => 02.11.2018 16:00 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. DUDU ERKOÇ KAYA, Student SİMGE ÖZCAN, Assoc. Prof. Dr HİLAL ARİKOGLU, Prof. Dr. BANU BOZKURT [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183591 [author_id] => 20183591 [author_name] => DUDU [author_lastname] => ERKOÇ KAYA ) [858] => stdClass Object ( [id] => 20182033 [title] => APPROACH TO OBESITY IN THE SCOPE OF MICROBIOTA [pp] => 02.11.2018 16:10 [roomId] => 7 [authors] => Instructor Dr. ALEV YILDIRIM KESKİN, Instructor ÇİĞDEM BERK ÖZCAN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183618 [author_id] => 20183619 [author_name] => ÇİĞDEM [author_lastname] => BERK ÖZCAN ) [859] => stdClass Object ( [id] => 20181552 [title] => NONSURGİCAL APPROACH TO CLASS II OPEN-BİTE MALOCCLUSİON: A 4-YEAR RETENTİON CASE REPORT. [pp] => 02.11.2018 16:20 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. HATİCE KÜBRA OLKUN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182238 [author_id] => 20182238 [author_name] => HATİCE KÜBRA [author_lastname] => OLKUN ) [860] => stdClass Object ( [id] => 20181826 [title] => THE ROLE OF PROPHYLACTİC ANTİOXİDANT THERAPHY İN ENDOTOXEMİC LİVER: EVALUATİON OF BİOCHEMİCAL PARAMETERS AND GENOTOXİCİTY [pp] => 02.11.2018 16:30 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. VOLKAN KILIÇ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183004 [author_id] => 20183004 [author_name] => VOLKAN [author_lastname] => KILIÇ ) [861] => stdClass Object ( [id] => 20181863 [title] => MOBİL TUR REHBERİ SİSTEMİNDE ANDROİD KULLANIMI: ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK [pp] => 02.11.2018 18:10 [roomId] => 7 [authors] => Instructor ÇETİN TOPUZ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183120 [author_id] => 20183120 [author_name] => ÇETİN [author_lastname] => TOPUZ ) [862] => stdClass Object ( [id] => 20181313 [title] => KANTROVICH TYPE GENERALIZATION OF GENERALIZED SZASZ OPERATORS INVOLVING CHARLIER POLYNOMIAL [pp] => 02.11.2018 18:30 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. ÜMİT KARABIYIK, Teacher ADEM AYIK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181570 [author_id] => 20181570 [author_name] => ÜMİT [author_lastname] => KARABIYIK ) [863] => stdClass Object ( [id] => 20181902 [title] => MİCROSCOPİC EVALUATİON OF THE EFFECTS OF ANTİOXİDANT PRETREATMENT İN ENDOTOXEMİC LİVER [pp] => 02.11.2018 18:40 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr GOZDE AYDOĞAN KILIÇ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183233 [author_id] => 20183233 [author_name] => GOZDE [author_lastname] => AYDOĞAN KILIÇ ) [864] => stdClass Object ( [id] => 20181490 [title] => BULANIK MODÜLLERİN BAZI TEMEL ÖZELLİKLERİ [pp] => 02.11.2018 18:50 [roomId] => 7 [authors] => Teacher MURAT YÜKSEL, Assist. Prof. Dr. SEVDA BARUT [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182082 [author_id] => 20182082 [author_name] => MURAT [author_lastname] => YÜKSEL ) [865] => stdClass Object ( [id] => 20181171 [title] => KESİCİ TAKIMLARDA BASINÇ İLE TİTREŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VARYANS ANALİZİ İLE (SPSS PROGRAMI KULLANILARAK) YORUMLANMASI [pp] => 03.11.2018 09:10 [roomId] => 7 [authors] => Instructor ORHAN GÜNGÖR, Instructor HÜSEYİN BİLAL MACİT [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181126 [author_id] => 20181214 [author_name] => HÜSEYİN BİLAL [author_lastname] => MACİT ) [866] => stdClass Object ( [id] => 20181182 [title] => YENİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ [pp] => 03.11.2018 09:20 [roomId] => 7 [authors] => Student SEVİM KAYA, Assist. Prof. Dr. AYETÜL GELEN, Research Assist AYKUT BIÇAK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181146 [author_id] => 20181145 [author_name] => SEVİM [author_lastname] => KAYA ) [867] => stdClass Object ( [id] => 20181170 [title] => KESİCİ TAKIM KESME KUVVETİ SİNYALLERİNİN RMS HESAPLAMASINDA ZAMAN KAYBININ ÖNLENMESİ [pp] => 03.11.2018 09:30 [roomId] => 7 [authors] => Instructor ORHAN GÜNGÖR, Assoc. Prof. Dr ABDÜLKADİR ÇAKIR [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181213 [author_id] => 20181124 [author_name] => ORHAN [author_lastname] => GÜNGÖR ) [868] => stdClass Object ( [id] => 20181333 [title] => RASPBERRY Pİ İLE SUNUCU TABANLI AKILLI LABORATUVAR TASARIMI [pp] => 03.11.2018 09:40 [roomId] => 7 [authors] => Instructor Dr. AHMET ALİ SÜZEN, Assist. Prof. Dr. KIYAS KAYAALP [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181614 [author_id] => 20181614 [author_name] => AHMET ALİ [author_lastname] => SÜZEN ) [869] => stdClass Object ( [id] => 20181183 [title] => PİEZOELEKTRİK NANOJENERATÖR İLE ENERJİ ÜRETİMİ VE DEPOLANMASININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 09:50 [roomId] => 7 [authors] => Student ELİF ORDUERİ, Assist. Prof. Dr. AYETÜL GELEN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181152 [author_id] => 20181152 [author_name] => ELİF [author_lastname] => ORDUERİ ) [870] => stdClass Object ( [id] => 20181315 [title] => 12. YÜZYIL BİZANS DÖNEMİ MOZAİK SANATININ MODAYA ETKİSİ: DOLCE&GABBANA ÖRNEKLEMİ [pp] => 03.11.2018 10:20 [roomId] => 7 [authors] => Instructor EDA TURAN, Instructor SALİHA TUPAL YEKE [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181578 [author_id] => 20181577 [author_name] => SALİHA [author_lastname] => TUPAL YEKE ) [871] => stdClass Object ( [id] => 20181657 [title] => TÜRKİYE’DE ÜCRETLİ/YEVMİYELİ ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 10:30 [roomId] => 7 [authors] => Instructor DİLEK ŞENEL [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182527 [author_id] => 20182527 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => ŞENEL ) [872] => stdClass Object ( [id] => 20182015 [title] => 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜLKEMİZDE HAYAT ÜNİTESİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 10:40 [roomId] => 7 [authors] => Student SİNAN ARI, Assoc. Prof. Dr SABAHATTİN ÇİFTÇİ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183562 [author_id] => 20183562 [author_name] => SİNAN [author_lastname] => ARI ) [873] => stdClass Object ( [id] => 20182011 [title] => AKILLI TELEFON UYGULAMASI İLE AYDINLANMA ŞİDDETİ VE IŞIK ŞİDDETİNE İLİŞKİN BİR DENEYİN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 10:50 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr ERSİN BOZKURT [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183560 [author_id] => 20183560 [author_name] => ERSİN [author_lastname] => BOZKURT ) [874] => stdClass Object ( [id] => 20181658 [title] => ESNAF VE SANATKARLARIN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SORUNLARI; KALE İLÇE ÖRNEĞİ [pp] => 03.11.2018 11:00 [roomId] => 7 [authors] => Instructor DİLEK ŞENEL [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182528 [author_id] => 20182528 [author_name] => DİLEK [author_lastname] => ŞENEL ) [875] => stdClass Object ( [id] => 20182139 [title] => MONTAJ FABRİKASI ÇALIŞANLARININ TEMEL YETENEK, KİŞİLİK, NÖROPSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MOTOR BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ [pp] => 03.11.2018 11:10 [roomId] => 7 [authors] => Student OSMAN AMİL [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184024 [author_id] => 20184024 [author_name] => OSMAN [author_lastname] => AMİL ) [876] => stdClass Object ( [id] => 20181804 [title] => BALIK YEMLERİNDE YEM KATKI MADDESİ OLARAK SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM) KULLANIMI [pp] => 03.11.2018 13:30 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. BEYTULLAH AHMET BALCI [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182945 [author_id] => 20182945 [author_name] => BEYTULLAH AHMET [author_lastname] => BALCI ) [877] => stdClass Object ( [id] => 20181240 [title] => ORGANIC AGRICULTURE AND COTTON [pp] => 03.11.2018 14:10 [roomId] => 7 [authors] => Dr. METİN DURMUŞ ÇETİN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20181330 [author_id] => 20181330 [author_name] => METİN DURMUŞ [author_lastname] => ÇETİN ) [878] => stdClass Object ( [id] => 20181640 [title] => THE EFFECTS OF ION ACCUMULATION AND DISTRIBUTION OF ROOTS AND LEVELS OF DIFFERENT NUTRIENT SOLUTIONS IN CURLY LEAF SALAD (LACTUCA SATİVA VAR. CRİSPA) GROWN IN WATER CULTURE [pp] => 03.11.2018 14:20 [roomId] => 7 [authors] => Assoc. Prof. Dr ÖZLEM ÜZAL, Prof. Dr. FIKRET YAŞAR, Other HALİDE TUĞA, Instructor ÖZLEM YAŞAR [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182489 [author_id] => 20182488 [author_name] => ÖZLEM [author_lastname] => ÜZAL ) [879] => stdClass Object ( [id] => 20181874 [title] => STARTUPLARIN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA KATKISININ BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 14:40 [roomId] => 7 [authors] => Instructor VAHDET ALTUNDAL [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183152 [author_id] => 20183152 [author_name] => VAHDET [author_lastname] => ALTUNDAL ) [880] => stdClass Object ( [id] => 20181764 [title] => TURİZM SEKTÖRÜNDE KARİYER PLANLAMASINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR: ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA [pp] => 03.11.2018 14:50 [roomId] => 7 [authors] => Instructor ÇETİN TOPUZ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182842 [author_id] => 20182842 [author_name] => ÇETİN [author_lastname] => TOPUZ ) [881] => stdClass Object ( [id] => 20182105 [title] => TÜKETİCİLERİN KARAR SÜRECİ ÜZERİNDE İŞİTSEL UYARICILARIN ETKİSİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME [pp] => 03.11.2018 15:00 [roomId] => 7 [authors] => Instructor İLKER TURAN, Prof. Dr. MURAT HAKAN ALTINTAŞ [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184047 [author_id] => 20184047 [author_name] => İLKER [author_lastname] => TURAN ) [882] => stdClass Object ( [id] => 20181953 [title] => TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖLÇEK VE KAPSAM EKONOMİSİNİN SAĞLANMASINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ UYGULAMASI [pp] => 03.11.2018 15:10 [roomId] => 7 [authors] => Assist. Prof. Dr. BİRAY KOÇAK [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183380 [author_id] => 20183380 [author_name] => BİRAY [author_lastname] => KOÇAK ) [883] => stdClass Object ( [id] => 20181876 [title] => MEVDUAT BANKALARINDA YURTİÇİ YERLEŞİKLERCE TUTULAN YABANCI PARA MEVDUATI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ [pp] => 03.11.2018 15:20 [roomId] => 7 [authors] => Instructor VAHDET ALTUNDAL [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183157 [author_id] => 20183157 [author_name] => VAHDET [author_lastname] => ALTUNDAL ) [884] => stdClass Object ( [id] => 20181981 [title] => PREVENTION OF IRON DEFICIENCY BY INCREASING IRON CONTENT IN EGG [pp] => 03.11.2018 15:50 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. S. SONGÜL YALÇIN, Prof. Dr. SUZAN YALÇIN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183455 [author_id] => 20183454 [author_name] => S. SONGÜL [author_lastname] => YALÇIN ) [885] => stdClass Object ( [id] => 20181998 [title] => THE PREVALENCE OF EGG INTAKE IN INFANTS FROM 47 NATIONAL REPORTS [pp] => 03.11.2018 16:00 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. S. SONGÜL YALÇIN, Prof. Dr. SUZAN YALÇIN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20183506 [author_id] => 20183505 [author_name] => S. SONGÜL [author_lastname] => YALÇIN ) [886] => stdClass Object ( [id] => 20181734 [title] => EFFECT OF CHITOSAN ON EGG QUALITY [pp] => 03.11.2018 16:10 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. SUZAN YALÇIN, Prof. Dr. E. EBRU ONBAŞILAR [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182752 [author_id] => 20182752 [author_name] => SUZAN [author_lastname] => YALÇIN ) [887] => stdClass Object ( [id] => 20181735 [title] => EFFECT OF FREE-RANGE REARING SYSTEM ON MEAT QUALITY [pp] => 03.11.2018 16:20 [roomId] => 7 [authors] => Prof. Dr. E. EBRU ONBAŞILAR, Prof. Dr. SUZAN YALÇIN [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20182755 [author_id] => 20182754 [author_name] => E. EBRU [author_lastname] => ONBAŞILAR ) [888] => stdClass Object ( [id] => 20182159 [title] => S7-1200 PLC İLE KARMAŞIK İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN PC İLE İLETİŞİM PROTOKOLÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ [pp] => 03.11.2018 18:10 [roomId] => 7 [authors] => Student CUMALİ KARA, Assist. Prof. Dr. YAVUZ ÜSER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184086 [author_id] => 20184086 [author_name] => CUMALİ [author_lastname] => KARA ) [889] => stdClass Object ( [id] => 20182150 [title] => PID PARAMETRELERİNİN ANALİTİK VE YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK AYARLAMA YÖNTEMLERİ [pp] => 03.11.2018 18:20 [roomId] => 7 [authors] => Student HAYDAR CAN ACAR, Assist. Prof. Dr. YAVUZ ÜSER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184063 [author_id] => 20184063 [author_name] => HAYDAR CAN [author_lastname] => ACAR ) [890] => stdClass Object ( [id] => 20182155 [title] => BİR YOLCU UÇAĞINDA YÜK VE DENGE NOKTASININ HESAPLAMASI İÇİN PARÇACIK SÜRÜ ALGORİTMASININ KULLANILMASI VE MALİYETE OLAN ETKİSİ [pp] => 03.11.2018 18:30 [roomId] => 7 [authors] => Student BÜNYAMİN ATAK, Assist. Prof. Dr. YAVUZ ÜSER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184078 [author_id] => 20184078 [author_name] => BÜNYAMİN [author_lastname] => ATAK ) [891] => stdClass Object ( [id] => 20182148 [title] => DEĞİŞKEN EĞİMLİ DURUMLARDA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PERFORMANS ANALİZİ [pp] => 03.11.2018 18:40 [roomId] => 7 [authors] => Student UMUT KİTİŞ, Assist. Prof. Dr. YAVUZ ÜSER [roomName] => SALON 7 [abstract_presenter] => 20184061 [author_id] => 20184061 [author_name] => UMUT [author_lastname] => KİTİŞ ) )