Önemli Tarihler

Açıklama Tarihler
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 01 Mart 2018
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 03 Ekim 2018
Kongre Programının Açıklanması 08 Ekim 2018
Kongre Tarihi 30 Ekim - 3 Kasım 2018
Kongre Özet Kitabının Basılması 10 Kasım 2018
Kongre tam metin kitabı ve e kitap için tam metinlerin gönderilmesi 15 Kasım 2018
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 5 Aralık 2018
E -Kitabının Yayımlanması ( Kitap Bölümü ) 5 Aralık 2018

Teşekkürler...

Kongremize gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz...